6.4.1860 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Skämtsamma gosse!

Det är under ganska ogynnsamma omständigheter jag nu skrifver dig till. Jag känner mig styfvare kring halsen, än trots någon rekryt från salig Michaels och högkragornas tider. Fallet är det, att, då jag idag steg upp, märkte jag det min förmåga att svälja reducerat sig till något ganska chimäriskt. För att nu rädda en så vigtig del af njutningsvilkoren i lifvet från ”stoppning”, beslöt jag att blokera min hals med vått och torrt i stor stil; hvilket ock skedde. Men så grundligt, att jag icke ens kan böja hufvudet för att se nogare åt, hvad det är som min penna krafsar fram|2| på papperets yta, – utan måste jag således öfverlemna detta bestyr åt dig.

Sannerligen säger jag dig: Finska grammatiken är icke någon tjusande lektyr, isynnerhet för en lätting, som åtminstone i läsningsväg, ”in geistlicher Hinsicht,”ty. i själsligt avseende ville vara Epikuré. Men, que faire?fr. vad göra? Sakerna måste ha sin gång. Du må tro, att jag ej uträttat några storverk efter din afresa. Onsdagen åtgick till det mesta för Bolins disputation, – Thorsdagen, d. ä.det är igår, stökades här ansenligt; möblerna ställdes om, dammet fick respass, etc.et cetera Din säng synes ej mer. Det yttre rummet, förmaket, smyckas af dina gröna mobilier. Men – à quoi bon?fr. till vilken nytta? Jag har blott haft ett besök: Saltzman och äfven han kom för att träffa dig, – ehuru han sedan fann för|3| godt att röka en fin cigarr och entretenera mig i 2 timmars tid om – ingenting.

Det var icke lätt (och lyckades derföre ej heller) att i går morgon bibehålla tankarne i finskt-grammatikaliskt skick. Kl. ½ 8 vidlag uppenbarade sig vår unga fröken på gården, converserade med folket, lekte med Kartuch, sprang på skaren, och tycktes i allmänhet fröjda sig åt sin existens. Du må tro att undertecknad tittade!

Men till dig. Huru gick det med din resa? Förkyldes ej ditt knä? – Jag sof mycket dåligt den natten, så att jag ofta kom att tänka på den stackars resenären, som lunkade åstad utan fäll i det blåsiga fuktvädret. Slutligen tröstade jag mig dock: det föll mig in att du troligen disponerade|4| öfver tillräckligt jugement för att lägga dig på första drägliga gästgifvaregård. Allt detta får jag väl höra. Men hvar tusan håller din pedellgröna släda hus? Jag stannar i vacker knipa om han fordrar den af mig.

Det var ett egendomligt lif der på Kajsaniemi. Ett värdshuslif nästan à la Bellman. Men för mycket uttöjdt. Jag hade sedan ”assessorer” för det jag icke uppträdde som en Cato och bad dig resa åtminstone kl. 6. Men som du vet duger jag aldraminst till sådana värf. Jag minns knappast när jag icke skulle varit bland de sista på en blusning.

À propos: Röö (purpur) var visserligen hos Burre i Onsdags, men, oaktadt theorierna hade gått bra, förklarade han sig dock oförmögen att räkna, hvarföre denna procedur försiggår i morgon.|5| Lundsten sökte jag igår för att skicka honom till Borgström, men han var ej hemma. Imorgon måste det väl ske. Ty pankhet – isynnerhet när man är sjuk och ensam – är ett miserabelt tillstånd.

Hela staden lyssnar nu till klockornas manande klang. Menniskorna ödmjuka sina hjertan, och gå att påminna sig det största, det sublimaste lidande på jordens blodbestänkta rund, det vildaste brott, historiens brottuppfyllda blad förtälja.

När Humanismen engång förädlat all religion och befriat menskornas sinne från vantro och öfvertro, – ännu då skall denna dag firas i sorg.

Den gamle kämpen gret på Dunckers dödsdag, – han gret, men hans själ upplyftades tillika af ädla känslor, hans|6| barm svällde vid tanken på det stora som ändå uppenbarar sig i lifvet.

