Omslag

Omslag till del 5 ”1898–1903: Motstånd – ofärdstider”: första sidan av den finska versionen av februarimanifestet: Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokoelma 3/1899, s. 1.