8.9.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min egen älskade Alexandra!

Om du tar i betraktande orsakerna hvarföre jag icke skref något bref med Aura, så hoppas jag att du icke skall vara ledsen öfver denna underlåtenhet. Jag hade önskat få vara hemma onsdag qväll för att få genom pennan språka med dig, men måste först bivista teaterdirektionens och derefter linnespinneridirektionens sammanträde till kl. 11 på qvällen. Och då var jag alltför trött att skrifva. Dessutom hade jag intet nytt att meddela.

Ty ”nytt” kan jag ej kalla det, om jag säger att det hastiga besöket på Botby var särdeles uppfriskande. Jag kom dit kl. 6 på qvällen. Det var visserligen för sent att dåmera göra|2| några längre promenader, men jag gick dock omkring i de närmare regionerna och fann i allmänhet ordning rådande. Mamsellen serverade en god souper (färsk ströming, ägg, skinka och tjernmjölk); – jag lade mig tidigt i den tysta, behagliga blåa kammarn. Följande morgon väcktes jag kl. 6. En lindrig morgonfrost hade stänkt glittrande rimfrostdagg på gräsmattorna. Solen lyste klar från molnfri himmel. Luften var lätt och genomskinlig, så att man riktigt njöt att inandas den. Jag vandrade omkring på nästan alla egor, åtföljd af Jernström, som visade de arbeten som blifvit utförda och erhöll föreskrifter för vidare arbeten. Skörden pågick som bäst på hafrefälten, och i båda riorna tröskades råg. Den råg, som hittills blifvit afmätt ur logarne beräknas ha lemnat|3| 12te kornet, således ett tillfredsställande, om och ej lysande resultat. Ärterna och poteterna ha mest lidit af regnet. – Af trädgårdens alster har genom Eklundskan försålts för omkr.omkring 230 mark, och den egentliga skörden är dock ännu ogjord. – Mamselln har varit verksam och snäll; – hon, liksom Henrika och Eva, voro sorgsen öfver att du och lilla Cely ännu icke återvände. Hon sade: ”för hvar blomma som vissnat och dött har jag beklagat att frun ej fått se huru vackert här varit.” Ännu är väl grönskan yppig och frisk – och trädgården är lummigare än den någonsin varit, men höstens kyla knapprar dock starkt derpå, – du bör derföre skynda att återkomma!

Kl ½ 11, efter intagen frukost reste jag åter till staden och begaf mig genast till banken, der Törnqvist strax öfverlemnade till mig alla affärer.|4| Han for till Margreteberg, för att hålla sig absolut stilla och medicinera. Sjelf hoppas han att om ”10 à 12” dagar åter kunna intaga sin plats, – men alla de, som observerat hans helsotillstånd litet närmare, – miströsta om en verklig förbättring.

Hvilken rubbning detta medför för alla mina planer, det kan du nog finna. Om jag hela hösten måste, antingen ens eller ock alltemellanåt, sköta verkställande direktörstjensten i banken, så är det mig omöjligt att tillika fullfölja de arbeten under hvilka jag hoppades kunna pröfva och bedöma huruvida jag kunde riskera att söka professionen. – Och denna, sannolikt enda konjunktur i mitt lif, för ernående af en verkligt tillfredsställande befattning, måste i sådant fall gå mig|5| ur händerna. Men, å andra sidan är det omöjligt att lemna banken i sticket. Det finnes absolut ingen som jag kunde föreslå till t. f.tillförordnad chef för banken i händelse jag skulle vilja vara derifrån utan afseende på nuvarande svåra förhållanden.

Jag har annars för princip, att icke vara missnöjd och icke klaga utan heldre taga allt från den bästa sidan. Denna princip lofvar jag dig att tillämpa äfven om alla ofvan antydda farhågor skulle slå in.

