[1873] Cely Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Godag söta Pappa vi har läst alla dagar. Jag är så frisk och äter duktigt två biffstekar och en portjon snålsoppa|2| igår. Mamma får fara gerna till Pappa när Pappa har så ledsamt. Blomman på brefvet har jag tryckt sjelf åt Pappa. en puss åt min lilla snälla Pappa, rosenbullan

Cely

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Godag söta Pappa vi har
läst alla dagar. Jag är så
frisk och äter duktigt
två biffstekar och en
portjon snålsoppa
|2| igår. Mamma får fara
gerna till Pappa när
Pappa har så ledsamt.
Blomman på brefvet har
jag tryckt sjelf åt Pappa.
en puss åt min lilla
snälla Pappa, rosenbullantillagt

Cely

Dokumentet i faksimil