8.2.1866 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Min käre Leo!

Detta är vad jag fått reda på beträffande borgmästarfrågan. Walleen sade själv att han gett Spåre i uppdrag att skriva till mig, att apotekare Collan hade försäkrat honom att ett parti bland borgarna önskar se dig på denna post, och att Walleen för sin del önskar det fullständigt, och ger dig sin rekommendation om du kommer på förslag, vilket han inte betvivlar, i och med att han tycker att du vore ett lyckat förvärv för kommunen. Till avsked sade han att jag gjorde alla en tjänst om jag bad dig ansöka om platsen. Din svärmor verkar|2| önska det i hög grad.

Beträffande konkurrensen utgörs den i första hand av Öhrnberg, Bergh och Gadd. Fru Lindroos har också hört att Zilliacus eventuellt söker platsen, men det är inte säkert. Beträffande dina chanser består de, vid sidan av det parti som understöder dig och vars inflytande jag ännu inte känner till, i att rösterna för de nämnda kandidaterna kommer att vara ganska jämnt fördelade. Den vanliga lönen för en borgmästare är mellan 1 600 och 2 000 rubel. Platsen utlystes den 31 januari. Ansökningstiden är 56 dagar. Man ska rikta den till magistraten. Jag ville sända dig ett formulär, men Forselles försäkrade att det inte är nödvändigt|3| och att på sin höjd en fullmakt in blanco från dig skulle räcka för att ordna saken. Lördag 10 februari. Beträffande vilka röster du kan räkna med, utöver det parti som Collan nämnde och tillhör, tror jag på det lägre borgerskapet. Henry Lindroos, som tar saken mycket gentlemannamässigt, lovar dig till att börja med de 50 skatteören från hans hus, därefter 32 som Nyman ”får lov att ge”, sedan 25 likaså av Silfvius, således redan mer än 100, och Henry säger för övrigt: nog kan jag värva röster.

För att komplettera min beskrivning av situationen kommer här ännu vad vännerna säger. Sackleen tror att du kommer att ha tillräckligt med röster för att ställas upp som kandidat och att du, utan minsta tvekan, kommer att bli utnämnd. Han rådde mig att skriva till dig per telegraf för att be dig söka platsen, vilket jag inte gör eftersom det finns tillräckligt med tid för att skriva per post.|4| Forselles anser att han måste förmå dig att ta dig an platsen och sända oss din ansökan för att söka i ordentlig ordning. Med tanke på din låga ålder, kommer dina motståndare att förklara för honom att det är dumdristigt av dig att hoppas på platsen i fråga, och det bästa skulle vara att kallas till den utan att ha sökt den. Han har för avsikt att agera i den riktningen. Lagerborg, med vilken jag inte talat om denna sak, eftersom jag trodde han var anhängare av Bergh, har till Forselles sagt att Walleens avsikter är kända och att det också bland borgerskapet finns röster för dig. Han tycker att platsen förlorar lite av sitt inflytande när kommunalnämnden bildas, vilket ändå inte sker förrän efter nästa lantdag, men att den likväl inte ska föraktas. Jag ska försöka få tag på honom för att be honom skriva till dig i denna sak. Vad gäller mig, anser jag att din karriär enbart kan vinna på sidospåret i fråga. Din svärmors önskan att se dig som borgmästare är också ett skäl för att söka platsen, om detta emellertid inte alltför mycket motverkar dina tidigare planer, och jag inväntar dina order för att veta|5| om jag ska ta till åtgärder eller inte.

I förrgår fick Forselles och Lagerborg dina senaste brev. Lagerborg läste upp för mig ur det lilla; det stora trycks troligen idag, vi får tidningen först om en eller två timmar. – Adu har sänt oss (det vill säga systrarna) ditt fina brev till Robert som rörde oss lika djupt som vi gladde oss åt den fina tavla du målade upp av ditt inre. Tack till dig och Alexandra!

