[10.]1872 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min snälla vän!

I staden fann jag allt som vanligt. Tant Sofie låter nog gerna öfvertala sig att stanna litet längre, och Mamma har lofvat komma ut med mig söndag morgon. – Montgomery är sedan en vecka i Åbo. Hans svärfar har fått en svår slagattack, så att man befarar hans frånfälle.

Nu om en egen affär. Jag väntade med sista posten från Woipala bref af Robert. Då det icke kom, trodde jag att han hade skickat det rekommenderadt emedan det skulle innehålla en vexel. Nu fanns det ej på posten. Jag frågade derföre Sofi om icke möjligen något|2| bref kunde ha kommit på villovägar. Hon sade att hon tisdag qväll hade lemnat åt trädgårdsmästarn ett bref, som hon trodde vara från Woipala emedan der var R. C. i sigillet. Han har icke lemnat fram det! Tillika hade hon bedt honom säga att der fanns ett rekommenderadt bref på posten (från Idestam). Det har han heller icke sagt! – Var nu snäll och kalla genast på Allenius och bed honom bekänna om han tappat brefvet eller hvar han gjort af dermed. Det var den gången han kom så ytterst sent hem.

Säg tillika åt Jernström, att de poteter som Holmgren senast fick voro mycket dåliga och allsicke af samma sort som profvet.|3| Han lära icke ha sett efter hvarifrån de tagas utan skickat af våra sämre. Då Holmgren betalar 9 mark tunnan måste han få våra bästa poteter. Bed nu Jernström genast låta utgallra 2 ½ tortunnor utmärkta poteter och insända dem redan imorgon fredag. Jag vill ovilkorligt att Holmgren ännu under min härvaro får ordentlig leverans. Då med gallringen kan börjas kl ½ 9, böra poteterna kunna vara här före skymningen.

Skicka då tillika Roberts bref om Allenius numera har det, eller ock underrättelse huruvida han tappat det. Tillika ber jag dig vara snäll och insända mina snörstöflar. Om jag hinner, så far jag nemligen till Söderkulla. Molander är hindrad, viceordföranden baron de la Chapelle likaså, man har derföre insisterat på|4| att jag skulle fara på direktionens vägnar. – Härom underrätta jag dig närmare imorgon. Det är redan afgjordt, att ångbåt går. – Farbror Adolf lärer också ämna sig dit.

Ännu en märkvärdig sak. Mamma frågade genast med oro: huru må det stå till på Notsjö? – Hon hade lördag e. m.eftermiddag plötsligt tyckt att Jetta rusade till henne, fattade henne hårdt i armen och bad henne för Guds skuld komma till hjelp. Det är i sanning en underbar vision!

Jag fick lof att hålla god min och sade att du hade fått bref och att allt var bra! Du får nu sjelf afgöra, om du yppar lilla Almas olycka för Mamma eller icke. Jag har emellertid velat förbereda dig derpå, att Mamma sannolika omtalar sin vision för dig.

Med mjölkbudet mera, nu Godnatt!

Din trötte

Leo.

Finsk text

Kiltti ystäväni!

Kaupungissa kaikki oli kuten ennenkin. Sofie-täti taitaa olla suostuteltavissa viipymään vähän pitempään, ja Mamma on luvannut tulla kanssani maalle sunnuntaiaamuna. – Montgomery on ollut nyt viikon Turussa. Hänen appensa sai vakavan halvauksen, ja tämän pelätään menehtyvän.

Nyt eräästä omasta asiasta. Odottelin Voipaalasta tulevan viimeisen postin mukana kirjettä Robertilta. Koska se ei saapunut, uskoin hänen lähettäneen sen kirjattuna, koska siinä piti olla mukana vekseli. Nyt sitä ei ollutkaan postissa. Kysyin siksi Sofilta, ettei vain jokin kirje olisi saattanut joutua harhateille. Hän sanoi antaneensa tiistai-iltana puutarhurille kirjeen, jonka uskoi olevan Voipaalasta, koska sinetissä oli kirjaimet R. C. Puutarhuri ei ole antanut sitä eteenpäin! Sofi oli myös pyytänyt häntä sanomaan, että postissa oli kirjattu kirje (Idestamilta). Sitäkään hän ei ollut sanonut! – Olisitko nyt kiltti ja kutsuisit heti Alleniuksen ja pyytäisit häntä kertomaan, onko hän hukannut kirjeen vai mitä hän on sille tehnyt. Se oli sillä kertaa, kun hän tuli niin tavattoman myöhään kotiin.

Sano myös Jernströmille, että Holmgrenin viimeksi saamat perunat olivat hyvin kehnoja eivätkä alkuunkaan samaa lajiketta kuin näyte. Hän ei tainnut katsoa, mistä ne otetaan, vaan lähetti vain huonoimmista mitä meillä on. Koska Holmgren maksaa 9 markkaa tynnyriltä, hänen on saatava parhaimpia perunoitamme. Pyydä nyt Jernströmiä käskemään viipymättä valikoida 2 ½ tynnyryllistä erinomaisia perunoita ja lähettämään ne jo huomenna perjantaina. Haluan ehdottomasti, että Holmgren saa minun vielä täällä ollessani kunnollisen toimituksen. Kun korjuu voidaan aloittaa kello ½ 9, perunoiden pitäisi olla täällä ennen auringonlaskua.