Nu bör jag väl berätta hvad jag gjort sedan min hitkomst. I tisdags, som sagdt, öfvertog jag banken. På eftermidd.eftermiddagen besökte jag farbror Adolfs, och derifrån gick jag upp till Montgomery, som genast skickade efter C. G. Estlander och|6| R. Lagerborg och qvarhöll mig hela qvällen. – Följande dag hade jag de sammanträden som jag redan omnämnt. I torsdags (igår) besökte jag på e. m.eftermiddag Alba, som mår bra jemte sina småttingar, och satt derefter hemma vid mina mångfaldiga arbeten. – Idag hade jag Collan, Lborg, Montgomery och Nybom hos mig på middag, hvarvid serverades: grönsoppa, svamp-vol au vent, (efter min ordination) bönor och ärter, fågelstek och tutti frutti dessert. Dertill Kauntsvårtytt-sherry och vårt vanliga rödvin. Stämningen var glad och treflig.

Till förbättrande af mitt humör bidrog äfven att jag idag erhöll ett bref af Lilius i Willmanstrand med förfrågan huruvida jag skulle|7| åtaga mig att bli landtdagsman för nämnda stad och StSankt Michel. Han tror att detta skulle gå, ifall man var säker att jag ville åtaga mig uppdraget. – Då hertill kommer att FhamnFredrikshamn, enligt hvad Nybom meddelat Lagerborg, också lär fundera på att välja mig, så tyckes chancerna ljusna i afeende å möjligheten att få ”säte och stämma”, vid landtdagen. – I HforsHelsingfors har man ännu icke tänkt på landtdagsvalen.

Imorgon ilar jag ut till Botby och dröjer der öfver söndagen. Jag hoppas att der kunna skrifva min artikel i jernvägsfrågorna. – Från Borgå har jag icke haft någon underrättelse efter hemkomsten.

Så ha nu dagarne gått. Men|8| huru har du haft det, min lilla snälla vän! – Till dig och lilla Cely ila mina tankar oupphörligt. Isynnerhet när mörkret breder ut sina skuggor, tänker jag, huru bra det dock vore om jag finge vara din ledsagare derborta. Måtte icke tiden bli dig alltför lång och sinnet fördystras af den höstlika väderleken!

Det tror jag bestämdt, att när du kommer igen till det så länge öfvergifna hemmet, så skall du trifvas godt, vare sig att vi få vara på Botby, eller att vi nödgas snart redan flytta till staden.

Derföre – välkomna till hemmet ju förr dess heldre! Mina varmaste omfamningar till dig och lilla Cely. Sköten väl er helsa derborta. Tagen exempel af mig som är fullkomligt frisk.

Skrif rätt snart till din egen

gubbe och packussvårtytt

Leo.

Finsk text

Oma rakas Alexandra!

Jos otat huomioon syyt, miksi en kirjoittanut kirjettä ”Auran” mukana, toivon ettet pahoita mieltäsi tästä laiminlyönnistä. Olisin halunnut viettää keskiviikkoillan kotona voidakseni kynän välityksellä keskustella kanssasi, mutta ensin minun piti olla teatterin johtokunnan ja sen jälkeen pellavakehräämön johtokunnan kokouksessa kello 11een asti illalla. Ja silloin olin liian väsynyt kirjoittamaan. Sitä paitsi minulla ei ollut mitään uutta kerrottavaa.

Sillä ”uudeksi” en voi sanoa sitä, jos kerron, että pikainen vierailu Puotilassa oli erityisen virkistävä. Saavuin sinne kello 6 illalla. Silloin oli kylläkin liian myöhäistä käydä pitemmillä kävelyillä, mutta kiersin silti lähimmät alueet ja huomasin, että yleisesti ottaen kaikki oli järjestyksessä. Mamselli tarjoili hyvän illallisen (tuoretta silakkaa, munia, kinkkua ja kirnupiimää); – kävin aikaisin nukkumaan hiljaiseen ja miellyttävään siniseen kamariin. Seuraavana aamuna minut herätettiin kello 6. Pienen aamupakkasen jäljiltä nurmikot kimalsivat huurteessa. Aurinko paistoi kirkkaana pilvettömältä taivaalta. Ilma oli keveää ja läpinäkyvää, niin että sitä oli oikea nautinto hengittää. Kiersin miltei kaikilla tiluksilla mukanani Jernström, joka näytti, mitkä työt oli tehty, ja sai ohjeita muista töistä. Sadonkorjuu oli parhaillaan käynnissä kaurapelloilla, ja molemmissa riihissä puitiin ruista. Tähän mennessä riihistä mitatun rukiin arvioidaan tuottaneen 12nnen jyvän, joten tulos on tyydyttävä, joskaan ei loistava. Herneet ja perunat ovat kärsineet sateesta pahimmin. – Puutarhan antimia on myyty Eklund-rouvan välityksellä noin 230 markalla, ja varsinainen sato on silti vielä korjaamatta. – Mamselli on ollut toimelias ja kiltti; – hän oli, Henrikan ja Evan tavoin, murheissaan siitä, että sinä ja pikku Cely ette vielä palanneet. Hän sanoi: ”joka ikisestä kuihtuneesta ja kuolleesta kukasta harmittelen, ettei rouva saanut nähdä, kuinka kaunista täällä on ollut.” Vielä vihreys on silti runsasta ja raikasta – ja puutarha on vehreämpi kuin se on koskaan ollut, mutta syksyn kylmyys kyllä kovasti nakertaa sitä, – siksi sinun pitäisi palata kiireesti!

