13.8.1866 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre vän,

Jag skyndar mig att delge dig nyheten om en tilldragelse, som befriat mig från en stor oro och fyllt mitt hjärta med glädje: i går, klockan 5 på eftermiddagen, födde Alexandra en dotter – inte utan svårigheter, men åtminstone utom fara. Hon mår utmärkt, liksom vår lilla namnlösa, som är ett i alla avseenden välfött barn, hoppas jag.

Din tystnad har oroat oss, med tanke på att koleran härjat i dina trakter. Jag hoppas emellertid att det endast är militära angelägenheter|2| som berövat oss nöjet att höra från dig. Jag ber dig meddela vilken dag du anländer – så att jag kan ta emot dig ordentligt.

Robert befinner sig med Odlerberg i Tavasthus, – Mili i Östersundom, Alma fortfarande på Villinge, – och jag så mycket som möjligt på Botby. De två unga damerna sändes i väg för 48 timmar; vid återkomsten överöste Jetta den lilla namnlösa med kramar.

På återseende snart hos din bror

L Mechelin

Calle Lindfors affär ordnades några dagar efter din avfärd.

Finsk text

Rakas ystävä,

Kiiruhdan kertomaan Sinulle uutisen tapahtumasta, joka vapautti minut suuresta levottomuudesta ja täytti sydämeni ilolla: Alexandra synnytti eilen klo 5 iltapäivällä tyttären – ei ilman vaikeuksia mutta ainakin ilman vaaraa. Hän voi mainiosti, samoin kuin pieni nimettömämme, joka on toivottavasti hyvinvoiva pienokainen, joka suhteessa.

Hiljaisuutesi on herättänyt meissä levottomuutta, kun naapurustossasi on riehunut se kolerakin. Toivottavasti ainoastaan sotilaalliset huolenaiheet ovat riistäneet meiltä ilon saada kuulumisiasi. Pyydän että ilmoitat tulopäiväsi – jotta voin vastaanottaa Sinut asianmukaisesti.

Robert on Hämeenlinnassa Odlerbergin mukana, Mili Östersundomissa, Alma yhä Villingissä – ja itse vietän niin paljon aikaa kuin mahdollista Puotilassa. Kumpikin nuori neito oli poissa 48 tuntia; palattuaan Jetta hukutti pienen nimettömän hyväilyihin…..

Näkemiin kohta veljesi

L. Mechelinin luona

Se Calle Lindforsin afääri järjestyi muutama päivä lähtösi jälkeen.

Original (transkription)

|1|

Cher ami,

Je m’empresse de te donner
la nouvelle d’un évènement, qui m’a
délivré d’une grande inquietude et
rempli mon coeur de joie: hier, à 5
heures apr.m., Alexandra a accouché
d’une fille – non sans difficulté,
mais au moins sans danger. Elle
se porte à merveille, ainsi que notre
petite anonyme, qui est une enfant
bien-née, j’espère, sous tous les rapports.

Ton silence nous a inquietés,
vu que le choléra a sévi dans ton
voisinage. J’espère pourtant que
ce n’est que la préoccupation militaire
|2| qui nous a prive du plaisir
d’avoir de tes nouvelles. Je te prie
de mestrukettillagtannoncer le jour de ton
arrivée – pour que je puisse te
recevoir convenablement.

Robert se trouve, avec Odlerberg,
à Thus, – Mili à Östersundom,
Alma toujours à Willinge, – et moi
le plus de temps possible à Botby.
Les deux jeunes demoiselles étaient
eloignées pendant 48 heures; de retour,
Jetta a combléestruket la petite anonyme
de caresses .......

Au revoir bientôt chez ton
frère

L Mechelin

L’affaire de Calle Lindfors a été arrangée
quelques jours après ton départ.

Dokumentet i faksimil