Senaten har beslutat att Adu kommer att antas till Mustiala ”efter presterad examen” – det vill säga: när Zitting vill det. Zitting som jag träffade för några dagar sedan sade för sin del att Adu kan räkna sig som antagen även om han ännu inte hade fått senatens beslut. Robert har sänt mig ett annat, bättre, betyg som gavs åt Adu när han slutade gymnasiet. Det är antagligen detta som man har visat för senaten.

|6|

Mili har 5 elever och 9 lektioner i veckan. På Meissners nästa konsert (Symfonik), som hålls om 8 dagar, kommer hon att debutera med Paminas aria (Trollflöjten) och Refrain du pays, av Masset, båda med orkesterackompanjemang. Systrarna sade att Mili gjorde succé på en soaré hos Sinebrychoff och Calle Björkstén sade att Pacius kommenterade de märkbara framsteg hon gjort i Paris.

Alma kommer att ha arbete av Lohrmann för 100 rubel, papper att kopiera utan brådska och utan alltför stora anspråk.

Hos Robert har man haft återfall av kikhosta, man är nedstämd för tillfället men det förekommer ingen fara.

Varken Robert eller jag kommer att ha en enda bataljonträff detta år. Den första juli övertar hans bataljon vakten i Tavastehus fram till slutet av året, då han kommer att avlösas av min. Min och Willebrands relation håller på att förbättras. Mina kärleksaffärer är svävande, på grund av brist på tid snarare än brist på vilja.

|7|

Före jag tillsluter brevet, som jag skrivit i hast om än i flera olika repriser, måste jag tillägga att din svärmor verkar mycket intresserad av utnämningen i fråga för dig. Hon har för egen del gjort förfrågningar – med största diskretion, säger hon, och hon hoppas du får många röster. Hon tvivlar inte på att Borgström och Sinebrychoff erbjuder dig sina stora andelar – 50 skattören vardera. Jag har därtill träffat de två Bolinarna, jag vände mig med en mycket anspråkslös fråga till doktorn, och handelsmannen svarade: men vi vill just ha en ung och driftig borgmästare. Jag skriver allt detta utan att veta om du önskar ge upp dina tidigare planer, kanske också löften.

Lagerborg har sagt till Forsselles att han ska skriva till dig i saken.

Tusen hälsningar till dig och till Alexandra från systrarna och broder

Torsten.

P.S. Jag ber om överseende med felen och de dåliga ordvändningarna i brevet!

Finsk text

|1|

Rakas Leo!

Tässä nyt on mitä olen saanut tietää pormestariasiasta. Walléen kertoi minulle itse, että hän oli valtuuttanut Spåren kirjoittamaan minulle, ja että apteekkari Collán oli vakuuttanut hänelle, että on joukko porvareita jotka haluavat nähdä Sinut tällä paikalla. Ja että Walléenkin omasta puolestaan on täysin samaa mieltä, ja antaa Sinulle suosituksensa jos pääset ehdolle, mitä hän ei epäile koska pitää Sinua onnellisena löytönä kaupungille. Erotessamme hän sanoi minulle, että tekisin palveluksen kaikille, jos pyytäisin Sinua hakemaan paikkaa. Anoppisi tuntuu|2| kovasti tahtovan sitä.

Kilpailusta puheen ollen, kilpailijoita ovat lähinnä Öhrnberg, Bergh ja Gadd. Rouva Lindroos on myös kuullut kerrottavan, että Zilliacus ehkä hakee paikkaa, mutta se ei ole varmaa. Mitä Sinun mahdollisuuksiisi tulee, niin niihin vaikuttavat paitsi puoluetoverisi, joiden vaikutusvaltaa en vielä tunne, kuten myös se seikka että mainituille kilpailijoille annetut äänet jakautuvat melko tasaisesti. Pormestarin vakituiset tulot ovat 1 600–2 000 ruplaa. Paikka ilmoitettiin avoimeksi tammikuun 31. päivänä. Hakuaika on 56 päivää. Hakemus osoitetaan maistraatille. Haluaisin lähettää Sinulle kaavakkeen, mutta Forselles vakuuttaa, ettei se ole tarpeen|3| ja että oikeastaan antamasi blanco-valtakirja riittäisi järjestämään asian. Lauantai, 10. helmikuuta.Mitä tulee ääniin jotka voisit laskea saavasi Collanin ja kumppaneiden mainitsemien puolueen äänten lisäksi, niin luulen että Henry Lindroos porvaristossa – hän ottaa asian hyvin kavaljeerimaisesti – lupaa Sinulle ensin 50 veroäyriä omasta puolestaan, sitten 32 jotka Nyman ”saa luvan antaa”, sitten samoin 25 Silfviukselta. Kas siinä jo enemmän kuin 100, ja sitä paitsi Henry sanoo: voin kyllä hankkia ääniä.

