3.8.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade Alexandra!

Som du såg på bangården i Stockholm var det ofantligt passagerare på tåget. En del af resan suto vi 10 personer instufvade. Tåget hann ej fram förr än en timme efter den normala tiden.

Göteborg gjorde annars ett godt intryck, och äfven trakten här omkring är särdeles vacker. Menniskorna ha varit vänliga och älskvärda mer än jag haft skäl att vänta – och utställningen erbjuder mycket att bese. Likväl har jag endast skoftals haft trefligt – jag har en viss inre oro i mig|2| när jag icke får lefva i mitt vanliga hemlif.

Tiden är för öfrigt en besynnerlig tingest som oupphörligt vill gå en ur händerna. Jag har derföre icke blifvit färdig att resa härifrån så fort som jag hade ämnat, och för att nu icke vara alltför oartig mot Wallenbergs, dröjer jag öfver regattan i morgon, hvarefter jag med största möjliga snabbhet ilar till Hamburg dit jag bör hinna fram till måndag morgon.

Mycken frestelser har här funnits att göra litet inköp för Botby behofverna, men – jag har afhållit mig från allt sådant.

Tiden har delats emellan att betrakta den rika utställningen,|3| åhöra diskussionerna, och bevista middagar. På den första stora festmiddagen gjorde jag många högst angenäma bekantskaper, bland annat erkebiskopen Sundberg som är en särdeles intressant karl. Igår var jag på en stor middag hos Grosshandlaren Levissohn och idag har jag intagit en liten enkel middag med Intendenten Juhlin-Dannfelt, hvars sällskap är icke blott trefligt, utan äfven lärorikt.

Genom att Wahlgren (fr.från TforsTammerfors) är här, och en skicklig agent, har jag gjort upp affär om försäljning af TforsTammerfors linnespinneri, hvartill jag hade fått uppdrag af direktionen och som jag hade ämnat försöka bedrifva under vistelsen i Hamburg.

|4|

Min lilla vän, – om du visste hvad jag längtar att få komma till Botby med dig och lilla Cely! Det griper mig emellanåt så, att jag riktigt går som på glödande kol. – Vore jag snart åter hos dig! – och uti eget hem! – Men detta bero icke endast på mina affärs uppdrag, utan framförallt på din helsa. Sköt nu väl om dig, min rara pia, så att jag finner dig nästan resfärdig vid min återkomst till Stockholm!

Helsa lilla Cely så hjertligt från hennes pappa! Akta henne för den fuktiga aftonluften i Berzelii park. – Mili var igår här på besök och sände er hjertliga helsningar. Marstrandluften har bekommit henne mycket bra. – Och nu farväl, min älskade vän, nästa bref skrifva jag från Hamburg.

din egen trötte

Leo.

Finsk text

Rakas Alexandra!

Kuten huomasit Tukholman asemalla, junassa oli valtavasti matkustajia. Osan matkaa meitä oli ahtautunut 10 henkeä. Juna ehti perille vasta tunti normaaliajan jälkeen.

Muuten Göteborg teki hyvän vaikutuksen, ja myös ympäröivä seutu on kaunista. Ihmiset ovat olleet ystävällisempiä ja rakastettavampia kuin minulla olisi ollut lupa odottaakaan, ja näyttelyssä on runsaasti katseltavaa. Silti minulla on ollut hauskaa vain hetkittäin – tunnen pientä sisäistä levottomuutta, kun en saa elää tavallista kotielämääni.

Aika on muuten merkillinen kapistus, joka lakkaamatta on livetä käsistä. Siksi en ole onnistunut lähtemään täältä niin pian kuin olin aikonut, ja jotten olisi liian epäkohtelias Wallenbergeille, jään tänne huomisen regatan yli, minkä jälkeen kiiruhdan mahdollisimman pikaisesti Hampuriin, jonne minun pitäisi ehättää maanantaiaamuun mennessä.

Täällä on ollut monia kiusauksia tehdä vähän ostoksia Puotilan tarpeisiin, mutta – olen pidättäytynyt kaikesta sellaisesta.

Aika on jakautunut laajaan näyttelyyn tutustumisen, keskustelujen kuuntelemisen ja päivällisillä vierailemisen välille. Ensimmäisillä suurilla juhlapäivällisillä tein tuttavuutta monien mitä miellyttävimpien henkilöiden kanssa, muun muassa arkkipiispa Sundbergin, joka on erityisen mielenkiintoinen mies. Eilen olin suurilla päivällisillä tukkukauppias Levissohnin luona, ja tänään olen nauttinut pienen vaatimattoman päivällisen intendentti Juhlin-Dannfeltin kanssa, joka on paitsi mukavaa myös opettavaista seuraa.

