28.12.1867 Robert Costiander–LM

Svensk text

|19|

Älskade broder Leo!

Vi anlände lyckligt till Tavastehus och finna hemmet i sitt vanliga skick, men emottagas af 2ne dödsposter. Apothekar Winter har i dag aflidit i thyfus efter en korrt men häftig sjukdom. Epidemin skall rasa med dubbel fart sedan blid väderlek inträffat. Det andra offret för härjarens lie är den i alla afseenden utmärkte gubben på Nickilä Arckenholtz|2| som dött i slag uti sin släde på återfärden från Ingala, der han hade varit på besök. I honom förlorar jag en sann faderlig vän och samhället en af sina aktningsvärdaste medlemmar.

Jag har känt behof af att nu genast vid framkomsten till Tavastehus framföra till Dig och Din lilla gumma vår innerligaste tacksamhet för den utmärkta välvilja som slösades på oss under vistelsen i Helsingfors och nödgas derjemte bedja Eder hvardera att hafva öfverseende|3| med Albas och mitt tunga lynne, som emot vår egen vilja stundom ger sig till känna såsom en följd af vår sjuklighet och våra många motgångar. Helsa äfven Tante Lindroos, herrskapet Torsten och våra utmärkt snälla systrar och tacka dem på det aldra hjertligaste för all deras kärlek och vänskap!

Under återresan kom en tanke öfver mig som jag äfven nu genast vill meddela Dig. Om Du nemligen önskade att utan någon penningeutgift genast komma Dig till ett par|4| hästar som äro angenäma att åka med, äfvensom till en kasansk släde, så skulle jag sända dig mina grållar och min kasanska släde att begagna öfver hela denna vinter. – Hästarne skulle jag återtaga så snart jag köpt egendom och slädan skulle stanna hos Dig i Helsingfors. Om Du på något sätt vore betjenad detta anbud till dess Du erhållit egna hästar så behöfver Du icke tveka att antaga detsamma. Jag kan nog reda mig med Tuima tillsvidare. Ännu en gång en varm omfamning af

Din broder

Robert.

Hästen och släde skulle skickas landvägen.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Saavuimme onnellisesti Hämeenlinnaan ja koti oli normaalissa kunnossa, mutta vastassa oli kaksi kuolinsanomaa. Apteekkari Winter on tänään kuollut lavantautiin lyhyen mutta ankaran sairauden jälkeen. Epidemia riehuu nyt tuplanopeudella kun säät lauhtuivat. Toinen viikatemiehen hävityksen uhri on kaikin puolin merkittävä vanhus, Nikkilän Arckenholtz joka sai kohtauksen kotimatkalla reessä palatessaan Inkalasta, jossa oli ollut käymässä. Hänessä menetin todella isällisen ystävän ja yhteiskunta menetti yhden kunnianarvoisimmista jäsenistään.

Tunnen tarvetta nyt heti Hämeenlinnaan saavuttuammeesittää sinulle ja pikku eukollesi hartaimmat kiitoksemme kaikesta siitä ylenpalttisesta hyväntahtoisuudesta, jota meille osoititte Helsingissä olomme aikana, ja samalla on pakko pyytää teiltä molemmilta, että antaisitte anteeksi Alban ja minun raskaan mielialan, jokavastoin meidän tahtoamme toisinaan tulee näkyviin, sairastelumme ja monien vastoinkäymistemme seurauksena. Terveiset myös Lindroosin tädille, Torstenin herrasväelle ja meidän erinomaisen kilteille sisarillemme. Kiitä heitä kaikkia sydämellisesti kaikesta heidän rakkaudestaan ja ystävyydestään!

Paluumatkalla sain ajatuksen, joka täytyy heti välittää sinulle. Jos nimittäin haluat saada ilman rahallisia kuluja pari hyvää hevosta, jotka ovat hyviä ajettavia sekä kasanilaisen reen, niin minä voisin lähettää sekä harmoni että kasanilaisen rekeni käyttöösi koko talveksi. – Hevoset otan takaisn heti kun saan ostettua maatilan, reki voisi jäädä sinulle Helsinkiin. Jos tämä tarjous jotenkin palvelisi sinua siihen asti kun saat omat hevoset, niin älä epäröi ottaa tarjousta vastaan. Minulle riittää Tuima toistaiseksi. Vielä kerran lämmin halaus veljeltäsi

Robert.

Hevonen ja reki lähetettäisiin maanteitse.

Original (transkription)

|19|

Älskade broder Leo!

Vi anlände lyckligt till
Tavastehus och finna hemmet
i sitt vanliga skick, men emot-
tagas af 2ne dödsposter.
Apothekar Winter har i dag
aflidit i thyfus efter en korrt
men häftig sjukdom. Epi-
demin skall rasa med dub-
bel fart sedan blid väder-
lek inträffat. Det andra off-
ret för härjarens lie är den
i alla afseenden utmärkte
gubben på Nickilä Arckenholtz
|2| som dött i slag uti sin släde
på återfärden från Ingala,
der han hade varit på
besök. I honom förlorar
jag en sann faderlig vän
och samhället en af sina
aktningsvärdaste medlemmar.

Jag har känt behof af
att nu genast vid framkom-
sten till Tavastehus framföra
till Dig och Din lilla gumma
vår innerligaste tacksamhet
för den utmärkta välvilja
som slösades på oss under
vistelsen i Helsingfors och nöd-
gas derjemte bedja Eder hvar-
dera att hafva öfverseende
|3| med Albas och mitt tunga
lynne, som emot vår egen
vilja stundom ger sig till kän-
na såsom en följd af vår
sjuklighet och våra många
motgångar. Helsa äfven
Tante Lindroos, herrskapet
Torsten och våra utmärkt
snälla systrar och tacka dem
på det aldra hjertligaste för
all deras kärlek och vänskap!

Under återresan kom en tanke
öfver mig som jag äfven nu
genast vill meddela Dig. Om
Du nemligen önskade att
utan någon penningeutgift
genast komma Dig till ett par
|4| hästar som äro angenäma
att åka med, äfvensom till
en kasansk släde, så skulle
jag sända dig mina grållar
och min kasanska släde att
begagna öfver hela denna
vinter. – Hästarne skulle jag
återtaga så snart jag köpt
egendom och slädan skulle
stanna hos Dig i Helsingfors.
Om Du på något sätt vore
betjenad genomstruket detta anbud
till dess Du erhållit egna
hästar så behöfver Du icke
tveka att antaga anbudetstruketdetsammatillagt.
Jag kan nog reda mig med
Tuima tillsvidare. Ännu en
gång en varm omfamning af

Din broder

Robert.

Hästen och släde skulle skickas landvägen.

Dokumentet i faksimil