Aineisto

Leo Mechelin – Pro lege -hanke kattaa laajan kirjon materiaaleja – kaikkea käsinkirjoitetuista opiskelijaesseistä Suomen perustuslain painettuihin painoksiin. Suurimmat aineistot ovat kirjeenvaihto, lehtikirjoitukset ja painetut teokset. Muita kattavia kokoelmia ovat pöytäkirjat ja muistiot Mechelinin toiminnasta valtiopäivillä, senaatissa ja Helsingin kaupunginvaltuustossa. Aineistoon kuuluu myös puheita, runoja ja yliopistoluentoja, jotka kaikki yhdessä laajentavat kuvaa Leo Mechelinistä ja hänen ajastaan.

Suurin osa aineistosta on peräisin Leo Mechelinin arkistosta, jota säilytetään Kansallisarkistossa Helsingissä. Koska Leo Mechelinin arkiston sisältö julkaistaan kokonaisuudessaan, digitaalisessa arkistossa on Leo Mechelinin omien tekstien lisäksi runsaasti hänen vastaanottamiaan kirjeitä ja muiden kirjoittajien tekstejä. Tekstit ovat luettavissa alkuperäiskielellä ja suurelta osin käännettyinä suomeksi ja (tarvittaessa) ruotsiksi. Joitakin asiakirjoja julkaistaan pelkästään kuvina. Valtaosa aineistosta on ruotsiksi, mutta mukana on myös ranskan-, saksan- ja jossain määrin venäjän-, suomen-, espanjan-, englannin-, latinan-, tanskan- ja norjankielisiä tekstejä. Digitoitujen arkistodokumenttien kuvat löytyvät Kansallisarkiston osalta paitsi hankkeen verkkosivuilta myös Kansallisarkiston digitaalisesta arkistopalvelusta Astiasta.

Lisäksi julkaistaan muissa arkistokokoelmissa tai kirjastoissa säilytettyä Leo Mecheliniin liittyvää aineistoa. Tämän aineiston digitoinnista vastaavat:

Kansallisarkisto, Helsinki
Kansalliskirjasto, Helsinki
Helsingin kaupunginarkisto, Helsinki
Norjan Nobel-instituutin arkisto, Oslo
Kansallisarkisto, Oslo

Laajuus

Osat 1–5 sisältävät noin 12 650 eri arkistodokumenttia. Painettuna kirjana tekstimäärä vastaisi n. 13 700 sivua, josta suomennoksia yli 5 300 s. ja ruotsinnoksia yli 580 s. Loput tekstimäärästä ovat alkuperäiskielellä: paljolti ruotsiksi, mutta myös saksaksi ja ranskaksi sekä jossain määrin muillakin kielillä. Kuvien määrä on 45 238 kpl.

Hankkeen valmistuttua digitaalisen arkiston arvioidaan sisältävän n. 20 000 arkistodokumenttia.

Käytä hakusivua löydäksesi eri dokumenttityyppien tarkat määrät ja kielet. Hakusivulla voit myös hakea tekijän, kirjeenlähettäjän ja -vastaanottajan nimillä.