11.1.1868 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Min käre vän,

Jag tackar dig oändligt för brevet med de 5 000 marken som jag fick före den överenskomna dagen och mycket välpassande, eftersom inspektionen också hölls innan den fastslagna dagen. Nu är bataljonens pengar insatta på Föreningsbanken. Den stora affären vi pratade om löste sig med att alla officerare i bataljonen gick in som borgenärer. (Jag behöver väl inte uppmana dig att hålla absolut tyst om denna sak.)

Jag har varit alltför upptagen dessa dagar för att kunna skriva tidigare. Om inte skulle jag ha gjort det dagen efter min ankomst för att diskutera en sak som rör Adu.

När han tog avsked av mig i Sibbo, meddelade han|2| att du gett ditt medgivande till två utgifter han ville göra, för det första att prenumerera på Helsingfors Dagblad, för det andra att låta sända ett piano från Helsingfors till Söderkulla. Beträffande det första gav jag också mitt medgivande. Beträffande det andra sade jag att jag ansåg ifrågavarande arrangemang onödigt och till och med skadligt, med tanke på att han med så stor flit som möjligt borde ägna sig åt allvarliga studier, som han tidigare alltför mycket har försummat. Men eftersom han sade att du godkänt utgiften (som för hans del skulle utgöra 3 mark 33 penni i månaden) och han redan hade hyrt ett piano hos Granholm ville jag inte längre motsätta mig. Jag vill ändå låta dig veta detta, eftersom han kanske inte har framställt saken helt sanningsenligt, och i det|3| fallet vill jag att man inte sänder något piano alls. Även om det inte är något fel i den förströelse han vill unna sig, tror jag det vore bra att vänja honom vid att inte se alla sina önskningar uppfyllda, i synnerhet som han inte förtjänat den godhet du alltid har öst över honom.

Den 30 denna månad hålls en auktion på tre hästar från min bataljon, och jag ville fråga dig om det på Botby finns gamla eller dåliga hästar som man ville bli av med. I så fall ber jag dig att sända tre, eller två, eller till och med en, om du vill, den 29 januari. (Om det är möjligt vill jag att hästarna inte ser alltför svältfödda ut.) Om du vill sälja dem till vilket pris som helst låter jag dem naturligtvis gå; men om du vill slå fast ett pris vill jag förbehålla mig rätten att återbörda dem till Botby i fall jag inte får dem sålda på auktionen. Det pris jag måste betala till kronan om jag inte|4| visar upp hästar in natura är 170 mark för vardera. Självfallet lönar sig detta arrangemang endast om du vill sälja dem till ett mycket billigt pris.

Jag sänder detta brev med Janne som åker i morgon på morgonen. Den gamla har lovat stanna ända till torsdag. (Båda åker i dag, 13 januari, på grund av festen som hålls i morgon på stora teatern.) Alla mår bra, och vi önskar detsamma för Er alla, vi sänder er tusen hälsningar genom din bror

Torsten.

Finsk text

|1|

Rakas Leo!

Kiitän kovasti kirjeestäsi ja 5 000 markasta, jotka sain ennen sovittua päivää ja hyvin sopivalla hetkellä, sillä tarkastus tapahtui myös ennen määrättyä päivää. Nyt pataljoonan raha on talletettu Yhdyspankkiin. Se suuri afääri, josta olemme puhuneet, järjestyi kaikkien pataljoonan upseereiden takauksella. (Minun ei tarvitse suositella Sinulle täydellistä hiljaisuutta tämän asian suhteen.)

Olen ollut liian varattu näinä päivinä kirjoittaakseni Sinulle aiemmin; ilman tätä estettä olisin sen tehnyt heti saapumispäivän jälkeen keskustellakseni Adua koskevasta asiasta.

Eron hetkellä Sipoossa hän ilmoitti,|2| että Sinä olit antanut hyväksyntäsi kaksiin hänen haluamansa kuluihin, ensiksikin luvan tilata Dagbladetin, toiseksi kuljetuttaa piano Helsingistä Söderkullaan. Ensimmäiseen minäkin suostun. Mitä toiseen tulee, sanoin hänelle että minusta kyseessä oleva järjestely on hyödytön ja jopa vahingollinen, ottaen huomioon että hänen täytyisi käydä mahdollisimman innokkaasti käsiksi vakaviin opintoihin, joita hän on liikaakin lyönyt laimin aiemmin. Kuitenkin, kun hän kertoi saaneensa Sinulta siunauksen kuluihin (jotka tekisivät hänelle 3 markkaa 33 penniä kuukaudessa) ja kun hän oli jo vuokrannut pianon Granholmilta, en halunnut enää vastustella. Tahdon kuitenkin jakaa kanssasi tämän tiedon, sillä ehkäpä hän ei ole kertonut minulle koko totuutta, ja siinä|3| tapauksessa haluaisin, ettei sinne lähetettäisi pianoa. Luulen että hänen olisi hyvä tottua siihen, ettei hän näe kaikkien toiveidensa toteutuvan, vaikkei tässä hänen haluamassaan huvituksessa olisikaan mitään pahaa. Nimittäin niin kauan kun hän ei ole ansainnut sitä hyväntahtoisuutta jota olet hänelle aina osoittanut ylen määrin.