Klo ½ 11, nautittuani aamiaisen, lähdin taas kaupunkiin ja menin saman tien pankkiin, missä Törnqvist jätti heti kaikki asiat minun hoidettavakseni. Hän lähti Margretebergiin pysytelläkseen täysin aloillaan ja lääkitäkseen itseään. Itse hän toivoo pääsevänsä ”10–12” päivän päästä ottamaan taas oman paikkansa, – mutta kaikki, jotka ovat tarkkailleet hänen terveydentilaansa hieman lähempää, eivät usko todelliseen paranemiseen.

Voit aavistaakin, kuinka tämä horjuttaa kaikkia suunnitelmiani. Jos joudun koko syksyn, joko kaiken aikaa tai aina silloin tällöin, hoitamaan pankin toimitusjohtajan tehtäviä, minun on mahdotonta saattaa samalla valmiiksi niitä töitä, joilla toivoin kykeneväni osoittamaan ja arvioimaan, voisinko ottaa riskin ja hakea professorin virkaa. – Ja näin tämä, todennäköisesti elämäni ainoa mahdollisuus saavuttaa itselleni todella tyydyttävä toimi, karkaa siinä tapauksessa väistämättä käsistäni. Mutta toisaalta on mahdotonta jättää pankkia pulaan. Ei ole kerta kaikkiaan ketään, jota voisin ehdottaa pankin virkaa toimittavaksi johtajaksi siinä tapauksessa, että haluaisin pois sieltä piittaamatta nykyisestä vaikeasta tilanteesta.

Minulla on muutoin periaatteena, etten saa olla tyytymätön ja valittaa vaan mieluummin nähdä asioista parhaat puolet. Lupaan sinulle noudattaa tätä periaatetta, vaikka kaikista edellä mainituista uhkista tulisi totisinta totta.

Nyt minun pitäisi kai kertoa, mitä olen palattuani tehnyt. Tiistaina, kuten sanottu, otin pankin johtooni. Iltapäivällä kävin tapaamassa Adolf-sedän perhettä ja sieltä menin Montgomerylle, joka lähetti saman tien hakemaan C. G. Estlanderin ja R. Lagerborgin, ja koko ilta kului heidän seurassaan. – Seuraavana päivänä minulla oli jo mainitsemani kokoukset. Torstaina (eilen) kävin iltapäivällä tapaamassa Albaa, joka voi pienokaisineen hyvin, ja istuin sitten kotona moninaisten töideni ääressä. – Tänään Collan, Lagerborg, Montgomery ja Nybom olivat luonani päivällisillä, joilla tarjoiltiin: vihanneskeittoa, sienituulihattuja, (oman reseptini mukaan) papuja ja herneitä, linnunpaistia ja tutti frutti-jälkiruokaa. Sen kanssa Kaunt-sherryä ja tavallista punaviiniämme. Tunnelma oli iloinen ja mukava.

Mielialaani paransi myös Liliukselta Lappeenrannasta saamani kirje, jossa hän tiedusteli, ryhtyisinkö kyseisen kaupungin ja Mikkelin valtiopäiväedustajaksi. Hän uskoo sen onnistuvan, mikäli voidaan olla varma, että otan tehtävän vastaan. – Kun siihen lisätään, että Hamina, sen mukaan mitä Nybom kertoi Lagerborgille, kuulemma harkitsee myös valitsevansa minut, mahdollisuudet saada ”paikka ja ääni” valtiopäiviltä näyttävät aiempaa valoisammilta. – Helsingissä ei ole vielä ajateltu valtiopäivävaaleja.

