24.9.1856 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käraste Torsten!

Nu måste jag tyvärr berätta en sorglig nyhet för våra kära därhemma, nämligen att de inte får ha Dig kvar. Jag kom nämligen nyss från generalguvernörens kansli där jag fick veta följande: igår kom en telegrafdepesch om att greve Berg skall resa från Moskva idag eller imorgon och därmed kan han anlända hit redan på lördag. Man sade dock också att det är mycket möjligt att han anländer först på söndag eller måndag. Vad är det klokaste sättet att gå till väga? För Du vår vagn till smeden genast på fredag eftermiddag så kan han beslå hjulen så att vagnen förmodligen klarar av resan. Om Du avreser med vagnen på lördag morgon kan Du vara här på söndag morgon. (Och en sådan resa skulle kosta 11 rubel.) Åker du med Viktoria anländer Du på måndag förmiddag mellan kl. 11 och kl. 12. (Det kostar 9 rubel.) – –

Välj och gör vad Du tycker är bäst. Du vet förmodligen om Berg alltid är punktlig. Komarov som jag träffade idag sade till mig att jag bara skall skriva att Du skall skynda eftersom han tror att Berg är här redan på lördag. – Posten avgår tyvärr först imorgon, – om telegrafen också skulle leda till Fredrikshamn, hade jag telegraferat. – Hälsa alla hjärtligt och tacka för de fina breven. Nu har jag egentligen ingenting att berätta, därför kommer jag att besvara dem först när jag kan meddela Din lyckliga ankomst. Alltså på ett glatt återseende!

Din bror Leo.

P.S. Ifall Du åker med kärran blir det svårt att få med alla saker som man skall skicka till mig. De kunde ju i så fall skickas med ångbåten. Jag måste ännu be om en sak, nämligen Iliaden av Homeros med en latinsk översättning. Pappa känner nog till boken!

Finsk text

Rakkahin Torsten!

Minun on valitettavasti nyt ilmoitettava se rakkaille meikäläisille surullinen uutinen, että he eivät enää saa pitää Sinua luonaan. Tulin nimittäin nyt juuri kenraalikuvernöörin kanslian luota, missä kuulin seuraavaa: eilen on tullut pikasähkösanoma, että kreivi Bergin on määrä matkustaa Moskovasta tänään tai huomenna, ja hän saattaa siis pistäytyä täällä jo lauantaina. Tosin siinä sanottiin, että on varsin mahdollista että hän tulee tänne vasta sunnuntaina tai maanantaina. Kuinka sinun nyt kannattaisi järkevimmin toimia? Lähetätkö vaunumme sepälle heti perjantai-iltapäivällä, niin hän voi raudoittaa pyörät, jotta vaunut kestävät tämän matkan. Sitten istahdat lauantaiaamuna vaunuihin ja voit olla täällä jo sunnuntaiaamuna. (Ja tällainen matka maksaisi Sinulle 11 ruplaa.) Jos matkustat Viktorialla, tulet perille maanantaina klo 11: n ja 12:n välillä aamupäivällä. (Tämä kustantaa Sinulle 9 ruplaa.)

Valitsehan nyt – ja tee kuten parhaaksi näet, sinähän kai tiedät, onko Berg kovin täsmällinen. Komarov, jota tapasin tänään, sanoi että minun pitää kirjoittaa Sinulle vain että pitäisit kiirettä, sillä hän luuli että Berg on täällä jo lauantaina. Posti lähtee valitettavasti vasta huomenna; jos olisi lennätinyhteys Haminaan, olisin sähköttänyt hänelle. Kerro kaikille lämpimät terveiset ja kiitä herttaisista kirjeistä. Nyt minulla ei oikeastaan ole mitään kerrottavaa, joten vastaan niihin vasta sitten kun voin ilmoittaa Sinun päässeen onnellisesti perille. Siispä iloisiin jälleennäkemisiin!

Veljesi Leo

P.S. Siinä tapauksessa että matkustat kärryillä, on Sinun vaikea ottaa mukaasi kaikki ne tavarat jotka minulle lähetetään. Ne voisikin sitten lähettää höyrylaivalla. Minun on pyydettävä vielä yhtä asiaa, nimittäin Homeroksen Iliasta latinankielisellä käännöksellä. Isä kyllä tietää sen kirjan!

Original (transkription)

|1|

Liebster Torsten!

Leider muß ich jetzt die, für
die lieben Unsrigen traurige,
Nachricht mittheilen, daß sie
Dich nicht mehr bei sich behalten
dürfen. Ich kam nehmlich jetzt
eben von der G. G.Generalgouverneur Kanzelei, wo
ich folgendes erfuhr: gestern ist
Thelegrafdepêche gekommen, daß
Graf Berg heute oder morgen
|2| aus Moskau reisen sollte und
also schon Sonnabend hier eintref-
fen kann. Man sagte aber daß
es sehr möglich ist, daß er erst
Sonntag oder Montag hier ankommt.
Wie sollst Du es nun am klüg-
sten einrichten? Schickst Du
unsern Wagen zum Schmid
gleich am Freitag Nachmittag, so
kann er die Räder beschlagen, so
daß er wohl diese Reise aushält.
Dann setzest Du Dich Sonnabend
Morgen in den Wagen und
kannst Sonntags sostruket früh Morgens
hier sein. (Und eine solche Reise
würde Dir 11 Rub. kosten). Fährst
Du mit Viktoria so kommst Du
|3| um 11 à 12 Uhr Montag vor M. an.
(Das kostet Dir 9 R.) – –

Wähle nun, – und thu wie Du
glaubst, daß es am besten ist, denn
Du kennst wohl, ob Berg sehr pünkt-
lich ist. Комаровь, den ich heute traf,
sagte mir, ich mag Dir nur schreiben
daß Du eilen sollst, denn er glaub-
te, daß Berg schon Sonnabend hier
ist. – Die Post geht leider erst
morgen ab, – würde der Thelegraf
auch nach FhamnFredrikshamn führen, so hätte
ich thelegrafirt. – Grüsse allen
so herzlich und danke für die
lieben Briefe. Jetzt habe ich
eigentlich nichts zu erzählen, darum
werde ich sie wohl erst beant-
|4| worten, wenn ich Deine glück-
liche Ankunft melden kann.
Also auf ein frohes Wiedersehn!

Dein Bruder

Leo

P. S. Auf den Fall, daß Du auf
Karre fährst, wird es Dir schwer
sein alle die Sachen mitzuneh-
men, die man mir schicken wird.
Sie könnten ja dann mit dem
Dampfer geschickt werden. Ich
muß auch noch eine Sache ver-
langen, nehmlich Homeri Iliad mit
der Lateinischen Übersetzung. Papa
kennt wohl das Buch!

Dokumentet i faksimil