Täydentääkseni hiukan tilannetta koskevaa luonnehdintaani annan tässä vielä tietoja siitä, mitä ystävät sanovat. Sackléen uskoo, että saat riittävästi ääniä saavuttaaksesi ehdokkuuden, ja että Sinut epäilemättä nimitetään. Hän suositteli kirjoittamaan Sinulle ja pyytämään Sinua hakemaan paikkaa. Hän kehotti sähköttämään, en niin tee koska on kylliksi aikaa kirjoittaa postin välityksellä.|4| Forsellesin mielestä Sinun pitää hyväksyä paikka ja lähettää meille hakemuksesi tullaksesi nimitetyksi oikeassa järjestyksessä. Koska olet nuori, vastustajisi varmasti selittää hänelle että olet tyhmänrohkea jos pyrkit kyseiselle paikalle, ja parempi olisi tulla kutsutuksi siihen paikkaa hakematta. Hän aikoo toimia tähän suuntaan. Lagerborg, jolle en ole puhunut tästä koska uskon hänen olevan Berghin kannattaja, sanoi Forsellesille että Walléenin aikomukset tunnetaan ja että myös porvariston joukosta tulee ääniä Sinulle. Hänen mielestään paikan haltija menettää osan vaikutusvallastaan sitten kun kunnallislautakunta on määrätty, mikä ei kuitenkaan tapahdu ennen ensi valtiopäiviä, mutta että asemaa ei kuitenkaan pidä aliarvioida. Yritän etsiä hänet käsiini ja pyytää häntä kirjoittamaan Sinulle tästä asiasta. Mitä minuun tulee, niin mielestäni urasi voisi pelkästään hyötyä tästä vaihdoksesta. Anoppisi toive nähdä Sinut pormestarina on myös yksi syy hakea paikkaa, varsinkin jos tämä ei vaikeuta liikaa aiempia suunnitelmiasi, ja odotan määräyksiäsi saadakseni tietää|5| pitääkö toimia vai ei.

Forselles ja Lagerborg saivat viime kirjeesi ennen eilistä. Lagerborg luetutti minulla pikkukirjeen, iso on luultavasti tänään painettu, saamme lehden vasta yhden tai kahden tunnin kuluttua. – Adu lähetti meille (siis sisarille) Robertille kirjoittamasi kauniin kirjeen, joka liikutti meitä yhtä paljon kuin sisäistäsi esittävä taulu ilahdutti. Kiitos Sinulle ja Alexandralle!

Senaatti on tehnyt ratkaisun, että Adu otetaan Mustialaan ”edeltävän kokeen jälkeen” – tahtoo sanoa: kun Zitting niin haluaa. Tapasin Zittingin muutama päivä sitten ja hän sanoi minulle puolestaan, että Adu voidaan katsoa hyväksytyksi, vaikka Senaatin päätös ei olekaan vielä tullut hänelle. Robert lähetti minulle kopio toisesta, paremmasta arvosanasta, joka annettiin Adulle jättäessään lukiota. Se on luultavasti kyseinen todistus, jota esitettiin Senaatille.

|6|

Milillä on viisi oppilasta ja yhdeksän oppituntia viikossa. Seuraavassa Meissner-konsertissa (Symfonik), joka on kahdeksan päivän kuluttua, hän debytoi laulamalla Pamenan aarian (Taikahuilusta) ja Massetin Refrain du pays-kappaleen, orkesterin säestämänä. Sisaret kertoivat minulle, että Milillä oli succès illanvietossa Sinebrychoffilla ja Calle Björkstén sanoi, että Pacius oli maininnut huomattavasta edistymisestä, jota hän Pariisissa on tehnyt.

Alma saa työtä Lohrmannilta 100 ruplan palkkaa vastaan, papereiden kopioimista, ilman kiirettä ja liian suuria vaatimuksia.

Robertin perheessä on taas ollut hinkuyskää, ollaan tällä hetkellä surumielisiä, mutta vaaraa ei ole.

