9.6.1868 LM–Alexandra Mechelin

Suomenkielinen teksti

Rakas Alexandra!

Sydämellinen kiitos ystävällisestä tervehdyksestäsi. Minua niin lämmittää tietää, että te molemmat kalleimpani saatte nauttia kesäelämän riemuista sekä virkistyä ja voimistua luonnon helmassa joutumatta vaivaamaan päätänne työhuolilla, liikeasioilla ja muulla sotkulla, joka meitä kaupunkiin jääneitä jatkuvasti kahlitsee.

Eilen iltapäivällä pankkivaliokunta valitsi minut toimitusjohtajakseen siksi aikaa, kun Törnqvist on poissa. Sen jälkeen kävelin hänen kanssaan hetken Esplanadilla ja sitten menin Idestamin ja Axel Björkstenin kanssa Kaivopuistoon, jonne oli kerääntynyt melkoisesti väkeä soittajia kuuntelemaan.

Mutta täällä kotona ei varsinaista kotia olekaan: liidutetut ikkunat, valkoisin liinoin peitetyt huonekalut – ja niin tyhjää – – Ei pidä ihmetellä, jos ei viihdy kotona niinä aikoina kuin työ ei pidättele siellä.

Sano kirvesmiehille, että voivat nyt heti ryhtyä korjaamaan sluuppia. Mutta siihen saa tulla vain Forsberg ja toinen muista. Useampia en halua. Forsberg saa valita kumman ottaa mukaansa. Lähetän naulat nyt.

Agronomi Forsberg on joutunut matkustamaan asioille eikä näin ollen pääse Puotilaan.

Tästä syystä minäkään en aio lähteä huomenna kaupungista. Sillä koska tänään iltapäivällä minua työllistää Tervakosken tilintarkastus, en ehdi järjestellä kirjojani ja papereitani sekä selvitellä laskujani muulloin kuin keskiviikkona iltapäivällä. Lisäksi odotan silloin jahtia kaupungille, ja minun on huolehdittava sen lastaamisesta. Mutta torstainahan saan nähdä sinut täällä. Lähetän hevosen asemalle sinua vastaan, ja sinun on luvattava, että poikkeat silloin pankissa toivottamassa hyvää huomenta.

Suukota pikkuista ja itsellesi halaus, sinun

Leo.

Ruotsinkielinen teksti

|1|

Min Alexandra!

Hjertlig tack för din vänliga påhelsning. Det gör mig så godt att veta att ni mina båda rariteter får njuta af sommarlifvets behag och stärkas och lifvas i naturens sköte, utan att behöfva tänka på tjenstebekymmer, affärer, och annat trassel som ständigt snärjer den som dväljes i staden.

Igår e. m.eftermiddag valde bankutskottet mig till verkställande direktör för den tid Törnqvist är frånvarande. Derefter promenerade jag en stund med honom i esplanaden och sedan gick jag med Idestam och Axel Björksten till brunsparken, dit musiker|2| hade samlat ganska mycket folk.

Men här hemma är egentligen icke något hem: kritade fönster, hvita möbelöfverdrag – och sedan så tomt – – Du må ej undra på om man ej trifves hemma de tider då man icke qvarhålles af arbetet.

Säg timmermännen att slupens reparation nu får genast vidtaga. Men endast Forsberg och en af den andra får dervid användas. Flera vill jag icke ha. Forsberg får välja vilkendera han vill ha med sig. Spikar skickar jag nu.

Agronomen Forsberg har nödgats afresa på en förrättning och kan således icke komma till Botby.

|3|

Af denna anledning ämnar jag ej heller komma ut imorgon. Ty då jag idag e. m.eftermiddag är upptagen af Tervakoski revisionen, blir onsdags e. m.eftermiddag den enda då jag hinner uppställa mina böcker, ordna mina papper, och klarera mina räkenskaper. Dessutom väntar jag då jakten till staden och måste sörja för dess lastande. Men om thorsdag får jag ju se dig här. Jag skicar hästen till bangården att möta dig och du måste lofva att då vika in på banken och helsa godmorgon.

Pussa lillan och var sjelf kramad af din

Leo.

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

Min Alexandra!

Hjertlig tack för din vänliga
påhelsning. Det gör mig så godt
att veta att ni mina båda rari-
teter får njuta af sommarlifvets
behag och stärkas och lifvas i
naturens sköte, utan att behöfva
tänka på tjenstebekymmer, affärer,
och annat trassel som ständigt
snärjer den som dväljes i staden.

Igår e. m.eftermiddag valde bankutskottet
mig till verkställande direktör för
den tid Törnqvist är frånvarande.
Derefter promenerade jag en stund
med honom i esplanaden och sedan
gick jag med Idestam och Axel Björk-
sten till brunsparken, dit musiker
|2| hade samlat ganska mycket folk.

Men här hemma är egentligen
icke något hem: kritade fönster,
hvita möbelöfverdrag – och sedan så
tomt – – Du må ej undra på
om man ej trifves hemma de tider
då man icke qvarhålles af arbetet.

Säg timmermännen att slupens
reparation nu får genast vidtaga.
Men endast Forsberg och en af
den andra får dervid användas.
Flera vill jag icke ha. Forsberg
får välja vilkendera han vill
ha med sig. Spikar skickar jag
nu.

Agronomen Forsberg har nödgats
afresa på en förrättning och kan
således icke komma till Botby.

|3|

Af denna anledning ämnar jag
ej heller komma ut imorgon. Ty
då jag idag e. m.eftermiddag är upptagen af
Tervakoski revisionen, blir ons-
dags e. m.eftermiddag den enda då jag hinner
uppställa mina böcker, ordna mina
papper, och klarera mina räken-
skaper. Dessutom väntar jag då
jakten till staden och måste sörja
för ossstruket dess lastande. Men om
thorsdag får jag ju se dig här.
Jag skicar hästen till bangården
att möta dig och du måste lofva
att då vika in på banken och
helsa godmorgon.

Pussa lillan och var sjelf
kramad af din

Leo.

Dokumentti kuvana