6.8.1874 M. Christiansen–LM

Suomenkielinen teksti

Tekstiä ei ole, ks. kuva tai transkriptio.

Ruotsinkielinen teksti

|1|

Herr Professor L. Mechelin.
Laitiala

Jag har erhållit Ert mycket ärade brev av 3 dennes, samt de medföljande nio kärlen smör. Under den 3 dennes betalade jag för er räkning in 508,80 finska mark till Herr J. H. Lindroos, vilket reglerarsvårtytt våra skulder till dato.

Beträffande det ompaketerade smöret, tillåter jag mig anmärka, att jag varit under den föreställningen att Herr Rönnbäck lovade att leverera minst 3 000 skålpund à 1 marksvårtytt 5 pennisvårtytt inom loppet av september månad, en affär som, efter samtalet med Herr Rönnbäck, jag ansåg som avgjord.

Emellertid var proven inte sådana som jag hade väntat mig. Färgen är lite för ljus och smöret för mjukt, två fel som antagligen enkelt kunde åtgärdas. Jag ber Er att så snart som möjligt sända ett nytt prov och samtidigt ange till vilket billigaste pris Ni kan anta Er att till den första november leverera en bestämd kvantitet.

I väntan på er svar förblir jag med högaktning [...]oläslig/saknad text

M. Christiansen

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

Herr Professor L. Mechelin.
Laitiala

Jeg er i Besiddelse af Deres meget
Erede af 3 dennes samt de ifölge deraf afsendte
9 Kärl Smør. – Under den 3. dns. inbetalte jeg
for Deres Regning til Hr. J. H. Lindroos Fm 508.80.
som nalignersvårtytt vort Mellemværende til dato. –

Med Hensyn til det ompakkede Smør,
tillader jeg meg at bemærke, at jeg har været
under den Formening at Hr. Rönnbäck forpligtedetillagt
sig til at levere i det mindste 3 000 ℔ à 1 msvårtytt 5 pnsvårtytt
i Löbet af SeptbrSeptember Maaned, hvilken Forretning,
efter den havte samtale med Hr. R., jeg
ansaa som aldeles afgjort. –

Imidlertid var Prøven ikke ganske saadan,
som jeg havde ventet den vilde blive. – Farven
er lidt for lys og smøret i sig selv for
bløt, hvilke to feil antagligen let kunne
forandres. – Jeg anmode Dem om at vid-
sende mig saa snart som mulig endnu
en anden Prøve og samtidig at opgive
mig til hvilken billigste Pris De ville
paatage Dem at levere til den förste NovbrNovember
et bestemt quantum.

Imødeseende Deres opsvårtytt Meddelelser, forbliver jeg
med Høiagtelse [...]oläslig/saknad text

M. Christiansen

Dokumentti kuvana