Redaktion och kontakt

Huvudredaktion

Raimo Savolainen, huvudredaktör
Mats Dahlberg, forskare
Jens Grandell, forskare
Anna Movall (t.o.m. 1.2024), forskare
Elisabeth Stubb, forskare

Frilansare

Olga Angove, översättare
Paula Autio, översättare
Pieter Claes, översättare
Tero Halonen, forskare
Irmeli Helin, översättare
Kristiina Kalleinen, forskare
Leila Kalliala, översättare
Eliel Kilpelä, forskare
Kari Koski, översättare
Ina Krokfors, forskare
Sini-Inkeri Lindqvist, översättare
Jouko Nurmiainen, översättare
Eero Ojanen, översättare
Kira Pihlflyckt, forskare
Jörgen Scholz, forskare
Katariina Simonen, översättare
Ahti Valkonen, översättare
Aulikki Vuola, översättare

Kontakt

E-postadress:
E-post till huvudredaktören enligt mallen: fornamn.efternamn@gov.fi

Postadress:
Utgåvan Leo Mechelin
Statsrådets kansli
PB 23
00023 STATSRÅDET
Helsingfors

Besöksadress:
Riksarkivet
Fredsgatan 17
Helsingfors