Huomenna riennän Puotilaan ja viivyn siellä sunnuntain yli. Toivon että ehdin siellä kirjoittaa rautatiekysymyksiä käsittelevän artikkelini. – Porvoosta en ole kuullut uutisia palattuani kotiin.

Näin päivät ovat nyt kuluneet. Mutta miten sinulla on mennyt, kiltti pieni ystäväni! – Ajatukseni kiitävät lakkaamatta sinun ja pikku Celyn luo. Varsinkin kun pimeys levittää varjojaan, ajattelen, kuinka hyvä kuitenkin olisi, jos voisin olla siellä saattajanasi. Kunpa sinulla ei tulisi aika liian pitkäksi eikä syksyinen sää pääse synkistämään mieltäsi!

Uskon varmasti, että kun palaat taas pitkään hylättynä odottaneeseen kotiin, viihdyt hyvin, saamme sitten olla Puotilassa tai jos meidän pitää jo muuttaa kaupunkiin.

Siksi – tervetuloa kotiin, mitä pikemmin, sen parempi! Lämpimimmät halaukseni sinulle ja pikku Celylle. Huolehtikaahan terveydestänne siellä kaukana. Ottakaa mallia minusta, joka olen täysin terve.

Kirjeitäsi odottaa taas sinun oma

ukko ja packus

Leo.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Min egen älskade Alexandra!

Om du tar i betraktande or-
sakerna hvarföre jag icke skref något
bref med Aura, så hoppas jag att du
icke skall vara ledsen öfver denna
underlåtenhet. Jag hade önskat få
vara hemma onsdag qväll för att
få genom pennan språka med dig,
men måste först bivista teaterdirek-
tionens och derefter linnespinneridirek-
tionens sammanträde till kl. 11 på qväl-
len. Och då var jag alltför trött att skrifva.
Dessutom hade jag intet nytt att meddela.

Ty ”nytt” kan jag ej kalla det, om
jag säger att det hastiga besöket på
Botby var särdeles uppfriskande. Jag
kom dit kl. 6 på qvällen. Det var
visserligen för sent att dåmera göra
|2| några längre promenader, men jag
gick dock omkring i de närmare re-
gionerna och fann i allmänhet ordning
rådande. Mamsellen serverade en
god souper (färsk ströming, ägg, skinka
och tjernmjölk); – jag lade mig tidigt
i den tysta, behagliga blåa kammarn.
Följande morgon väcktes jag kl. 6.
En lindrig morgonfrost hade stänkt
glittrande rimfrostdagg på gräs-
mattorna. Solen lyste klar från
molnfri himmel. Luften var lätt
och genomskinlig, så att man riktigt
njöt att inandas den. Jag vandrade
omkring på nästan alla egor, åtföljd
af Jernström, som visade de arbeten
som blifvit utförda och erhöll före-
skrifter för vidare arbeten. Skörden
pågick som bäst på hafrefälten, och
i båda riorna tröskades råg. Den
råg, som hittills blifvit afmätt
ur logarne beräknas ha lemnat
|3| 12te kornet, således ett tillfredsställande,
om och ej lysande resultat. Ärterna
och poteterna ha mest lidit af regnet.
– Af trädgårdens alster har genom
Eklundskan försålts för omkr.omkring 230
mark, och den egentliga skörden är
dock ännu ogjord. – Mamselln har
varit verksam och snäll; – hon, liksom
Henrika och Eva, voro sorgsen öfver
att du och lilla Cely ännu icke återvände.
Hon sade: ”för hvar blomma som
vissnat och dött har jag beklagat att
frun ej fått se huru vackert här
varit.” Ännu är väl grönskan
yppig och frisk – och trädgården
är lummigare än den någonsin varit,
men höstens kyla knapprar dock
starkt derpå, – du bör derföre
skynda att återkomma!

Kl ½ 11, efter intagen frukost reste
jag åter till staden och begaf mig genast
till banken, der Törnqvist strax
öfverlemnade till mig alla affärer.
|4| Han for till Margreteberg, för att
hålla sig absolut stilla och medici-
nera. Sjelf hoppas han att om
”10 à 12” dagar åter kunna intaga
sin plats, – men alla de, som
observerat hans helsotillstånd litet
närmare, – miströsta om en verklig
förbättring.

