22.3.1866 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Gamla Vän!

Midt uti inpackningsbestyret vill jag ännu rista till dig några rader för att bedja dig så fort du anländt till Clarens underrätta mig härom. Tillfölje af min fars fortfarande dåliga helsotillstånd måste jag påskynda återresan så att vi kunna begagna första ångbåtslägenhet från Stockholm eller kanske tillochmed fara öfver P.burgPetersburg. Vistelsen i Bern kommer sålunda att förkortas. Emellertid hoppas jag att vi kunna råkas på schweizisk jord. Au revoirfr. På återseende således, helsa din fru och glöm ej din

tillgifne

Ernst Linder

Min adress: Bern, poste restante.

Finsk text

Vanha ystävä!

Kesken pakkauspuuhien haluan raapustaa sinulle vielä muutama rivin pyytääkseni, että ilmoitat minulle heti kun tulet Clarensiin. Isäni terveys on jatkuvasti huonona, josta syystä meidän täytyy kiirehtiä paluumatkaamme ja matkustaa ensimmäisellä höyrylaivalla Tukholmasta tai kenties jopa Pietarin kautta. Oleskelu Bernissä jää siten lyhyemmäksi. Toivon silti, että tapaamme Sveitsin maaperällä. Hyvästi siis, terveiset rouvallesi äläkä unohda

uskollista

Ernst Linderiä

Osoitteeni Bern, poste restante.

Original (transkription)

|1|

Gamla Vän!

Midt uti inpackningsbestyret vill
jag ännu rista till dig några rader för att
bedja dig så fort du anländt till Cla-
rens underrätta mig härom. Tillfölje af
min fars fortfarande dåliga helsotillstånd
måste jag påskynda återresan så att vi
kunna begagna första ångbåtslägenhet
från Stockholm eller kanske tillochmed
fara öfver P.burgPetersburg. Vistelsen i Bern
kommer sålunda att förkortas. Emeller-
tid hoppas jag att vi kunna råkas
på schweizisk jord. Au revoir såle-
des, helsa din fru och glöm ej din

tillgifne

Ernst Linder

Min adress: Bern, poste restante.

Dokumentet i faksimil