Upphovsrätt och hänvisningar

Upphovsrättsinnehavarna för texterna är huvudredaktör Raimo Savolainen och Statsrådets kansli.

Det digitala arkivets texter är licensierade under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Varje dokument i utgåvan har en egen webbadress, och under ”Hänvisa” i övre högra hörnet av textvyn finns en hänvisningstext till dokumentet.

Varje dokument har också metadata knutet till sig. Den fås fram genom att klicka på ”Ny kolumn” och därefter ”Metadata”. Där hittas bl.a. översättaren till texten.

Ifall du vill använda bilder ur det digitala arkivet hänvisar vi till bildernas primära källor: Riksarkivets digitala arkivtjänst Astia samt de andra inblandade arkiven och biblioteken. I metadatakolumnen för varje dokument finns uppgifter om varifrån bilderna kommer. Ifall bilderna finns i ett digitalt arkiv finns en länk till arkivets webbsida och i de flesta fall även direkt till arkivmappen/bilden.

Startsidans formgivning och bildkollage: Petteri Kivekäs.
Bilden på Leo Mechelin: Senator Leo Mechelin fotograferad ca 1900–1905, Museiverket, Historiska bildsamlingarna, HK19530123:18.
Kollagets bakgrundsbild på Statsrådsborgen: Wikimedia Commons.
Kollagets bakgrundsbild på Leo Mechelins manuskript till verket Précis du droit public du grand-duché de Finlande (1886): Riksarkivets digitala arkivtjänst Astia.