Hvilken rubbning detta medför
för alla mina planer, det kan du
nog finna. Om jag hela hösten
måste, antingen ens eller ock
alltemellanåt, sköta verkställande
direktörstjensten i banken, så är
det mig omöjligt att tillika fullfölja
de arbeten under hvilka jag hoppades
kunna pröfva och bedöma huruvida
jag kunde riskera att söka professio-
nen. – Och denna, sannolikt enda
konjunktur i mitt lif, för ernående
af en verkligt tillfredsställande
befattning, måste i sådant fall gå mig
|5| ur händerna. Men, å andra
sidan är det omöjligt att lemna
banken i sticket. Det finnes absolut
ingen som jag kunde föreslå till
t. f.tillförordnad chef för banken i händelse jag
skulle vilja vara derifrån utan af-
seende på nuvarande svåra förhållanden.

Jag har annars för princip, att
icke vara missnöjd och icke klaga
utan heldre taga allt från den
bästa sidan. Denna princip lofvar
jag dig att tillämpa äfven om alla
ofvan antydda farhågor skulle slå in.

Nu bör jag väl berätta hvad
jag gjort sedan min hitkomst.
I tisdags, som sagdt, öfvertog jag
banken. På eftermidd.eftermiddagen besökte jag
farbror Adolfs, och derifrån gick
jag upp till Montgomery, som genast
skickade efter C. G. Estlander och
|6| R. Lagerborg och qvarhöll mig hela
qvällen. – Följande dag hade jag de
sammanträden som jag redan
omnämnt. I torsdags (igår) be-
sökte jag på e. m.eftermiddag Alba, som mår
bra jemte sina småttingar, och
satt derefter hemma vid mina
mångfaldiga arbeten. – Idag
hade jag Collan, Lborg, Montgomery
och Nybom hos mig på middag,
hvarvid serverades: grönsoppa,
svamp-vol au vent, (efter min ordination)
bönor och ärter, fågelstek och tutti
frutti dessert. Dertill Kauntsvårtytt-sherry
och vårt vanliga rödvin. Stäm-
ningen var glad och treflig.

Till förbättrande af mitt humör
bidrog äfven att jag idag erhöll ett
bref af Lilius i Willmanstrand
med förfrågan huruvida jag skulle
|7| åtaga mig att bli landtdagsman
för nämnda stad och StSankt Michel.
Han tror att detta skulle gå,
ifall man var säker att jag ville
åtaga mig uppdraget. – Då hertill
kommer att FhamnFredrikshamn, enligt hvad
Nybom meddelat Lagerborg, också
lär fundera på att välja mig, så
tyckes chancerna ljusna i afeende
å möjligheten att få ”säte och stämma”,
vid landtdagen. – I HforsHelsingfors har
man ännu icke tänkt på landt-
dagsvalen.

Imorgon ilar jag ut till Botby och
dröjer der öfver söndagen. Jag hoppas
att der kunna skrifva min artikel
i jernvägsfrågorna. – Från Borgå
har jag icke haft någon underrättelse
efter hemkomsten.

Så ha nu dagarne gått. Men
|8| huru har du haft det, min lilla
snälla vän! – Till dig och lilla
Cely ila mina tankar oupphörligt.
Isynnerhet när mörkret breder ut
sina skuggor, tänker jag, huru bra
det dock vore om jag finge vara
din ledsagare derborta. Måtte icke
tiden bli dig alltför lång och sinnet
fördystras af den höstlika väderleken!

Det tror jag bestämdt, att när
du kommer igen till det så länge öfver-
gifna hemmet, så skall du trifvas
godt, vare sig att vi få vara på
Botby, eller att vi nödgas snart
redan flytta till staden.

Derföre – välkomna till hemmet
ju förr dess heldre! Mina varmaste
omfamningar till dig och lilla Cely.
Sköten väl er helsa derborta. Tagen
exempel af mig som är fullkomligt frisk.

Skrif rätt snart till din egen

gubbe och packussvårtytt

Leo.

Dokumentet i faksimil