Koska Wahlgren (Tampereelta) on täällä, ja vieläpä taitava agentti, tein kaupat Tampereen pellavakehräämön myynnistä, jonka olin saanut johtokunnalta tehtäväkseni ja jota olin ajatellut yrittää Hampurissa ollessani.

Pikku ystäväni, – kunpa tietäisit, kuinka ikävöin päästä Puotilaan sinun ja pikku Celyn kanssa! Se riivaa minua toisinaan niin, että kuljen kuin tulisilla hiilillä. – Kunpa olisin taas pian sinun luonasi! – Ja omassa kodissamme! – Mutta tämä ei johdu ainoastaan työtehtävistäni vaan ennen kaikkea sinun terveydestäsi. Pidä nyt hyvää huolta itsestäsi, rakas tyttöseni, niin että olet lähes matkustusvalmiina, kun palaan Tukholmaan!

Kerro pikku Celylle sydämellisiä terveisiä hänen isältään! Varoita häntä Berzeliuksen puiston kosteasta iltailmasta. – Mili oli eilen täällä käymässä ja lähetti teille sydämellisiä terveisiä. Marstrandin ilma on tehnyt hänelle hyvää. – Ja nyt hyvästi, rakas ystävä, seuraavan kirjeen lähetän Hampurista.

sinun oma väsynyt

Leo.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Älskade Alexandra!

Som du såg på bangården
i Stockholm var det ofantligt
passagerare på tåget. En del af
resan suto vi 10 personer instufvade.
Tåget hann ej fram förr än en
timme efter den normala tiden.

Göteborg gjorde annars ett godt
intryck, och äfven trakten här
omkring är särdeles vacker. Menni-
skorna ha varit vänliga och älsk-
värda mer än jag haft skäl att
vänta – och utställningen erbjuder
mycket att bese. Likväl har jag
endast skoftals haft trefligt –
jag har en viss inre oro i mig
|2| när jag icke får lefva i mitt vanliga
hemlif.

Tiden är för öfrigt en besynnerlig
tingest som oupphörligt vill gå en
ur händerna. Jag har derföre icke
blifvit färdig att resa härifrån
så fort som jag hade ämnat, och
för att nu icke vara alltför oartig
mot Wallenbergs, dröjer jag öfver
regattan i morgon, hvarefter jag
med största möjliga snabbhet ilar
till Hamburg dit jag bör hinna
fram till måndag morgon.

Mycken frestelser har här funnits
att göra litet inköp för Botby
behofverna, men – jag har afhållit
mig från allt sådant.

Tiden har delats emellan att
betrakta den rika utställningen,
|3| åhöra diskussionerna, och bevista
middagar. På den första stora
festmiddagen gjorde jag många
högst angenäma bekantskaper,
bland annat erkebiskopen Sundberg
som är en särdeles intressant karl.
Igår var jag på en stor middag
hos Grosshandlaren Levissohn
och idag har jag intagit en liten enkel
middag med Intendenten Juhlin-
Dannfelt, hvars sällskap är icke
blott trefligt, utan äfven lärorikt.

Genom att Wahlgren (fr.från TforsTammerfors)
är här, och en skicklig agent, har
jag gjort upp affär om försäljning
af TforsTammerfors linnespinneri, hvartill
jag hade fått uppdrag af direktionen
och som jag hade ämnat försöka
bedrifva under vistelsen i Hamburg.

|4|

Min lilla vän, – om du
visste hvad jag längtar att få
komma till Botby med dig och
lilla Cely! Det griper mig emel-
lanåt så, att jag riktigt går som
på glödande kol. – Vore jag
snart åter hos dig! – och uti eget
hem! – Men detta bero icke
endast på mina affärs uppdrag,
utan framförallt på din helsa.
Sköt nu väl om dig, min rara
pia, så att jag finner dig nästan
resfärdig vid min återkomst till
Stockholm!

Helsa lilla Cely så hjertligt från
hennes pappa! Akta henne för
den fuktiga aftonluften i Berzelii
park. – Mili var igår här på
besök och sände er hjertliga helsningar. Mar-
strandluften har bekommit henne mycket
bra. – Och nu farväl, min älskade vän,
nästa bref skrifva jag från Hamburg.

din egen trötte

Leo.

Dokumentet i faksimil