24.11.1854 Gustaf Mechelin–LM

Svensk text

Min hjärtans käre Leo!

I denna viktiga stund då Du fyller 15 år kan jag inte ge Dig någon bättre minnesgåva än denna:

Med rört hjärta tackar jag Gud för Dig! Du har alltid varit en hjärtligt kär och god son för mig. Aldrig har Du förorsakat mig bekymmer, förutom då Du blev sjuk, – eller då jag tänkte att jag kanske inte skulle kunna sörja tillräckligt för Din framtid. Jag är övertygad om Din själs och Ditt hjärtas renhet. Gud har skänkt Dig rika anlag – och hittills har Du ärligt, flitigt och nästan allsidigt utbildat dem med bästa framgång. För Dina bemödanden förtjänar Du tack och beröm. Jag är säker på att Du kommer att fortsätta på samma sätt – utan högmod, utan inbilsk tro på den egna fullkomligheten. Måtte ett anspråkslöst saktmod alltid utmärka Dig. Dock uppträd manligt där en känsla av sanning och plikt kräver Din röst. Mycket har den lärt som lärt sig tiga, – mera dock den som lärt sig tala!la Lär Dig hela livet igenom. Bli en lärd, bli vis, men försumma därför inte de sköna konsterna och glädjen av ett bildat, ädelt sällskap. Utbilda Dig som människa allsidigt i det goda, – – och det skall inte finnas tid för eller dragning till det onda kvar. På så sätt kommer Du dagligen göra säkra framsteg på vägen till såväl den jordiska lyckan som det eviga livet – och Du kommer alltid glädja Dina ömma föräldrar, vars högsta, hjärtligaste önskan i det jordiska livet är deras barns välgång. Lycka till! Glöm inte Din gode, ärevördige farfar! Allt detta ur det fullaste, älskande hjärtat

Din

fader.

Finsk text

Sydänkäpyseni Leo!

Tänä tärkeänä hetkenä, kun täytät 15 vuotta, en voi antaa Sinulle parempaa muistoa kuin tämän:

Liikuttunein sydämin kiitän Jumalaa Sinusta! Olet aina ollut minulle rakas, hyvä poika. Koskaan et ole aiheuttanut minulle huolta, paitsi silloin kun olit sairaana, tai kun ajattelin etten ehkä voisi huolehtia tarpeeksi tulevaisuudestasi. Olen vakuuttunut sielusi ja sydämesi puhtaudesta. Jumala on suonut Sinulle runsaat lahjat – ja olet kehittänyt niitä tähän asti rehellisesti, ahkerasti ja lähes aina parhaalla menestyksellä. Sinulle kuuluvat kiitos ja ylistys ponnisteluistasi. Olen vakuuttunut, että tulet jatkossakin toimimaan näin – ilman omahyväisyyttä, ilman harhakuvitelmia omasta täydellisyydestä. Kunpa vaatimaton lempeys saisi alati olla ominaista Sinulle. Käyttäydy kuitenkin miehekkäästi, kun totuuden- ja velvollisuudentunto pyytää ääntäsi. Paljon on oppinut se, joka on oppinut vaikenemaan, enemmän se joka oppinut puhumaan! Opi elinikäsi. Vartu oppineeksi, viisaaksi mieheksi, mutta älä silti laiminlyö kaunotaiteita äläkä sivistyneen, jalon seuran tuomaa iloa. Kehitä itseäsi ihmisenä kaikin puolin hyvässä – eikä Sinulle tule jäämään aikaa tai viehtymystä pahaan. Niin tulet ottamaan päivittäin varmoja edistysaskeleita tiellä maallisen onneen, kuten myös ikuiseen elämään, ja aina tekemään onnellisiksi rakastavat vanhempasi, joiden korkein ja hartain toive maallisessa elämässä on lastensa menestys. Onnea matkaan! Älä unohda hyvää, kunnianarvoisaa isoisääsi! Kaikki tämä täydestä, rakastavasta sydämestäni.

Isäsi

Original (transkription)

|1|

Mein herzlieber Leo!

In dieser wichtigentillagt Stunde, wo Du 15 Jahre alt wirst,
kann ich Dir kein besseres Andenken geben
als dieses:

Mit gerührtem Herzen danke ich Gott für Dich!
Du bist mir immer ein herzlich geliebter guter
Sohn gewesen. Nie hast Du mir Kummer ver-
ursacht, ausser wenn Du krank wurdest, –
oder wenn ich dachte, daß ich vielleicht nicht
genug für Deine Zukunft sorgen könnte. –
Ich bin von der Reinheit Deiner Seele und
Deines Herzens überzeugt. Gott hat Dir reiche
Anlagen verliehen – und Du hast sie bis
jetzt ehrlich, fleißig und fast allseitig mit
dem besten Erfolge ausgebildet. Dir gebührt
Dank und Lob für Deine Bemühungen. Ich
|2| bin versichert daß Du so fortfahren wirst – ohne
Dünkel, ohne Einbildung von eigner Vollkommen-
heit. Möge Dichstruket immer anspruchlose Sanftmuth
Dichtillagt zieren. Doch – tritt männlich auf; wo das Ge-
fühl von Pflichtstruket Wahrheittillagt und Pflicht Deine Stimme ersuchet.
Multum didicit qui tacere, – plus-qui dicere didicit!
Lerne Dein Leben lang. Werde ein Gelehrter,
werde ein Weiser – undstruket dochtillagt versäume darüber
die schönen Künste und die Freuden gebildeter,
edler Gesellschaft nicht. Bilde Dich als Mensch
allseitig im Guten aus, – – und Du wirst keine
Zeit, keinen Hang zum Bösen übrig haben.
So wirst Du auf der Bahne zum irdischen
Glïck, wie zum ewigen Leben, täglich sichere
Fortschritte machen – und immertillagt Deine liebenden
Eltern immertillagtstruket beglücken, deren höchster herzlichster Wunsch
im irdischentillagt Leben Deinstruket dastillagt Wohlergehen ihrer Kindertillagt ist. Glück zu! Ver-
giß Deinen guten ehrwürdigentillagt Großvater nicht! Alles dieses aus
dem vollsten, liebenden Herzen

Dein [...]oläslig/saknad text

Vater.

Dokumentet i faksimil