25.9.1856 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten! För att kunna vara helt säker på att Du snabbt får följande meddelande, skickar jag det också med ett bud. Generalguvernör Berg väntas hit på lördag eller söndag. Närmare besked får Du genom mitt brev, som jag ber dig hämta från posten direkt efter att du har fått dessa rader. Om man inte redan har skickat brevet till Dig.

Leo.

P.S. Finska gardet väntas hit samtidigt.

Finsk text

Rakas Torsten!

Jotta voisin olla aivan varma, että saat seuraavan uutisen nopeasti, lähetän sen myös postinkantajan mukana. Kenraalikuvernööri Bergiä odotetaan lauantaille tai sunnuntaille. Lähemmin saat kuulla asiasta kirjeestäni, jonka pyydän Sinut hakemaan postista heti nämä rivit saatuasi, mikäli sitä ei ole jo lähetetty Sinulle.

Leo.

P.S. Suomalaista kaartia odotetaan samaan aikaan.

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

Um ganz sicher
sein zu können, daß Du folgende
Nachricht schnell bekommst, schicke
ich sie auch mit dem Postillon.
Der G. G.Generalgouverneur Berg wird Sonnabend
oder Sonntag erwartet. Näheres
erfährst Du durch meinen Brief,
den ich dich bitte gleich nach Empfang
dieser Zeilen von der Post heraus-
zuforderen, wenn man ihn Dir nicht
schon geschickt hätte.

Leo.

P. S. die Finnische Garde wird um
dieselbe Zeit erwartet.

Dokumentet i faksimil