18.1.1865 Till Generaltulldirektionen angående arvoden åt besättningarne å patrullbåtar.

18.1.1865 Till Generaltulldirektionen angående arvoden åt besättningarne å patrullbåtar

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil