11.5.1880 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Kära Leo!

Pina Dig ej mycket med dessa papper, men flyg igenom den och stryk hvad Du finner orätt eller oskickligt framstäldt, samt expediera pappren hit tillbaka med Torsdagens tåg. – Om Du ser de mina så tacka dem alla tre hjertligen för bref och bukett. – – – Behöfves dock ej, ty jag skrifver till Jenny några rader, ehuru brådskan är stor. –

Någon skada å hafren har ej observerats ännu. – Senaste natt var väl kall, men himlen mulen. Tyvärr pekar tuppen på mejeritaket allt ännu mot norr. – Vädret var eljest ypperligt, blott ej frosten hotade.

Din 49 årige broder

Torsten.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Kära Leo!

Pina Dig ej mycket
med dessa papper, men flyg igenom
den och stryk hvad Du finner orätt
eller oskickligt framstäldt, samt
expediera pappren hit tillbaka med
Torsdagens tåg. – Om Du ser de mina
så tacka dem alla tre hjertligen för bref
och bukett. – – – Behöfves dock ej, ty
jag skrifver till Jenny några rader, ehuru
brådskan är stor. –

Någon skada å hafren har ej observerats
ännu. – Senaste natt var väl kall, men
himlen mulen. Tyvärr pekar tuppen
på mejeritaket allt ännu mot norr. –
Vädret var eljest ypperligt, blott ej frosten
hotade.

Din 49 årige broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil