14.8.1869 Alfred Kihlman–LM

Svensk text

|1|

Herr Magister L. Mechelin Helsingfors

Ärade Broder!

Jag har åter tillbragt tre dagar vid fabriken och reser nu till landet, men skyndar att derförinnan i hast meddela Dig 1o att jag emottagit Ditt bref af d. 10de/VIII, för hvilket jag får tacka; 2o att fabrikationen för närvarande är ganska tillfredsställande i afs.avseende å qvaliteten, hvilket har sin grund deri att bättre lin blifvit uppköpt i Riga än förut i Pburg och att vederbörande specielt Smidt mera vinnlägga sig om bättre resultater; 3o att ena hälften af det lin, som uppköptes genom Rosenbröjer var utmärkt, men den andra hälften, om icke dåligt dock nära nog dåligt (angående orsaken dertill framdeles), och 4o att Herrar Levon & Ekström varit hitresta dessa dagar, för att taga närmare kännedom af bolagets ställing och nu just afreste.

Jag telegraferade i går (med anledning af Ditt bref) till Niskasvårtytt. Kaufmann är strängt upptagen af ritningen till stora propeller för Finlayson. Derföre kan han här svårligen umbäras. Af Zuhr hör jag nu att Monitornsvårtytt har med sig verkstad, hvarföre KfmnKaufmann torde kunna umbäras. KfmnKaufmann säger att Wicklunds kostnadsförslag visat sig förut tillförlitliga icke gjorts med beräkning att skinna kunder utan att gifva den dugligt arbete och dockansvårtytt en skälig vinst. Lindros må icke låta intala sig af byggmästare hvilka lofva stort, men icke hålla.

Angående Levons och vår borgesförbindlse härnäst eller då jag personligen inträffa. Wi måste nogsvårtytt också höra Gideon. Om lånet 17 000 s icke kan betalas i FörbknFöreningsbanken den 17, månne det finge hänga par veckor?

I största hast från

Din vän

Alf. Kihlman

Finsk text

Arvon veli!

Olen taas viettänyt kolme päivää tehtaalla ja matkustan nyt maalle, mutta sitän ennen ilmoitan kiireessä sinulle, että 1. olen saanut kirjeesi 10.8. josta kiitän, 2. Tuotanto on tällä hetkellä aika hyvää, siis laadullisesti, mikä johtuu siitä, että Riiasta ostettiin parempaa pellavaa kuin aiemmin Pietarista, ja etta asianosaiset, etenkin Smidt ponnistelevat enemmän parempien tulosten eteen. 3. Rosenbröijerin kautta ostettu pellava oli puoliksi hyvää, mutta puolet siitä oli kehnoa tai ainakin melko kehnoa (syistä tuonnempana) ja 4. että herrat Levon ja Ekström olivat täällä muutaman päivän ajan tutustumassa yhtiön tilanteeseen ja he lähtivät juuri.

Lähetin tänään (kirjeesi johdosta) sähkeen Niskalle. Kaufmann on täysin varattuna piirtämässä suuria propelleja Finlaysonille. Täällä on siksi vaikea tulla toimeen ilman häntä. Kuulin juuri Zuhrilta, että aluksella on oma työpaja, joten sikäli voitaisiin pärjätä ilman Kaufmannia. Kaufmann sanoo, että Wicklundin laskelmat ovat tähän asti olleet jotakuinkin luotettavia, eikä niitä ole tehty asiakkaiden nylkemismielessä vaan siltä pohjalta, että tarjotaan laadukasta työtä ja telakasta saadaan kohtuullinen voitto. Lindroosin ei pidä antaa rakennusmestarin puhua itseään ympäri, hän lupaa paljon, mutta ei pidä lupauksiaan.

Levonin ja meidän takausasioista lisää myöhemmin, tai kun olen paikan päällä. Meidän täytyy kuulla myös Gideonia. Voidaankohan Yhdyspankin 17 000 markan laina maksaa 17. päivänä vai voisikohan se viipyä pari viikkoa?

Kovassa kiireessä

ystäväsi

Alfr. Kihlman

Original (transkription)

|1|

Herr Magister L. Mechelin
Helsingfors

Ärade Broder!

Jag har åter tillbragt tre dagar
vid fabriken och reser nu till landet, men skyndar
att derförinnan i hast meddela Dig 1o att jag emotta-
git Ditt bref af d. 10de/VIII, för hvilket jag får tacka;
2o att fabrikationen för närvarande är ganska
tillfredsställande i afs.avseende å qvaliteten, hvilket
har sin grund deri att bättre lin blifvit upp-
köpt i Riga än förut i Pburg och att vederbö-
rande specielt Smidttillagt mera vinnlägga sig om bättre resultater;
3o att ena hälften af det lin, som uppköptes genom
Rosenbröjer var utmärkt, men den andra hälften,
om icke dåligt dock nära nog dåligt (angående or-
saken dertill framdeles), och 4o att Herrar Levon
& Ekström varit hitresta dessa dagar, för att taga
närmare kännedom af bolagets ställing och nu
just afreste.

Jag telegraferade i går (med anledning af
Ditt bref) till Niskasvårtytt. Kaufmann är strängt upptagen af
ritningen till stora propeller för Finlayson. Derföre kan
han här svårligen umbäras. Af Zuhr hör jag nu att Mo-
nitorn
svårtytt har med sig verkstad, hvarföre KfmnKaufmann torde
kunna umbäras. KfmnKaufmann säger att Wicklunds kostnadsför-
slag visat sig förut tillförlitliga icke gjorts med beräk-
ning att skinna kunder utan att gifva den dugligt arbete
och dockansvårtytt en skälig vinst. Lindros må icke låta intala sig
af byggmästare hvilka lofva stort, men icke hålla.

Angående Levons och vår borgesförbindlse
härnäst eller då jag personligen inträffa. Wi måste nogsvårtytt också höra Gideontillagt. Om lånet 17 000 s icke kan be-
talas i FörbknFöreningsbanken den 17, månne det finge hänga par veckor?

I största hast från

Din
vän

Alf. Kihlman

Dokumentet i faksimil