Tämän kuun 30. päivänä on kolmen pataljoonani hevosen huutokauppa, ja haluaisin kysyä Sinulta, onko Botbyssä vanhoja ja huonoja hevosia, joista halutaan luopua. Siinä tapauksessa pyytäisin Sinua lähettämään tammikuun 29. päivänä niistä kolme tai kaksi tai vain yhdenkin, jos niin haluat. (Minusta olisi hyvä, jos hevoset eivät näyttäisi liian huonosti ruokituilta mikäli mahdollista.) Jos haluat myydä ne hinnalla millä hyvänsä, annan niiden tietysti mennä; mutta jos haluat määrätä jonkin hinnan, haluaisin varata oikeuden tuoda ne Botbyhyn siinä tapauksessa, että minä jäisin huutokaupassa näiden hevosten kanssa. Hinta joka minun täytyy maksaa kruunulle, jos en|4| esittele hevosia in natura, on 170 markkaa kustakin. On sanomattakin selvää, että kyseinen järjestely maksaa vaivan vain siinä tapauksessa, että haluaisit myydä ne paljon vähemmällä vaivalla.

Lähetän tämän kirjeen Jannen mukana, hän lähtee huomisaamuna. Vanha rouva on luvannut meille viipyä ensi torstaihin asti. (Molemmat lähtevätkin tänään, tammikuun 13. päivänä juhlan takia, joka vietetään huomenna suuressa teatterissa.) Kaikki voivat hyvin, ja sitä samaa Teille kaikille toivoen lähetämme paljon terveisiä.

Veljesi

Torsten.

Original (transkription)

|1|

Mon cher ami,

Je te remercie infiniment de
la lettre avec les 5 000 mark que
j’ai reçue avant le jour convenu
et très à-propos, car l’inspection a
aussi eu lieu avant le jour fixé.
Maintenant l’argent du bataillon
est déposé à Föreningsbanken. – La
grande affaire dont nous avons parlé
s’est arrangée avec la caution de tous
les officiers du bataillon. Je n’ai pas besoin de te recommander le silence
le plus absolu sur cette affaire.
tillagt

J’ai été trop occupé ces jours-ci
pour pouvoir t’écrire plutôttillagt ; sans cela je l’au-
rais fait le lendemain de mon arrivée
pour parler d’une affaire concernant
Adu. –

Au moment de prendre congé de
moi à Sibbo, il m’a communiqué |2| que tu avais donné ton consentement
à deux dépenses qu’il voulait faire,
la première de s’abonner à Dagbladet,
la seconde, de faire venir de Helsingfors
un piano à Söderkulla. – Quant
à la première, j’y ai consenti aussi
pour ma part. – Quant à la seconde,
je lui ai dit que je trouvai l’arrange-
ment dont il s’agit inutile et même
nuisible, vu qu’il devrait se livrer
avec tout le zèle possible aux études
sérieuses qu’il n’a que trop négligées
auparavant. Cependant, comme il
disait avoir ton consentement à la
dépense (qui ferait pour sa part 3 mark
33 penni par mois) et qu’il avait déjà
arrendéstruket louétillagt le piano chez Granholm,
je ne voulais plus m’y opposer. – Je
veux pourtant te faire part de cela,
car peut-être ne m’a-t-il pas exposé l’af-
faire dans toute sa vérité, et dans ce
|3| cas je voudrais bien qu’on n’y envoyât point
de piano. – Quoiqu’il n’y ait aucun mal
dans la distraction qu’il veut se prouver
par là, je crois qu’il serait bien de
l’habituer à ne pas voir tous ses désirs
satisfaits tant qu’il n’a pas mérité les
bontés dont tu l’a toujours comblé.

Le 30 de ce mois aura lieu la vente
à l’encan des 3tillagt chevaux de mon bataillon, et
je voudrais te demander s’il y a à Botby
de vieux et mauvais chevaux dont on
veut se défaire. – Dans ce cas je te
prierais de m’en envoyer trois, ou deux, ou
même un, si tu veux, le 29 Janvier. S’il est possible, je voudrais bien que les chevaux
n’aient pas l’air d’être trop mal nourris.
tillagt Si
tu veux les vendre à tout prix, je les
laisserai naturellement aller ; mais si
tu veux fixer un prix, je voudrais me
réserver le droit de les rendre à Botby
dans le cas que je resterais à l’encan
possesseur de ces chevaux. – Le prix que
je dois payer à la couronne si je ne
|4| présente pas de chevaux in natura, est
de 170 mark pour chacun. – Il va sans
dire que l’arrangement dont il s’agit
ne vaut la peine que si tu veuxstruket dans
le cas où tu voudrais les vendre à beau-
coup meilleur marché.

J’envoie cette lettre avec Janne qui
part demain matin. La vieille nous
a promis de rester jusqu’à jeudi prochain.x
x Tous les deux partent aujourd’hui, 13 Janvier,
a cause de la fête qui doit avoir lieu demain
au grand théâtre.
Tout le monde se porte bien, et en
vous désirant la même chose à Vous tous,
nous vous disons mille choses par

ton frère

Torsten.

Dokumentet i faksimil