5.2.1880 Robert Runeberg–LM

Suomenkielinen teksti

Tekstiä ei ole, ks. kuva tai transkriptio.

Ruotsinkielinen teksti

|1|

Gretjeskij prospekt 14, lägenhet 8

Käre vän

Vår vän Leffler förmedlade senaste nytt om dig och jag hörde att du var intresserad av att veta hur arbetet med Ivan Ivanovitj Volkov framskrider. Vi hade avtalat att jag skulle besöka honom och vi hade ett långt samtal på ryska. Du kan föreställa dig hur svårt det var för mig. Några dagar senare besökte han mig och nu träffas vi ofta.

Kontraktet på ett ångfartyg för Solovets|2|kijklostret går högst troligen inte till oss, men kanske köper de ett ångfartyg för Kaspiska havet.

Vi har underligt väder; så varmt att all snö har smultit där ute, och nu åker alla i vagn. Med hopp om att snart få se dig, förblir jag,

din tillgivne

Rob. Runeberg

Alkuperäinen (transkriptio)

|1|

Греческий просп. 14 кв. 8

Любезный другъ

Съ нашимъ другомъ Лефлеръ
Я получилъ извисти я о тебѣ
И слышалъ, что ты интере-
суешься узнать, какъ продол-
жалось дѣло съ Иваномъ Ива-
новичемъ Волковомъ. По
уговору я приѣхалъ къ нему
и мы дого разговаривали
по русски. Ты можешь се-
бѣ представить какъ мне
это было трудно. Нѣсколько
дней послѣ того онъ пришелъ
ко мнѣ и теперь мы часто
встрѣчаемся.

Дѣло о параходѣ для Соловец-
|2| кого монастыря вѣроятно къ
намъ не попадетъ, но можетъ
быть купятъ одинъ пароходъ
для Каспийскаго моря. –

У насъ странная погода;
такъ тепло, что весь cнѣгъ рос
таялъ на улицѣ, и теперь
ѣздатъ въ каретахъ.
Въ нажеждѣ скоро увидѣться,
Остаюсь,

Преданный тебе

Роб. Рунебергъ

Dokumentti kuvana