Ei Robertilla sen enempää kuin minullakaan ole ainokaan pataljoonan kokoontumista tänä vuonna. Heinäkuun 1. päivästä hänen pataljoonansa on vahtivuorossa Hämeenlinnassa vuoden loppuun asti, jolloin oma pataljooni astuu sen tilalle. Suhteeni Willebrandiin ovat paranemaan päin. Rakkausasiani ovat nupullaan, on pikemminkin kyse ajanpuutteesta kuin toiveiden.

|7|

Ennen kuin suljen tämän kirjeen, jota olen kirjoittanut kaikessa kiireessä vaikkakin useissa eri jaksoissa, minun täytyy lisätä että anoppisi vaikuttaa kovin kiinnostuneelta nimityksestäsi. Hän on tehnyt omasta puolestaan tunnusteluja – erittäin varovaisia, kuten hän sanoo – ja toivoo Sinun saavan paljon ääniä. Hän ei epäile, että Borgström ja Sinebrychoff uhrautuvat puolestasi 50 veroäyrin edestä kumpikin. Kirjoitan kovin paljon tästä aiheesta tietämättä vielä, haluatko luovuttaa aikaisempia suunnitelmiasi, ehkä jopa lupauksia.

Paljon terveisiä itsellesi ja Alexandralle sisarilta ja

Torsten-veljeltä.

P.S. Pahoittelen kirjeessä olevia vierheitä ja huonoja sanamuotoja!

Original (transkription)

|1|

Mon cher Leo !

Voici ce que j’ai appris concernant l’affaire
de bourgomestre. Walléen m’a dit lui-même
qu’il avait chargé Spåre de m’écrire, – que
l’apothicaire Collan lui avait assuré qu’il
y a une partie de la bourgoisie désirant
te voir à cette place, et que Walléentillagt pour sa part
le désire tout-à-fait, et te donnera sa recom-
mandation si tu arrives på förslag, ce dont
il ne doute pas, trouvant que tu serait une
heureuse acquisition pour la commune. En
prenant congé de moi il m’a dit que je rendrais
un service à tout le monde si je te priais de
chercher la place. – Ta belle-mère semble
|2| le désirer beaucoup.

Quant à la concurrence, elle sera
représentée en premier lieu par Öhrnberg,
Bergh et Gadd. Mme Lindroos a aussi entendu
dire que Zilliachus chercherait peut-être
la place, mais cela n’est pas certain. Quant
aux chances pour toi, elles consistent, outre
ton parti à toi dont je ne contillagtnais pas encore
l’influence, en ce que les voix pour les con-
courrents nommées seront assez également
distribuées. Les revenus ordinairestillagt du bourgomestre sont
de 1 600 à 2 000 roubles. – La place est annoncée
vacante le 31 Janvier. Le terme d’échéance
pour les demandes est de 56 jours. C’est
à la mairie (magistraten) qu’il faut s’adresser.
Je voudrais t’envoyer un formulaire, mais
Forselles m’assure que ce n’est pas nécessaire
|3| et qu’à la rigueur un plein-pouvoir (full-
makt in blanco) de ta part serait suffisant
pour arranger l’affaire. Samedi le 10 Fevriertillagt. Quant aux voix
sur lesquelles tu pourrais compter outre celles
du parti mentionné par Collan et apparte-
nant, je crois, à la bourgeoisie inférieure.
Henry Lindroos, qui prend la chose très-cava-
lièrement, te promet d’abord les 50 skattören
de sa maison, puis 32 que Nyman ” får lof
att ge ”, puis 25 également de Silfvius, voilà
déjà plus de 100, et du reste Henry dit :
nog kan jag värfva röster.

