Innehåll

Omslag till del 1 ”1839–1872: Liberalt uppvaknande – unga år”: Leo Mechelin fotograferad 1861 eller 1862. Mechelin sitter vid ett bord med högra handen vilande på en bok.

1839–1872: Liberalt uppvaknande – unga år

Omslag till del 2 ”1873–1881: Läran om staten – professorsåren”: vapensköld för ätten Mechelin. I mitten av skölden finns en uppslagen bok med texten Pro lege.

1873–1881: Läran om staten – professorsåren

Omslag till del 3 ”1882–1890: Handel och politik – första senatorsperioden”: Leo Mechelin fotograferad 1890 eller 1895. Mechelin står med korslagda armar.

1882–1890: Handel och politik – första senatorsperioden

Omslag till del 4 ”1890–1898: Opinionsbildning – Finlands rättsliga ställning”: Walter Runebergs staty Lex, lagen, från 1894. En kvinna iklädd björnfäll och fotsid klänning håller ett svärd i den ena handen och en sköld med texten Lex i den andra. Bakom henne står ett lejon. Figurerna i gruppen tolkades senare som Finlands mö och Finlands lejon.

1890–1898: Opinionsbildning – Finlands rättsliga ställning