21.5.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Sedan jag redan afsände mitt tidigare af idag emottog jag din af gårdagen. – Såsom Du redan funnit remitterade jag icke, emedan jag icke ville taga af bolaget ännu, förrän jag rätt kunde se hvad det behöfde, utan insände 14 000 marks vexeln till ditt utskrifvande & begagnande. Din idag emottagna accept skall jag använda efter anvisning, men skulle föreslå att jag annandag pingst får medhemta beloppet af skäl att jag anser oss böra lyfta statslånet först senare, såsom Du finner af mitt tidigare idag. – Behöfver Du dem dock, bör Du helst prper telegram underretta, då jag skall sända medlen i onsdag. – I hast tuuslat. din

Fredrik Idestillagt av utgivarentam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Lähetettyäni jo aikaisemman kirjeeni tänään sain sinulta eilisen kirjeesi. – Kuten jo huomasit, en lähettänyt, sillä en halunnut ottaa vielä yhtiöltä ennen kuin varmasti näen, mitä siihen tarvitaan, joten lähetin 14 000 markan vekselin sinun asetettavaksesi & käytettäväksesi. Tänään saamaasi akseptia käytän osoituksen jälkeen, mutta ehdottaisin, että saisin noutaa rahat toisena helluntaipäivänä, sillä minusta meidän on nostettava valtionlaina vasta myöhemmin, kuten tämän päivän ensimmäisestä kirjeestäni näet. – Jos kuitenkin tarvitset rahoja, ilmoita mieluiten sähkeellä niin lähetän ne keskiviikkona. –

Kiireessä tuussinun

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Sedan jag redan afsände mitt
tidigare af idag emottog jag
din af gårdagen. – Såsom Du
redan funnit remitterade jag
icke, emedan jag icke ville taga
af bolaget ännu, förrän jag
rätt kunde se hvad det behöfde,
utan insände 14 000 marks vexeln
till ditt utskrifvande & begagnande.
Din idag emottagna accept skall
jag använda efter anvisning,
men skulle föreslå att jag an-
nandag pingst får medhemta
beloppet af skäl att jag anser
oss böra lyfta statslånet först
senare, såsom Du finner af
mitt tidigare idag. – Behöfver
Du dem dock, bör Du helst prper telegram
underretta, då jag skall sända medlen
i onsdag. – I hast tuus

Fredrik [...]oläsligttam

Dokumentet i faksimil