11.3.1889 Alexander Vlangali–LM

Svensk text

|1|

Herr Senator,

Jag skyndar mig att bifogat vidarebefordra ett brev från Argentiska republikens minister beträffande utnämningen av en konsul för sagda republik i Helsingfors.

Greve Heiden har också varit så vänlig och tagit hand om en liten låda för Er. Den innehåller tavlan, som jag bevarat för Er Centralskola för konstflit. Det är ett anmärkningsvärt|2| tygstycke. Ursäkta att jag erbjuder det i detta tillstånd; men om jag lät göra en lite större ram skulle den täcka kanterna, som jag inte kunnat få rengjorda här. –

I hopp om att återse er i Sankt Petersburg före början av sommaren ber jag Er under tiden motta betygelsen av min tillgivenhet.

A. Vlangaly

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Monsieur le Sénateur,

Je m’empresse de Vous
faire tenir ci-près une lettre du
Ministre de la République Argentine
au sujet de la nomination d’un
Consul de ladite République à
Helsingfors.

Le Comte Heyden a été aussi
bien obligeant en se chargeant
d’une petite caisse pour Vous.
Elle contien le tableau, dont
je Vous avais entretenu pour
Votre Ecole d’application des arts.
C’est un specimen de tissage
|2| très-remarquable. Excusez moi de
l’offrir dans un tel état; mais
en faisant faire un cadre un
peu plus large, il couvrira les
bords que je n’ai pu faire nettoyer
ici. –

Espérant Vous revoir à St.
Petersbourg avant le commencement
de l’été, je Vous prie d’agréer
en attendant l’assurance de
mes sentimens dévoués.

A. Vlangaly

Dokumentet i faksimil