22.3.1866 Eugène Beauvois–LM

Svensk text

|1|

Käre Herr Mechelin

När ni berättade om era planer att bjuda herrar Garcin de Tassy och Eichhoff på middag, kom jag inte att tänka på en sak som nu kom mig till sinnes, och som jag måste göra er uppmärksam på. Herr Garcin de Tassy är en hängiven katolik (i själva verket gallikan) som bör iaktta och följaktligen avhålla sig från kött hela stilla veckan, och åtminstone fredag och lördag de andra veckorna i fastan. Jag tror mig kunna säga så mycket om herr Eichhoff att han inte är en vän av herr Renan. Ni kunde därmed endast bjuda in dem på söndag och det är just den dag som herr Garcin de Tassy ger sina middagar; om ni vill bjuda dem en annan dag skulle ni vara tvungen att servera dem fastemat (och därtill är även vissa magra livsmedel förbjudna för katoliker under fastan), och i så fall förvarna dem|2| för att skingra deras betänkligheter. Jag tror i varje fall att fru Garcin de Tassy inte skulle delta; beträffande herrarna kan jag inte säga något bestämt; i varje fall, om ni bjuder in dem gör ni bäst i att be om ursäkt för er okunskap om katolska seder.

Detta, herrn, var vad jag hade att säga, jag hoppas att ni inte tycker det var framfusigt av mig och att ni ser det som ett bevis på den tillgivenhet jag hyser för er.

Ta emot mina vänliga hälsningar och hälsa fru Mechelin från mig.

E. Beauvois

Finsk text

Hyvä herra Mechelin

Kun mainitsitte että aiotte kutsua illalliselle herrat Garcin de Tassyn ja Eichhoffin, en tullut ajatelleeksi erästä seikkaa, joka tuli nyt mieleeni ja johon minun on kiinnitettävä huomionne. Garcin de Tassy on harras katolilainen (itse asiassa gallikaani), jonka on noudatettava uskontoaan ja siten pidättäydyttävä lihasta koko pääsiäisviikon ajan ja muina paastonajan viikkoina vähintään perjantaisin ja lauantaisin. Voin uskoakseni todeta Eichhoffista, ettei hän ole Renanin ystävä. Lauantai on siis ainoa päivä, jona voisitte kutsua heidät, ja se on juuri se päivä, jona Garcin de Tassy pitää omat päivällisensä; jos haluatte kutsua heidät jonain muuna päivänä, on Teidän pakko tarjota heille paastoruokaa (ja tietyt paastoruuat ovat sitä paitsi katolilaiselta kiellettyjä paastonaikana) ja siinä tapauksessa ilmoitettava heille hälventääksenne heidän epäilyksensä. Uskoakseni rouva Garcin de Tassy ei joka tapauksessa osallistu; herroista en osaa niin varmasti sanoa; joka tapauksessa jos kutsutte heidät, kannattaa pahoitella, että ette tunne katolisia käytäntöjä. Tässä huomio, joka minulla oli tehtävänä, toivon että ette pidä sitä tahdittomana ja katsotte sen olevan osoitus Teitä kohtaan tuntemastani kiintymyksestä. Ottakaa suosiollisesti vastaan ystävälliset tervehdykseni ja välittäkää terveiseni rouva Mechelinille.

E. Beauvois

Original (transkription)

|1|

Cher Monsieur Mecchelin.

Lorsque vous m’avez fait part de votre
projet d’inviter à diner MM. Garcin
de Tassy et Eichhoff, je n’ai pus
réfléchi à une circonstance, qui me revient
présentement à l’esprit, et à propos de
laquelle je dois vous faire une observation.
M. Garcin de Tassy est un zèle catholique
(gallican à la vérité) qui doit pratiquer et
parconséquent s’abstenir de viande toute la
semaine sainte, et au moins le vendredi et
le samedi des autres semaines du carême.
Je crois en pouvoir dire autant de M.
Eichhoff, que je sais n’être pas ami de
M. Renan. – Il n’y a donc que dimanche
que vous pourriez les inviter et c’est justement
le jour où M. Garcin de Tassy donne ses
diners ; si vous vouliez les inviter un autre
jour, vous seriez obligé de leur faire servir
du maigre (et encore certains aliments maigres
sont-ils interdits au catholique pendant la
carême), et dans ce cas les avertir
|2| pour lever leurs scrupules. – Je crois
qu’en tout cas, Mme Garcin de Tassy n’assistera
pas : pour les messieurs, je ne saurais rien
dire de si positif ; en tout cas, si vous les invitez,tillagt vous ferez
bien de vous excuser sur votre ignorance
des usages catholiques.

Voilà, Monsieur, la remarque que
j’avais à vous faire, j’espère que vous ne
la trouverez pas indiscrète et que vous l’attribuerez
à l’affection que je vous porte.

Veuillez agréer mes salutations
amicales et transmettre mes civilités à
Mme Mechelin.

E. Beauvois

Dokumentet i faksimil