ca 1860-talet Våren ren så herrligt jorden målar

Svensk text

|1|

Våren ren så herrligt jorden målar
Och i dag är dess högtidsdag.
Goda Nanna, dig till möte strålar
Hvarje blick; deras hyllning tag.
Ja, så varma böner höjas nu för dig,
För att vända sorgen städse från din stig,
Och på den endast rosor strö,
Hvars fägring aldrig, aldrig måtte dö.

Lifvet är ju intet utan vänner,
Måtte de aldrig svika dig.
Ty en verklig fröjd blott hjertat känner
Då till dem det kan sluta sig.
Tag då, goda Nanna, mot den lilla sång,
Som dig egnas ömt af vänner denna gång,
Och förstå att de önska dig
Allt godt som möjligt är på lifvets stig.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Våren ren så herrligt jorden målar
Och i dag är dess högtidsdag.
Goda Nanna, dig till möte strålar
Hvarje blick; deras hyllning tag.
Ja, så varma böner höjas nu för dig,
För att vända sorgen städse från din stig,
Och på den endast rosor strö,
Hvars fägring aldrig, aldrig måtte dö.

Lifvet är ju intet utan vänner,
Måtte de aldrig svika dig.
Ty en verklig fröjd blott hjertat känner
Då till dem det kan sluta sig.
Tag då, goda Nanna, mot den lilla sång,
Som dig egnas ömt af vänner denna gång,
Och förstå att de önska dig
Allt godt som möjligt är på lifvets stig.

Dokumentet i faksimil