13.10.1886 Léon Duguit–LM

Svensk text

|1|

Chateau de Tourenne
vid Lugon
(Gironde)

Herr

Herr Montgomery, som jag i slutet av september besökte i Helsingfors, gav mig ett exemplar av er bok om Finlands statsrätt.

|2|

Jag har läst den med stort intresse; och jag har beundrat djupet och formen. Ni hanterar franska språket på ett beundransvärt sätt; och ni har på ett utmärkt sätt visat de finska institutionernas historiska ursprung och karaktär.

Jag är glad att denna omständighet ger mig anledning att skriva till er och sända en anspråkslös broschyr som jag publicerade för några månader sedan om kongressen i handelsrätt, som hölls i Antwerpen senaste höst. Jag ber er vänligen ta emot den.

|3|

Mottag vänligen Herrn betygelsen om min utmärkta högaktning

Léon Duguits

docent vid juridiska fakulteten i Caen

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Chateau de Tourenne
par Lugon
(Gironde)

Monsieur

Monsieur de Montgomery,
auquel j’ai été, à la fin de
septembre, rendre visite
à Helsingfors, m’a donné un
exemplaire de votre livre sur
le droit public de Finlande.

|2|

Je l’ai lu avec une vif
interêt; et j’en ai admiré
le fond et la forme.
Vous maniez admirablement
la langue française; et
vous avez merveilleusement
montré l’origine historique
et le caractère des institutions
finlandaises.

Je suis heureux que cette
circonstance me permette d’entrer
en correspondance avec vous, et
m’autorise à vous adresser
une modeste brochure que
j’ai publiée, il y a quelque mois,
sur le congrès de droit commercial,
tenu à Anvers l’automne
dernier. Je vous prie de vouloir bien
l’accepter.

|3|

Veuillez agréer
Monsieur l’assurance de mes
sentiments les plus distingués

Léon Duguits

professeur agrégé à la faculté de droit
de Caen

Dokumentet i faksimil