15.5.1882 LM–Alexandra Mechelin

Suomenkielinen teksti

Rakas Alexandra!

Kiitos viimeisestä! – Koiranilmasta ja pikku pahoinvoinnista huolimatta nämä kaksi päivää maaseudun rauhassa tekivät kuitenkin hyvää; – se oli sinun ansiotasi.

Junassa tapasin taas A. Wrede-ukon. Hyvinkäällä törmäsin Norrméniin ja Strömbergiin, jotka tulivat Hangosta. Silloin sain kutsun tarkastusmatkoille varattuun erilliseen vaunuun.

Kotiin palatessani huoneet olivat juhlavalaistuna, – sinuakin odotettiin kotiin. Pikku Cely oli vielä hereillä, hän oli juuri palannut teatterista. Neiti Blomqvistillä ei ollut kutsuja viime lauantaina, mutta ne pidetään keskiviikkona. – Cely oli siksi käynyt lauantaina uimassa eikä ollut siinä vilustunut. Hän on ihan terve ja reipas. Ainekirjoituksen hän on lykännyt tähän iltapäivään mutta luki eilen pitkän historianläksynsä tiistaiksi.

Fanny M. ja Cronstedt saapuivat jo lauantai-iltana.

Jenny on järjestänyt kukkakimpun sinun puolestasi. Minä käyn tänään aamupäivällä vierailulla Fannyn luona.

Minä muuten saan juhlaunivormuaskareita: pitää hankkia hattu ja miekka ja niin edelleen. Vala pitää todennäköisesti vannoa parin päivän kuluttua.

Ilmapuntari näyttää kylläkin ennustaneen oikein, sade on nyt loppunut ja aurinko pilkistää esiin. Mutta lämpötila on silti heikommissa kantimissa. Ota samettipalttoosi päälle, kun vietät pitkiä aikoja ulkosalla Steniuksen kanssa!

Nyt hyvästi, rakas ystävä, – Cely lähti kouluun ja pyysi minua lähettämään sinulle niin paljon terveisiä kuin kirjeeseen vain mahtuu. – Ja minun täytyy kiirehtiä viemään tämä asemalle.

Tervetuloa terveenä ja iloisella mielin

Sinun oma

Leo.

Sinut on kutsuttu tänään rouva Montgomerylle ja Sofi-tädille aamupäiväkahville. On Sofian päivä.

Minä olen täysin terveenä.

Ruotsinkielinen teksti

|1|

Älskade Alexandra!

Tack för sist! – Oaktadt det ruskiga vädret och det lilla illamåendet var dessa par dagars landtlig frid dock välgörande; – detta var din förtjenst.

På bantåget träffade jag åter gubben Aug. Wrede. Vid Hyvinge sammanstötte jag med Norrmén och Strömberg som kommo från Hangö. Jag inbjöds då i den skilda vaggnen som är inrättad för inspektionsresor.

Vid hemkomsten fann jag rummen eklärerade, – man väntade äfven dig. Lilla Cely var vaken ännu, hon hade|2| just kommit från teatern. Det var icke i lördags någon bjudning hos fröken Blomqvist men den blir om onsdag. – Cely var derför i lördags och badade, samt har icke förkylt sig dervid. Hon är alldeles frisk och kry. Ämneskrifningen har hon uppskjutit till idag e. m.eftermiddag men har igår läst sin långa historielexa till tisdagen.

Fanny M. och Cronstedt hade anländt redan lördag qväll.

Jenny hade ombestyrt en buket på dina vägnar. Jag skall idag f. m.förmiddag besöka Fanny.

För öfrigt får jag uniformsbestyr: hatt och värja etc. måste anskaffas. Det gäller troligen att om par dagar aflägga eden.

|3|

Barometern tyckes visserligen ha spått rätt, efter regnet nu är slut och solen tittar fram. Men med värmen är det dock klent. Tag din sammetspaltå på dig, när du vistas långa stunder ute med Stenius!

Nu farväl, min älskade vän, – Cely gick till skolan och bad mig helsa dig från henne så mycket det kunde rymmas i brefvet. – Och jag måste skynda att få detta till bangården.

Välkommen med god helsa och gladt lynne till

Din egen

Leo.

Du är idag bjuden till fru Montgomery och till tant Sofi på förmiddagskaffe. Det är Sofie dagen.

|1|

Jag är alldeles frisk.

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

Älskade Alexandra!

Tack för sist! – Oaktadt
det ruskiga vädret och det
lilla illamåendet var dessa
par dagars landtlig frid dock
välgörande; – detta var din
förtjenst.

På bantåget träffade jag
åter gubben Aug. Wrede.
Vid Hyvinge sammanstötte jag
med Norrmén och Strömberg
som kommo från Hangö. Jag
inbjöds då i den skilda vaggnen
som är inrättad för inspektions-
resor.

Vid hemkomsten fann jag
rummen eklärerade, – man
väntade äfven dig. Lilla Cely
var vaken ännu, hon hade
|2| just kommit från teatern.
Det var icke i lördags någon
bjudning hos fröken Blomqvist
men den blir om onsdag. – Cely
var derför i lördags och badade,
samt har icke förkylt sig
dervid. Hon är alldeles frisk
och kry. Ämneskrifningen har
hon uppskjutit till idag e. m.eftermiddag
men har igår läst sin långa
historielexa till tisdagen.

Fanny M. och Cronstedt hade
anländt redan lördag qväll.

Jenny hade ombestyrt en
buket på dina vägnar. Jag
skall idag f. m.förmiddag besöka Fanny.

För öfrigt får jag uniforms-
bestyr: hatt och värja etc. måste
anskaffas. Det gäller troligen
att om par dagar aflägga eden.

|3|

Barometern tyckes visserligen
ha spått rätt, efter regnet
nu är slut och solen tittar fram.
Men med värmen är det dock
klent. Tag din sammetspaltå
på dig, när du vistas långa
stunder ute med Stenius!

Nu farväl, min älskade
vän, – Cely gick till skolan
och bad mig helsa dig från
henne så mycket det kunde
rymmas i brefvet. – Och
jag måste skynda att få detta
till bangården.

Välkommen med god helsa
och gladt lynne till

Din egen

Leo.

Du är idag bjuden till fru
Montgomery och till tant Sofi
på förmiddagskaffe. Det är Sofie
dagen.

|1|

Jag är alldeles frisk.

Dokumentti kuvana