ca 1860-talet Sjömans-visa

Svensk text

|117|

Sjömans-visa.Av A. Blanche

Fritt är sjömannens lif, och med trotsande kraft
Går han fram på det stormande haf;
Trogen är han sin pligt, emot konung och land
Aldrig sjöman blir suckande slaf.

Och när vindarna gny, uti tackel och tåg
Då är lifvet så lustigt och godt,
Törna skutan på grund, hala i alla man
Hala i, så blir skutan nog flott.

Kommer kaparen der, sätt nu lapparna till
Efter honom som seglande fox!
Snart vi honom ta fatt, vid kanonerna klart
Fyren af! klart till äntring och box.

Blågul flagge i topp, lifvar hjerta och arm.
Snart vi segrande ankrat i hamn,
Nu blir jublande fröjd, på den fredliga strand
Vänner hvila nu famn emot famn.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|117|

Sjömans-visa.

Fritt är sjömannens lif, och med trotsande kraft
Går han fram på det stormande haf;
Trogen är han sin pligt, emot konung och land
Aldrig sjöman blir suckande slaf.

Och när vindarna gny, uti tackel och tåg
Då är lifvet så lustigt och godt,
Törna skutan på grund, hala i alla man
Hala i, så blir skutan nog flott.

Kommer kaparen der, sätt nu lapparna till
Efter honom som seglande fox!
Snart vi honom ta fatt, vid kanonerna klart
Fyren af! klart till äntrintillagtg och box.

Blågul flagge i topp, lifvar hjerta och arm.
Snart vi segrande ankrat i hamn,
Nu blir jublande fröjd, på den fredliga strand
Vänner hvila nu famn emot famn.

Dokumentet i faksimil