1.12.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Ditt bref af den 29 November har jag erhållit och får nu meddela Dig den lugnande underrättelsen att Veterinärläkarn Cumlander här i ThusTavastehus försäkrat mig att den å Voipala yppade hudsjukdomen ibland boskapen icke öfvergår på hästarne, hvadan således icke fara skulle uppstå för hingstarnes fortfarande vistelse på Voipala. Skulle du derföre med anledning af lungrötan i Botby stallet heldre se att hingstarne förbli hos mig, så bör Du genast skrifva till Alba att|2| hon inhiberar hästarnes afsändande, hvarom jag redan prevenerat henne.

I dag på eft. m.eftermiddag skall jag besöka Sucksdorff föratt lyfta penningarne. Laitiala osten synes få strykande afsättning här i Tavastehus.

I morgon väntar jag Torsten och i öfvermorgon afton är jag, vill Gud, på Laitiala. –

Helsa Dina pijor från

Din broder Robert

Finsk text

Rakas Leo!

Sain 29. marraskuuta päivätyn kirjeesi ja minulla on ilo kertoa se rauhoittava tieto, että eläinlääkäri Cumlander täällä Hämeenlinnassa sai minut vakuutettua siitä, että Voipaalassa karjan keskuudessa ilmennyt ihosairaus ei tartu hevosiin. Näin ollen orien oleskelu Voipaalassa ei vaarannu vastedeskään. Jos tämän vuoksi haluaisit Puotilan tallin keuhkokuumeen johdosta mieluummin, että orit pysyvät minun luonani, niin sinun pitää heti kirjoittaa Alballe, että hän peruu hevosten lähettämisen, mistä olen jo etukäteen maininnut hänelle.

Käyn iltapäivällä Sucksdorffin luona nostamassa rahat. Laitialan juusto vaikuttaa täällä Hämeenlinnassa saavan hyvän menekin.

Huomenna odotan Torstenia ja ylihuomenna illalla olen, jos Jumala suo, Laitialassa.

Terveisiä tytöillesi

Veljesi Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Ditt bref af den 29 November
har jag erhållit och får nu
meddela Dig den lugnande
underrättelsen att Veterinärlä-
karn Cumlander här i ThusTavastehus
försäkrat mig att den å Voi-
pala yppade hudsjukdomen
ibland boskapen icke öfver-
går på hästarne
, hvadan
således icke fara skulle tstruket upp-
stå för hingstarnes fortfaran-
de vistelse på Voipala. Skul-
le du derföre med anledning
af lungrötan i Botby stal-
let heldre se att hingstarne
förbli hos mig, så bör Du
genast skrifva till Alba att
|2| hon inhiberar hästarnes af-
sändande, hvarom jag re-
dan prevenerat henne.

I dag på eft. m.eftermiddag skall jag
besöka Sucksdorff föratt
lyfta penningarne. Laitia-
la osten synes få strykande
afsättning här i Tavastehus.

I morgon väntar jag Tor-
sten och i öfvermorgon af-
ton är jag, vill Gud, på
Laitiala. –

Helsa Dina pijor från

Din broder Robert

Dokumentet i faksimil