12.8.1859 Till Mamma, på Helènedagen den 12 augusti 1859

12.8.1859 Till Mamma, på Helènedagen den 12 augusti 1859

Svensk text

Till Mamma,
på Helènedagen den 12 augusti 1859

Länge funderade jag och grunnade,
Vad jag på Helènedagen
Väl kan ge till mamma?
För mig var det den största frågan.

Jag är bara ett litet barn,
Till mamma ville jag ändå ge
Av allt det finaste som man hittar,
Av allt det bästa här i livet.

Men ack, var skall jag ännu leta?
Det är ju inte så lätt att få.
Tyst – ja, jag vet det ju,
Allt det är Guds gåvor.

Måtte Guds änglar komma
Till mamma på ljusa vingar!
De skall skingra sorg och kval,
Men de skall bringa lycka och välsignelse!

Käre Gud, se också efter mig
Och bevara mig från allt ont,
Så att jag här på jorden
Alltid gör mamma glädje!

Pocku

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

An Mami,
Am Helènentage d. 12 Aug. 1859.

Lange dachte ich und sann,
Was ich am Helènentage
An Mami wohl geben kann?
Das war mir die grösste Frage.

Bin ich nur ein kleines Kind,
An Mami wollt ich doch geben
All das Schönste was man find’t,
All das Beste hier im Leben.

Aber ach, wo such ich’s noch?
S’ ist ja nicht so leicht zu haben.
Stille – ja, ich weiss es doch,
Das sind Alles Gottes Gaben.

|2|

Kommet Gottes Engelein
Zu Mami auf lichte Schwingen!
Sollt verscheuchen Sorg’ und Pein,
Aber Glück und Segen bringen!

Sieh auch, lieber Gott, zu mir,
Und vor Bösen mich bewache,
So dass ich auf Erden hier
An Mami stets Freude mache!

Pocku

Dokumentet i faksimil