5.2.1866 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Då jag som var i beråd att afsända brefvet till Lundsten, fann jag att tillfölje af distraktionens påtryckning jag återsändt Lundsténs bref utan att uppskrifva hans adress, hvilken således är mig lika obekant som förut. Haf derföre godheten att meddela mig den, så det att brefafsändandet ändtligen måtte kunna ega rum.

Tack för ditt bref af den 1sta. Jag ville egentligen ha svar om aktieteckningen för att hafva samvetet lugnt. Att jag föröfrigt bedömt saken som du, framgår deraf att jag tillsvidare uppskjutit teckningen.

I går anlände ändtligen tidningar från HforsHelsingfors. Mina schweizerkorrespondenser finnas intagna i No 8, 9 och 14 af DagblDagbladet. Af det senare finner du våra omdömen om den imperialistiska regimen stämma temligen väl tillsammans.

Frosterus med qvinna anlände i förrgår och undfägnades i går med husmanskost. Jag måste nu skynda mig för att ledsaga den lärde på hans rumuppsökningsexkursion. Farväl derföre. Helsa din hustru och glöm ej din tillgifna

Ernst Linder

No more from Genevaen. Inget mera från Genève..

Finsk text

Veli Leo!

Juuri kun olin valmiina lähettämään kirjeen Lundstenille, huomasin että monien kiireiden puristuksessa olin lähettänyt hänen kirjeensä eteenpäin ilman että kirjoitin hänen osoitettaan ylös, joten se on minulle yhtä tuntematon kuin ennenkin. Ole siis hyvä ja lähetä se minulle niin että tämä kirjeenlähettäminen voisi vihdoin tapahtua.

Kiitos kirjeestäsi 1. päivältä. Haluaisin oikeastaan vastauksen osakemerkintään omatuntoni rauhoittamiseksi. Olen arvioinut asiaa samaan tapaan kuin sinä, mikä käy ilmi siitä, että olen toistaiseksi lykännyt osakemerkintää.

Eilen sain vihdoin sanomalehtiä Helsingistä. Minun Sveitsin-kirjeeni ovat Dagbladetin numeroissa 8, 9 ja 14. Jälkimmäisestä näet, että meidän arviomme imperialistisesta hallituksesta käyvät sangen hyvin yksiin.

Frosterus tuli naisensa kanssa toissapäivänä ja eilen he saivat kotiruokaa. Minun täytyy nyt rientää opastamaan oppinutta hänen asunnonetsintäretkellään. Hyvästit siis, terveiset vaimollesi äläkä unohda uskollista ystävääsi

Ernst Linderiä

Ei enempää Genevestä.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Då jag som var i beråd att afsän-
da brefvet till Lundsten, fann jag att
tillfölje af distraktionens påtryckning
jag återsändt Lundsténs bref utan att
uppskrifva hans adress, hvilken således
är mig lika obekant som förut. Haf
derföre godheten att meddela mig den, så
det att brefafsändandet ändtligen måtte
kunna ega rum.

Tack för ditt bref af den 1sta. Jag
ville egentligen ha svar om aktieteckningen
för att hafva samvetet lugnt. Att jag
föröfrigt bedömt saken som du, framgår
deraf att jag tillsvidare uppskjutit teck-
ningen.

I går anlände ändtligen tidningar
från HforsHelsingfors. Mina schweizerkorrespon-
denser finnas intagna i No 8, 9 och 14
af DagblDagbladet. Af det senare finner du
våra omdömen om den imperialistiska
regimen stämma temligen väl tillsam-
mans.

Frosterus med qvinna anlände i
förrgår och undfägnades i går med hus-
manskost. Jag måste nu skynda mig
för atttillagt ledsaga den lärde på hans rumupp-
sökningsexkursion. Farväl derföre. Hel-
sa din hustru och glöm ej din tillgifna

Ernst Linder

No more from Geneva.

Dokumentet i faksimil