Med fri och stolt förtjusning skola menskorna en dag tänka tillbaka på den hvars dödsdag nu firas, och skola säga: ”med denna vishet, med denna kärlek blef han stor”!

Farväl, mio caroit. min käre, skrif snart till din ensamme vän

Leo.

P. S.Post Scriptum Arppe gjorde sig med deltagande underrättad om beskaffenheten af din sjukdom, och fick naturligtvis ordentliga svar. – Om du hade andra kommissioner så har jag glömt dem, naturligtvis dock ej betyguttagningen.

|7|

Förlåt den hafsiga stilen – jag har aldrig skrifvit ett bref så fort som detta.

Ännu P. S.Post Scriptum Jag hade just jemt hunnit försegla mitt bref, då Postiljonen infann sig med din epistel, hvars uppmaning naturligtvis skall efterkommas. Kl. är nu 8, – således får jag vänta ännu 1 ½ timme på kaffe. Farväl!

Finsk text

Sinä leikkisä julli!

Kirjoitan sinulle sangen epäsuotuisissa olosuhteissa. Kaulan ympärillä tuntuu tukevalta kuin konsanaan jollain rekryytillä Mikaelin ja korkeiden kaulusten aikoina. Tilanne on sellainen, että kun tänään heräsin, huomasin nielemiskykyni vähentyneen jokseenkin olemattomaksi. Pelastaakseni elämässä niin tärkeän nautinnonlähteen ”pysähtymiseltä” päätin vuorata kurkkuni märällä ja kuivalla suureen tyyliin, ja niin tapahtuikin. Mutta niin perusteellisesti, että nyt en voi edes kääntää päätäni nähdäkseni paremmin, mitä minun kynäni raaputtaa esiin paperin pinnalle – minun täytyy siis jättää se vaiva sinun huoleksesi. Sanon todellakin, että suomen kielioppi ei ole mitään mukavaa luettavaa, etenkään sellaiselle laiskurille joka ainakin lukuhommissa ”henkisessä suhteessa” haluaa olla epikurolainen. Mutta mitä tehdä? Asiat kulkevat kulkuaan. Saat uskoa,että en ole tenyt mitään suurtekoja lähtösi jälkeen. Keskiviikko meni pääosin Bolinin väitöksessä.Torstaina, siis eilen, täällä touhuttiin aika tavalla, huonekalut järjestettiin uudelleen, pölyt saivat kyytiä. Sänkyäsi ei enää näy. Ulompaa huonetta, eteistä koristavat sinun vihreät huonekalusi. Mutta – mitäpä sitten? Minulla on ollut vain yksi vieras. Saltzmann, ja hänkin tuli tapaamaan sinua – vaikka hän sitten näki aiheelliseksi polttaa hienon sikarin ja jututtaa minua itsepintaisesti kaksi tuntia, tyhjästä.

Eilen aamulla ei ollut helppoa (eikä se siksi myöskään onnistunut) virittää ajatuksia suomenkielen kieliopin malliin. Noin puoli kahdeksan maissa ilmestyi nuori neitimme pihalle, jutteli ihmisten kanssa, leikki ja hyppeli hangella ja näytti kaikin tavoin nauttivan olemassaolostaan. Voit arvata, että allekirjoittanut katseli! Mutta sinuun. Kuinka matkasi sujui? Palellutitko polvesi? Minä nukuin huonosti sinä yönä ja siksi ajattelin usein matkamiesraukkaa, joka siellä matkaa ilman vällyjä kylmässä ja kosteassa säässä. Lopulta rauhoituin, kun tuli mieleeni, että sinulla varmaankin oli varalla riittävästi varoja asettuaksesi ensimmäiseen kelvolliseen kestikievariin. Kaikesta tästä saan varmaankin kuulla. Mutta missä ihmeessä pedellinvihreä rekesi on? Minä tässä olen hankalassa jamassa, jos hän tulee vaatimaan sitä minulta. Oli se erikoista elämää Kaisaniemessä. Majataloelämää melkein Bellmanin tapaan. Mutta liian paljon. Minä sai sitten ”assessorit” siitä etten esiintynyt kuin Cato ja pyytänyt sinua matkustamaan ainakin kuudelta. Mutta kuten tiedät, minä sovin kaikkein huonoimmin sellaiseen tehtävään. En edes muista milloin en olisi ollut viimeisenä juhlissa.

