22.9.1872 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Hjertlig tack för Ditt bref af d. 19de, hvaraf jag i avseende till den ständiga, fördömda postbrådskan, nu kan besvara endast vexelfrågan. – Hurudant intryck en sådan plötsligt påkommen kolossal affär måste göra på mig under de förhållanden, mot hvilka jag kämpar sedan ett åt tillbaka, kan Du nog föreställa Dig, men utan stor tid till besinning skyndar jag att hängifva mig åt den bästa rörelse, som deraf framkallats, neml.nämligen att acceptera vexeln och derigenom bereda Dig all möjlig lättnad. – Jag litar på Din förmåga att arrangera dylika affärer äfven för den händelse att medlen från E. & P. kassanEnke- och Pupillkassan af en eller annan anledning icke skulle fås i rättan tid. Jag kan ej vara i HforsHelsingfors den tid vexeln förfaller|2| utan öfverlemnar mitt öde i Dina händer, anhållande likväl att blifva underrättad om hvarest vexeln diskonterats. –

Hjertliga helsningar till Dig och de Dina från Jenny och Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas Leo!

Sydämellinen kiitos 19. päivän kirjeestäsi, josta nyt ehdin jatkuvan kirotun postituskiireen takia vastata vain vekseliä koskevaan kysymykseen. – Voit vain kuvitella, millaisen vaikutuksen tällainen yhtäkkinen valtaisa juttu on tehnyt minuun olosuhteissa, joita vastaan olen taistellut jo vuoden, mutta enempiä miettimättä teen mitä tässä tilanteessa tuntuu sopivimmalta eli hyväksyn vekselin ja suon sinulle näin mahdollisimman suuren helpotuksen. – Luotan kykyysi järjestellä tällaisia asioita siinäkin tapauksessa, että syystä tai toisesta ei saataisikaan ajoissa varoja leski- ja orpokassasta. En pysty olemaan Helsingissä silloin kun vekseli erääntyy, joten jätän kohtaloni sinun käsiisi, ilmoitathan, missä vekseli on diskontattu.

Sydämelliset terveiset sinulle ja kotiväellesi, lähettävät Jenny ja veljesi

Torsten

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Hjertlig tack för Ditt bref af d. 19de,
hvaraf jag i avseende till den ständiga,
fördömda postbrådskan, nu kan besvara
endast vexelfrågan. – Hurudant intryck
en sådan plötsligt påkommen kolossal
affär måste göra på mig istruket under de för-
hållanden, mot hvilka jag kämpar sedan ett
åt tillbaka, kan Du nog föreställa Dig, men
utan stor tid till besinning skyndar jag att
hängifva mig åt den bästa rörelse, som
deraf framkallats, neml.nämligen att acceptera
vexeln och derigenom bereda Dig all möjlig
lättnad. – Jag litar på Din förmåga att arran-
gera dylika affärer äfven för den händelse att
medlen från E. & P. kassanEnke- och Pupillkassan af en eller annan
anledning icke skulle fås i rättan tid. Jag
kan ej vara i HforsHelsingfors den tid vexeln förfaller
|2| utan öfverlemnar mitt öde i Dina händer, an-
hållande likvältillagt att blifva underrättad om hvarest
vexeln diskonterats. –

Hjertliga helsningar till Dig och de Dina
från Jenny och Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil