11.4.1886 Zacharias Topelius–LM

Suomenkielinen teksti

Tekstiä ei ole, ks. kuva tai transkriptio.

Ruotsinkielinen teksti

|1|

Min gode Bror!

Tillåt din gamle kollega ett par korta, frågande ord. Du vet, att jag icke ofta besvärar dermed. Stundom, när två eller flera förslag bekämpa hvarandra med ungefär lika vägande skäl, händer, att äfven en statsman anlitar den aflagda sedeln.

Anse detta blad som den aflagda sedeln i frågan om slöjdseminariets placering i Österbotten!

Skapa icke två eller flera spittrade, rivaliserande slöjdcentra! Skapa ett dugligt, och förlägg det i en småstad, der det är en|2| lifsfråga och drifves med energi, ej i en residensstad, der det är en bisak bland många andra!

Placera det i närmaste förbindelse med Nykarleby seminarium, som redan visat hvad det kan göra af slöjden och erbjuder en garanti för dess lyckliga utveckling!

Här föreligger ett faktum; alla andra erbjuda endast förhoppningar.

Är voteringen redan afgjord, så kasta den aflagda sedeln på elden, och förlåt

gamle vännen

Z. T.

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

Min gode Bror!

Tillåt din gamle kollega ett par
korta, frågande ord. Du vet, att jag
icke ofta besvärar dermed.
Stundom, när två eller flera förslag
bekämpa hvarandra med ungefär
lika vägande skäl, händer, att
äfven en statsman anlitar den
aflagda sedeln.

Anse detta blad som den aflagda
sedeln i frågan om slöjdseminariets
placering i Österbotten!

Skapa icke två eller flera
spittrade, rivaliserande slöjdcentra!
Skapa ett dugligt, och förlägg
det i en småstad, der det är en
|2| lifsfråga och drifves med energi,
ej i en residensstad, der det är en
bisak bland många andra!

Placera det i närmaste förbin-
delse med Nykarleby seminarium,
som redan visat hvad det kan
göra af slöjden och erbjuder en
garanti för dess lyckliga utveckling!

Här föreligger ett faktum; alla
andra erbjuda endast förhoppningar.

Är voteringen redan afgjord,
så kasta den aflagda sedeln på
elden, och förlåt

gamle vännen

Z. T.

Dokumentti kuvana