24.5.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Den i ditt senaste hitsända vexeln å m smark silver [?] 20 000 skall af mig behandlas enligt order i nästa fredag, då låneutgifningsdagen infaller och bifogar jag nu emellertid i stöd af ditt telegram af gårdagen en remissvexel å msmark silver 3 000 Araktier till ditt förfogande. Saken har jag redan anmält för Grahn, som med nöje ökar bankens portfölj, isynnerhet med så utmärkta papper. – Penningar ligga här inne nära en half million. –

Innelyckt finner Du en vexel å Sr RbSilver Rubel 2 000 den du ville vara god och försälja till Föreningsbanken samt remittera utfallande beloppet i Sr RbSilver Rubel till Aug Hagemann PburgSankt Petersburg med fredagens eller lördagens post för att af honom nästa tisdag till inlösen af en hans egen vexel användas. Detta är nu den första af de omsättningar jag med vår uppgörelse i vårvintras lofvade honom. –

Förargligt nog gå posterna nu på så sätt att HforsHelsingforsposten anländer hit först idag onsdag och det ändå till efter det posten härifrån afgår söderut. Jag blef således icke i tillfälle att emottaga ditt bref af gårdagen så att det ännu kunde besvaras. –

Utan anledning [...]oläslig/saknad text vidare tecknar jag under förhoppning att snart petillagt av utgivarenrsonligen träffas

din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Käsittelen viimeisessä kirjeessäsi lähettämäsi 20 000 hopeamarkan vekselin, kuten pyysit, ensi perjantaina, jolloin on lainanantopäivä, ja oheistan nyt kuitenkin eilisen sähkeesi mukaisesti käytettäväksesi 3 000 hopeamarkan postivekselin. Olen jo ilmoittanut asiasta Grahnille, joka kasvattaa mielellään pankin salkkua, etenkin näin erinomaisilla papereilla. – Rahaa on sisällä lähes puoli miljoonaa.

Ohessa 2 000 hopearuplan vekseli, möisitkö sen Yhdyspankille ja lähettäisitkö saamasi summan hopearuplina Aug. Hagemannille Pietariin perjantain tai lauantain postissa, jotta hän pääsee tiistaina lunastamaan sillä oman vekselinsä. Tämä on nyt ensimmäinen niistä vekselin uudistamisista, jotka sopimuksemme mukaan lupasin hänelle kevättalvella.

Harmillisesti posti kulkee nyt niin, että Helsingin posti tulee tänne vasta tänään keskiviikkona, vasta sen jälkeen, kun posti on jo lähtenyt täältä etelään. Niinpä en saanut eilistä kirjettäsi ajoissa, jotta olisin voinut vastata siihen.

Ilman syytä [...]oläslig/saknad text raapustan edelleen alle toivoen, että pian nähdään kasvokkain,

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Den i ditt senaste hitsända vexeln å m smark silver [?]
20 000 skall af mig behandlas enligt order i
nästa fredag, då låneutgifningsdagen infaller och
bifogar jag nu emellertid i stöd af ditt telegram
af gårdagen en remissvexel å msmark silver 3 000 Araktier till
ditt förfogande. Saken har jag redan anmält för
Grahn, som med nöje ökar bankens portfölj,
isynnerhet med så utmärkta papper. – Penningar
ligga här inne nära en half million. –

Innelyckt finner Du en vexel å Sr RbSilver Rubel 2 000
den du ville vara god och försälja till Föreningsbanken
samt remittera utfallande beloppet i Sr RbSilver Rubel till
Aug Hagemann PburgSankt Petersburg med fredagens eller lör-
dagens post för att af honom nästa tisdag till
inlösen af en hans egen vexel användas. Detta
är nu den första af de omsättningar jag med vår
uppgörelse i vårvintras lofvade honom. –

Förargligt nog gå posterna nu på så sätt att HforsHelsingfors-
posten anländer hit först idag onsdag och det ändå
till efter det posten härifrån afgår söderut. Jag bleftillagt således
icke i tillfälle att emottaga ditt bref af gårdagen så
att det ännu kunde besvaras. –

Utan anledning [...]oläslig/saknad text vidare tecknar jag under
förhoppning att snart [...]oläsligtrsonligen träffas

din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil