26.8.1872 H. Rydin–LM

Svensk text

|1|

Herr Direktör!

Härhos Runbomska pappren. Jag sänder hela bunten, eftersom de innehåller dels påbegynta uppsatser, dels excerpter. Om de begagnas, torde det wara skäl att citera ”anteckningar ur Riksarkivet af framl.framlidne Docenten i Statskunskap vid Upsala Universitet C. L. Runbom.

Tillika får jag fästa uppmärksamhet på Malmströms uppsats i Sv. Litt. TidskriftTidskrift för Litteratur 1851 ”Om centralisation under Medeltiden”; som detsvårtytt i W. H. Ant. AkadVitterhets Historie och Antikvitets Akademien om Embetsmännens och R.dtsRiksrådets ställing under frihetstiden, samt Carlson om statsförvaltngnstatsförvaltningen under Carl XI likaledes i W. H. Ant. Akad.Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Tack för besöket. Helsning till Montgomery

HögaktngsfulltHögaktningsfullt

Hh Rydin

Finsk text

Herra johtaja!

Ohessa Runbomin paperit. Lähetän koko nipun, koska ne sisältävät sekä aloitettuja esseitä että poimintoja. Jos niitä käytetään, lienee syytä merkitä lainaukseen ”Valtionarkistossa säilytettäviä Upsalan Yliopiston edesmenneen valtio-opin dosentin C. L. Runbomin muistiinpanoja.”

Saanen lisäksi kiinnittää huomiota ruotsalaisessa Tidskrift för litteratur -lehdessä vuonna 1851 julkaistuun Malmströmin esseeseen ”Om centralisation under Medeltiden”oikeastaan ”Om Centralisation, Embetsmän och Län i Sverige under Medeltiden”, eli Keskittymisestä, virkamiehistä ja lääneistä Ruotsissa keskiaikana sekä tieteellisessä aikakauslehdessä Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar julkaistuun artikkeliin virkamiesten ja valtaneuvoston asemasta vapaudenaikana kuten myös tieteellisessä aikakauslehdessä Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar julkaistuun Carlsonin Kaarle XI:n aikaista valtionhallintoa käsittelevään artikkeliin.

Kiitos käynnistä. Terveiset Montgomerylle.

Kunnioittaen

Hh Rydin

Original (transkription)

|1|

Herr Direktör!

Härhos Runbomska pappren. Jag
sänder hela bunten, eftersom de innehåller
dels påbegynta uppsatser, dels excerpter.
Om de begagnas, torde det wara skäl
att citera ”anteckningar ur Riksarkivet
af framl.framlidne Docenten i Statskunskap vid Up-
sala Universitet C. L. Runbom.

Tillika får jag fästa uppmärksamhet
på Malmströms uppsats i Sv. Litt. Tid-
skrift
Tidskrift för Litteratur 1851 ”Om centralisation under
Medeltiden”; som detsvårtytt i W. H. Ant. AkadVitterhets Historie och Antikvitets Akademien
om Embetsmännens och R.dtsRiksrådets ställing
under frihetstiden, samt Carlson om
statsförvaltngnstatsförvaltningen under Carl XI likaledes i W.
H. Ant. Akad.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Tack för besöket. Helsning till Montgomery

HögaktngsfulltHögaktningsfullt

Hh Rydin

Dokumentet i faksimil