A Propos: Röö (purppura) oli kyllä Burren luona keskiviikkona, mutta vaikka teoriat olivat menneet hyvin, hän sanoi olevansa kykenemätön laskemaan, mistä syystä ohjelma jatkuu huomenna. Etsin eilen Lundstenia lähettääkseni hänet Borgströmin luo, mutta hän ei ollut kotona. Huomenna sen täytyy kyllä tapahtua. Rahattomuus, etenkin on jos on yksinäinen ja sairas, on surkea olotila.

Koko kaupnki kuuntelee nyt kellojen kehoittavaa kutsua. Ihmiset pehmentävät sydämensä ja menevät muistamaan verisen maapallomme suurinta ja ylevintä kärsimystä, suurinta rikosta joka historian rikosten täyttämillä lehdillä on kerrottavanaan.

Kun humanismi kerran on jalostanut kaiken uskonnon ja vapauttanut ihmiset taikauskosta ja yliluonnollisesta – myös silloin tätä vietetään surren.

Vanha soturi itki Dunckerin kuolinpäivänä – hän itki, mutta hänen sieluaan kohottivat jalot tunteet, ja hänen povessaan kuohui hänen ajatellessaan sitä suurta, jota maan päällä yhä ilmenee. Aidosti ja ylpeän ihastuneena tulevat ihmiset kerran ajattelemaan häntä, jonka kuolinpäivää nyt vietetään ja he sanovat: ”tämä viisaus, tämä rakkaus teki hänestä suuren”.

Hyvästi ystäväni, kirjoita pian yksinäiselle ystävällesi

Leolle

P.S. Arppe sai myötätuntoisen selvityksen sairautensa laadusta, ja sai tietenkin kunnon vastauksen. Jos sinulla oli muita tehtäviä hoidettavaksi, niin olen unohtanut ne, paitsi en tietenkään todistuksen ottamista.

Anteeksi hutiloiva tyyli, en ole koskaan kirjoittanut kirjettä niin nopeasti kuin nyt.

Vielä P.S. Olin juuri ehtinyt sulkea kirjeeni kunpostiljooni tuli ja toi sinun kirjeesi, jonka kehotusta tulen luonnollisesti noudattamaan. Kello on nyt 8, saan siis odottaa kahvia vielä 1 ½ tuntia. Hyvästi!

Original (transkription)

|1|

Skämtsamma gosse!

Det är under ganska
ogynnsamma omständigheter jag nu
skrifver dig till. Jag känner mig
styfvare kring halsen, än trots någon
rekryt från salig Michaels och hög-
kragornas tider. Fallet är det, att, då jag
idag steg upp, märkte jag det min
förmåga att svälja reducerat sig till
något ganska chimäriskt. För att nu
rädda en så vigtig del af njutningsvilko-
ren i lifvet från ”stoppning”, beslöt jag
att blokera min hals med vått och torrt
i stor stil; hvilket ock skedde. Men
så grundligt, att jag icke ens kan böja
hufvudet för att se nogare åt, hvad
det är som min penna krafsar fram
|2| på papperets yta, – utan måste jag så-
ledes öfverlemna detta bestyr åt dig.

Sannerligen säger jag dig: Finska
grammatiken är icke någon tjusande
lektyr, isynnerhet för en lätting, som
åtminstone i läsningsväg, ”in geistlicher
Hinsicht,” ville vara Epikuré. Men,
que faire? Sakerna måste ha sin
gång. Du må tro, att jag ej uträttat
några storverk efter din afresa. Ons-
dagen åtgick till det mesta för Bolins
disputation, – Thorsdagen, d. ä.det är igår, stö-
kades här ansenligt; möblerna ställdes
om, dammet fick respass, etc.et cetera Din
säng synes ej mer. Det yttre rummet,
förmaket, smyckas af dina gröna
mobilier. Men – à quoi bon? Jag
har blott haft ett besök: Saltzman
och äfven han kom för att träffa
dig, – ehuru han sedan fann för
|3| godt att röka en fin cigarr och entre-
tenera mig i 2 timmars tid om – ingen-
ting.

