14.11.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Tack för brefvet af d 12 jemte åtföljande remissvexeln. För att nu emellertid begagna mig af den högre herren och hufvudsakligen emedan Hagemann behöfver litet medel till betäckning af en vexel i PburgSankt Petersburg bifogar jag härhos en ny vexel å SrSilver 2 000 hvilken Du ville vara god och försälja samt sedan uppköpa 1 500 Rub.Rubel från Statsbanken för att sedan den 15 eller sist 16de till Hagemann remitteras och behålla det öfriga tills jag härifrån i onsdag eller slutet af veckan lemnar ordres om medlens användande. – Min tratta i PburgSankt Petersburg förfaller d. 8 November således att betalas fredagen den 18de hvarföre jag ber Dig redan med tisdagens post sända anvisningen så att den om thorsdagen kommer Hagemann till handa. –

Laxåttingen hann icke fram med ångbåt mera. Hvar den nu finnes vet jag ej men skall söka fiska upp den sköna varan. –

I nästa måndag eller tisdag inträffa jag i sällskap med Kurtén, som i morgon anlända hit, i hufvudstaden och då får I edra ÖmyraÖstermyra papper.

Helsningar! Din vän

Fredrik Im

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kiitos 12. p lähettämästäsi kirjeestä ja mukana tulleesta maksuosoitusvekselistä. Jotta kuitenkin voisin nyt käyttää hyödykseni ylempää herraa ja pääasiassa koska Hagemann tarvitsee hieman varoja maksaakseen vekselin Pietarissa, liitän tähän uuden, 2 000 hopearuplan vekselin, jonka pyytäisin Sinua ystävällisesti myymään ja ostamaan sitten Valtionpankilta 1 500 Ruplaa lähetettäväksi sen jälkeen 15. tai viimeistään 16. p Hagemannille, ja pitämään loput, kunnes lähetän täältä keskiviikkona tai viikon lopulla ohjeet varojen käytöstä. – Trattani Pietarissa lankeaa 8. Marraskuuta maksettavaksi perjantaina 18. p ja siksi pyydän Sinua lähettämään jo tiistain postissa maksuosoituksen, niin että se päätyy torstaina Hagemannin käsiin. –

Lohiottinki ei enää ehtinyt perille höyrylaivalla. En tiedä, missä se nyt on, mutta yritän onkia tuon upean tuotteen esille jostakin. –

Ensi maanantaina tai tiistaina saavun pääkaupunkiin mukanani Kurtén, joka saapuu tänne huomenna, ja silloin saatte Törnävän paperinne.

Terveisiä! Ystäväsi

Fredrik Im

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Tack för brefvet af d 12 jemte åtföljande
remissvexeln. För att nu emellertid begagna
mig af den högre herren och hufvudsakligen
emedan Hagemann behöfver litet medel till
betäckning af en vexel i PburgSankt Petersburg bifogar
jag härhos en ny vexel å SrSilver 2 000 hvilken
Du ville vara god och försälja samt
sedan uppköpa 1 500 Rub.Rubel från Statsban-
ken för att sedan den 15 eller sist 16detillagt till Hagemann
remitteras och behålla det öfriga tills jag
härifrån i onsdag ellertillagt slutet af veckan lemnar ordres
om medlens användande. – Min tratta
i PburgSankt Petersburg förfaller d. 8 November således att beta-
las fredagen den 18de hvarföre jag ber Dig redan
med tisdagens post sända anvisningen
så att den om thorsdagen kommer Hage-
mann till handa. –

Laxåttingen hann icke fram med
ångbåt mera. Hvar den nu finnes vet
jag ej men skall söka fiska upp den
sköna varan. –

I nästa måndag eller tisdag inträffa
jag i sällskap med Kurtén, som i morgon an-
lända hit, i hufvudstaden och då får I edra ÖmyraÖstermyratillagt papper.

Helsningar! Din vän

Fredrik Im

Dokumentet i faksimil