24.7.1866 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Tack för brefvet till Henrika som jag uppläste för henne och hvarur jag fann huru du åter hade haft dina vänliga tankar på mig! – Jag skall idag till middagen låta pannkakorna och sylten mig väl smaka – i all ensamhet.

Jag har arbetat flitigt – lät väcka mig idag kl. 6 och får väl hålla på ända till långt in på natten, för att ”vara klar” tills imorgon. Härefter hoppas jag dock att icke bli så öfverhopad från Senaten. Jag grubblar på huru jag må kunna ställa så till att jag så litet som möjligt behöfde vara skild från dig – ty utan dig har jag ingen verklig trefnad.

– Bed Mamma vara så god och underskrifva närlagde dokument, som ovilkorligen bör återsändas i morgon med mjölkbudet. Säg|2| åt Mamma att jag låter Nyman upprätta de förteckningar som deri omnämnas, men att jag sjelf skall granska dem.

Måtte du vara vid godt lynne, och flitigt ute i rörelse! – Att du i alla fall har mindre ledsamt än din gubbe här vid skrifbordet, derom är jag fullt öfvertygad. En liten varm puss bilägges här

från din

Leo M

P. S.Post Scriptum Litet marmelader medföljer, för Mallas räkning. – Sigill behöfves icke under Mammas underskrift.

Finsk text

Rakas ystävä!

Kiitos Henrikalle lähettämästäsi kirjeestä, jonka luin hänelle ja josta huomasin, että olit taas ajatellut minusta ystävällisiä ajatuksia! – Aion tänään herkutella päivällisellä pannukakuilla hillon kera – kaikessa yksinäisyydessä.

Olen työskennellyt ahkerasti – annoin herättää itseni tänään kello 6, ja minun täytyy varmaan jatkaa pitkälle yöhön, jotta ehdin ”valmiiksi” huomiseen mennessä. Tämän jälkeen kuitenkin toivon, ettei senaatti enää ylityöllistä minua tällä tavoin. Mietin, kuinka voisin järjestää asiat siten, että minun tarvitsisi mahdollisimman vähän olla erossa sinusta – sillä ilman sinua minun ei ole oikeasti hyvä olla.

– Pyydä Mammaa olemaan ystävällinen ja allekirjoittamaan oheinen asiakirja, joka pitää ehdottomasti palauttaa huomenna maitokuskin mukana. Kerro Mammalle, että annan Nymanin laatia siinä mainitut luettelot mutta että tarkastan ne itse.

Toivottavasti olet hyvällä mielellä ja ulkoilet ahkerasti! – Olen silti aivan varma, ettei sinulla ainakaan ole yhtä tylsää kuin ukollasi täällä kirjoituspöydän ääressä. Liitän tähän pienen lämpimän pusun

sinun

Leo M

Post Scriptum. Mukana tulee vähän marmeladia Mallan laskuun. – Mamman allekirjoituksen alle ei tarvita sinettiä.

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Tack för brefvet till Henrika
som jag uppläste för henne och hvarur
jag fann huru du åter hade haft dina
vänliga tankar på mig! – Jag skall idag
till middagen låta pannkakorna och sylten
mig väl smaka – i all ensamhet.

Jag har arbetat flitigt – lät väcka mig
idag kl. 6 och får väl hålla på ända till
långt in på natten, för att ”vara klar” tills
imorgon. Härefter hoppas jag dock att icke
bli så öfverhopad från Senaten. Jag grubblar
på huru jag må kunna ställa så till att jag
så litet som möjligt behöfde vara skild från
dig – ty utan dig har jag ingen verklig trefnad.

– Bed Mamma vara så god och under-
skrifva närlagde dokument, som ovilkorligen
bör återsändas i morgon med mjölkbudet. Säg
|2| åt Mamma att jag låter Nyman upprätta
de förteckningar som deri omnämnas, men
att jag sjelf skall granska dem.

Måtte du vara vid godt lynne, och
flitigt ute i rörelse! – Att du i alla
fall har mindre ledsamt än din gubbe
här vid skrifbordet, derom är jag fullt
öfvertygad. En liten varm puss bilägges här

från din

Leo M

P. S.Post Scriptum Litet marmelader medföljer, för
Mallas räkning. – Sigill behöfves icke
under Mammas underskrift.

Dokumentet i faksimil