9.3.1889 LM–Robert Montgomery

Suomenkielinen teksti

Senaattori Montgomery
Pietari
Hotel France.

Promulgointi tulee olemaan mahdoton, mikäli odotetut säädökset saapuvat uudella kaavalla. Olemme tässä tapauksessa ikävästi pakotettuja jättämään muodollisen kysymyksen Pietarin ratkaistavaksi. Tämä on illalla kokoontuneen valiokunnan mielipide. Maanantaina valiokunta antaa kaikkia tyydyttävän ehdotuksen toisenlaisesta kaavasta.

Yksityiskohdat postitse.

M.

Tämä sähke lähetettiin eilen illalla. Yksityiskohtainen kirje lähti matkaan aamulla 9/3 89.

L.M.

Ruotsinkielinen teksti

Senator Montgomery
Sankt Petersburg
Hotel France.

Ifall de väntade författningarna anländer med nya formeln insatt, kommer promulgationen att vara omöjlig. Vi finner oss då i den beklagliga nödvändigheten att inlämna en formell förfrågan till ny prövning i Sankt Petersburg. Sådan är åsikten av det ikväll sammanträdda utskottet, som skall på måndag framlägga ett förslag till en annan formel som är tillfredsställande för alla.

Detaljer per post.

M.

Detta telegram afläts igår qväll. Ett utförligt bref afgick i morgse 9/3 89.

L. M.

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

Senateur Montgomery
Petersbourg
Hotel France.

Si actes attendues arrivent
avec nouvelle formule inseree,
promulgation sera impossible.
On se trouvera alors dans
penible necessite de soumettre
question formelle à nouvel
examen Petersbourg. Telle est
opinion de commission reunie
ce soir que proposera lundi
autre formule stisstruket satisfaisant
à tous.
Details par poste

M.

Detta telegram afläts igår qväll. Ett
utförligt bref afgick i morgse
9/3 89.
tillagt senare

L. M.tillagt senare

Dokumentti kuvana