Det var icke lätt (och lyckades derföre
ej heller) att i går morgon bibehålla
tankarne i finskt-grammatikaliskt
skick. Kl. ½ 8 vidlag uppenbarade sig
vår unga fröken på gården, conver-
serade med folket, lekte med Kartuch,
sprang på skaren, och tycktes i all-
mänhet fröjda sig åt sin existens.
Du må tro att undertecknad tittade!

Men till dig. Huru gick det med
din resa? Förkyldes ej ditt knä? – Jag
sof mycket dåligt den natten, så
att jag ofta kom att tänka på den
stackars resenären, som lunkade åstad
utan fäll i det blåsiga fuktvädret.
Slutligen tröstade jag mig dock: det
föll mig in att du troligen disponerade
|4| öfver tillräckligt jugement för att lägga
dig på första drägliga gästgifvaregård.
Allt detta får jag väl höra. Men
hvar tusan håller din pedellgröna
släda hus? Jag stannar i vacker
knipa om han fordrar den af mig.

Det var ett egendomligt lif der på
Kajsaniemi. Ett värdshuslif nästan à la
Bellman. Men för mycket uttöjdt.
Jag hade sedan ”assessorer” för det
jag icke uppträdde som en Cato och
bad dig resa åtminstone kl. 6. Men
som du vet duger jag aldraminst till
sådana värf. Jag minns knappast
när jag icke skulle varit bland de
sista på en blusning.

À propos: Röö (purpur) var visserligen
hos Burre i Onsdags, men, oaktadt
theorierna hade gått bra, förklarade
han sig dock oförmögen att räkna,
hvarföre denna procedur försiggår i morgon.
|5| Lundsten sökte jag igår för att skicka
honom till Borgström, men han var
ej hemma. Imorgon måste det väl
ske. Ty pankhet – isynnerhet när
man är sjuk och ensam – är ett mise-
rabelt tillstånd.

Hela staden lyssnar nu till klockor-
nas manande klang. Menniskorna
ödmjuka sina hjertan, och gå att på-
minna sig det största, det sublimaste
lidande på jordens blodbestänkta rund,
det vildaste brott, historiens brottupp-
fyllda blad förtälja.

När Humanismen engång förädlat
all religion och befriat menskornas
sinne från vantro och öfvertro, – ännu
då skall denna dag firas i sorg.

Den gamle kämpen gret på Dunckers
dödsdag, – han gret, men hans själ upp-
lyftades tillika af ädla känslor, hans
|6| barm svällde vid tanken på det stora
som ändå uppenbarar sig i lifvet.

Med fri och stolt förtjusning skola
menskorna en dag tänka tillbaka
på den hvars dödsdag nu firas,
och skola säga: ”med denna vishet,
med denna kärlek blef han stor”!

Farväl, mio caro, skrif snart till
din ensamme vän

Leo.

P. S.Post Scriptum Arppe gjorde sig med delta-
gande underrättad om beskaffenheten
af din sjukdom, och fick naturligtvis
ordentliga svar. – Om du hade andra
kommissioner så har jag glömt dem,
naturligtvis dock ej betyguttagningen.

|7|

Förlåt den hafsiga stilen – jag har
aldrig skrifvit ett bref så fort som
detta.

Ännu P. S.Post Scriptum Jag hade just jemt
hunnit försegla mitt bref, då Postiljo-
nen infann sig med din epistel, hvars
uppmaning naturligtvis skall efterkommas.
Kl. är nu 8, – således får jag vänta
ännu 1 ½ timme på kaffe. Farväl!

Dokumentet i faksimil