Pour compléter un peu mon esquisse de
la situation, voici encore ce que disent les
amis. Sackléen croit que tu auras suffisam-
ment de voix pour arriver à la candidature
et que, sans aucun doute, tu seras nommé. Il
m’a recommandé de t’écrire par télégraphe pour
te prier de chercher la place, ce que je ne fais pas
puisqu’il y a assez de temps pour écrire par latillagt poste. –
|4| Forselles trouve qu’il te faut accepter la place
et nous envoyer ton ansökan pour être employé
selon les circonstances. Vu ta jeunesse, il sera
déclaré par tes antagonistes comme témérité de
ta part d’aspirer à la place en question, maisstruket
et questruket le mieux serait d’y être appelé sans l’avoir
cherchée. Il a l’intention d’agir dans ce sens. –
Lagerborg, auquel je n’ai pas parlé de cette affaire,
le croyant partisan de Bergh, a dit à Forselles
que les intentions de Walléen sont connues et
qu’il y a aussi parmi la bourgeoisietillagt des voix pour toi. – Il trouve
que la place perdra un peu de son influence lorsque
le kommunalnämnd sera établi, ce qui n’arrivera
pourtant qu’après la diète prochaine, mais que
néanmoins elle n’est pas à dédaigner. – Je
tâcherai de le trouver pour le prier de t’écrire
sur cette affaire. Quant à moi, je trouve
que ta carrière ne pourrait que gagner à
la diversion dont il s’agit. Le désir de ta
belle-mère de te voir bourgomestre est aussi une
raison pour chercher la place, si toutefois cela
ne contrecoura pas trop les projets que tu as formés
auparavant, et j’attends tes ordres pour savoir
|5| s’il faut agir ou non.

Avant hier Forselles et Lagerborg
ont reçu tes dernières lettres. Lagerborg
m’a fait la lecture de la petite ; la grande
est probablement imprimée aujourd’hui,
nous ne recevrons le journal que dans
une ou deux heures. – Adu nous a
envoyé (c.à.d. aux sœurs) ta bonne lettre
à Robert qui nous a touchés aussi vive-
ment que le petit tableau de ton intérieur
nous a fait plaisir. Merci à toi et à
Alexandra !

Le sénat a résolu qu’Adu sera reçu
à Mustiala ” efter praesterad examen ” – cela
veut dire: quand Zitting le voudra. Zitting
que j’ai rencontré il y a quelques jours, m’a
dit de son côtè qu’Adu peut être considéré
comme reçu quoique la résolution de Sénat
ne lui fût pas encore alors parvenue.
Robert m’a envoyé la copie d’une autre,
meilleure attestation donnée a Adu au moment
où il a quitté le Gymnase. C’est probablement
celle-là qu’on a présenté au Sénat.

|6|

Mili a 5 élèves et 9 leçons par semaine.
Au prochain concert de Meissner (Symfonik)
qui aura lieu dans 8 jours elle débutera
avec l’air de Pamena accompagnéstruket (Flûte enchantée)tillagt et le
refrain du pays, par Masset, les deux avec
accompagnement d’orchestre. – Les sœurs m’ont
dit que Mili a eu du succès a une soirée
chez Sinebruckof et Calle Björkstén, que
Pacius a constaté les progrès remarquables
qu’elle a faits à Paris.

Alma aura du travail du Lohrmann pour
100 roubles, des papiers à copier sans hâte et
sans trop grands prétentions.

Chez Robert il y a eu recidive de la coqueluche,
on est triste pour le moment mais il n’y a
pas de danger. –

Ni Robert, ni moi n’aurons point de [...]oläslig/saknad text
réunion de bataillon cette année-ci. Le 1.
Juillet son bataillon montera la garde à Thus
jusqu’a la fin de l’année lorsqu’il sera relevé
par le mien. Mes relations avec Willebrand
vont en s’améliorant. – Mes affaires d’amour
sont flou, faute de temps plutôt que par manque
de désirs. –

|7|

Avant de cacheter cette lettre que j’ai écrite
à la hâte quoiqu’à plusieurs différentes
reprises, je dois ajouter que ta belle-mère
paraît très-intéressée de la nomination dont
il s’agit pour toi. Elle a fait de son côté
des reconnaissances – avec beaucoup de prudence,
dit-elle, et elle espère que tu auras beaucoup
de voix. Elle ne doute pas que Borgström et
Sinebruchof ne t’offriront leur gros lots –
50 skattören chacun. J’ai encore vu les
deux Bolins, je me suis adressé avec une
question très-modeste au docteur, et le marchand
m’a répondu : men vi vilja just ha en ung och
driftig borgmästare. – J’écris tout cela
sans savoir encore si tu désires rompretillagt avec tes
projets et, peut-être – tes promesses antérieures. –

Lagerborg a dit à Forsselles qu’il t’écrira
là-dessus.

Mille choses à toi partstruket et à Alexandra
de la part des sœurs et du frère

Torsten.

P.S. Je demande grâce des fautes et de la
mauvaise tournure de cette lettre !

Dokumentet i faksimil