Lähetä silloin myös Robertin kirje, jos Alleniuksella on se nyt hallussaan, tai tieto siitä, onko hän hukannut sen. Pyydän sinua myös olemaan ystävällinen ja lähettämään nyörisaappaani. Jos ehdin, lähden nimittäin Söderkullaan. Molanderilla on este, varapuheenjohtajalla, paroni de la Chapellella samoin, ja siksi minua on vaadittu lähtemään johtokunnan puolesta. – Siitä ilmoitan sinulle tarkemmin huomenna. On jo päätetty, että höyrylaiva lähtee. – Adolf-setä kuuluu myös olevan aikeissa mennä sinne.

Vielä yksi merkillinen asia. Mamma kysyi heti huolestuneena: kuinkahan asiat mahtavat olla Nuutajärvellä? – Hän oli lauantaina iltapäivällä äkkiä tuntenut, että Jetta oli rynnännyt hänen luokseen, tarttunut häntä tiukasti käsivarresta ja pyytänyt häntä Jumalan tähden tulemaan apuun. Se on totisesti ihmeellinen näky!

Minun täytyi pitää kasvot peruslukemilla ja sanoin, että olit saanut kirjeen ja kaikki oli hyvin! Saat nyt itse päättää, kerrotko pikku Alman onnettomuudesta Mammalle vai et. Halusin kuitenkin valmistella sinua siihen, että Mamma todennäköisesti kertoo näystään sinulle.

Lisää maitokuskin mukana, nyt hyvää yötä!

Sinun väsynyt

Leo.

Original (transkription)

|1|

Min snälla vän!

I staden fann jag allt som
vanligt. Tant Sofie låter nog
gerna öfvertala sig att stanna
litet längre, och Mamma har
lofvat komma ut med mig
söndag morgon. – Montgomery
är sedan en vecka i Åbo. Hans
svärfar har fått en svår slagattack,
så att man befarar hans frånfälle.

Nu om en egen affär. Jag vän-
tade med sista posten från Woipala
bref af Robert. Då det icke kom,
trodde jag att han hade skickat
det rekommenderadt emedan det
skulle innehålla en vexel. Nu
fanns det ej på posten. Jag frågade
derföre Sofi om icke möjligen något
|2| bref kunde ha kommit på
villovägar. Hon sade att hon
tisdag qväll hade lemnat åt
trädgårdsmästarn ett bref, som
hon trodde vara från Woipala
emedan der var R. C. i sigillet.
Han har icke lemnat fram det!
Tillika hade hon bedt honom
säga att der fanns ett rekommen-
deradt bref på posten (från Ide-
stam). Det har han heller icke
sagt! – Var nu snäll och
kalla genast på Allenius Botby trädgårdsmästaretillagt senare och bed
honom bekänna om han tappat
brefvet eller hvar han gjort af
dermed. Det var den gången han
kom så ytterst sent hem.

Säg tillika åt Jernström Förvaltaren på Botbytillagt senare, att
de poteter som Holmgren senast
fick voro mycket dåliga och
allsicke af samma sort som profvet.
|3| Han lära icke ha sett efter hvari-
från de tagas utan skickat af våra
sämre. Då Holmgren betalar 9 mark
tunnan måste han få våra bästa
poteter. Bed nu Jernström genast
låta utgallra 2 ½ tortunnor utmärkta
poteter och insända dem redan imor-
gon fredag.
Jag vill ovilkorligt
att Holmgren ännu under min
härvaro får ordentlig leverans.
Då med gallringen kan börjas
kl ½ 9, böra poteterna kunna
vara här före skymningen.

Skicka då tillika Roberts bref
om Allenius numera har det, eller
ock underrättelse huruvida han
tappat det. Tillika ber jag dig vara
snäll och insända mina snörstöflar.
Om jag hinner, så far jag nemligen
till Söderkulla. Molander är hindrad,
viceordföranden baron de la Chapelle
likaså, man har derföre insisterat på
|4| att jag skulle fara på direktionens
vägnar. – Härom underrätta jag
dig närmare imorgon. Det är redan
afgjordt, att ångbåt går. – Farbror
Adolf lärer också ämna sig dit.

Ännu en märkvärdig sak. Mamma
frågade genast med oro: huru må
det stå till på Notsjö? – Hon hade
lördag e. m.eftermiddag plötsligt tyckt att Jetta
rusade till henne, fattade henne
hårdt i armen och bad henne för
Guds skuld komma till hjelp. Det
är i sanning en underbar vision!

Jag fick lof att hålla god min
och sade att du hade fått bref och
att allt var bra! Du får nu sjelf
afgöra, om du yppar lilla Almas
olycka för Mamma eller icke. Jag
har emellertid velat förbereda dig
derpå, att Mamma sannolika omtalar
sin vision för dig.

Med mjölkbudet mera, nu Godnatt!

Din trötte

Leo.

Dokumentet i faksimil