1852 Almanach

Svensk text

1852 Almanachtillagt av utgivaren

Leopold Mechelin
1852.

Januarius

Den 1 på förmiddagen var jag hos Koko som hade mässlingen; på eftermiddagen kom pappa tillbaka från sin resa till Villmanstrand.

Den 2 var jag hos Lilius.

Den 5 fick vi leksaker från S:t Petersburg.

Den 8 var det dans hos Rydzeffskys. Mamma, Mili, Alma och jag var där. Det dansades till klockan 12.

Den 13 kom kadetterna tillbaka. Reinhold Grotenfelt kom också till oss.

Den 18 var det barndans hos oss. Tretton kadetter, fem pojkar och många flickor var här. Vi dansade från klockan 5 till halv 11 och det var mycket trevligt.

Den 21 åkte mamma, Mili och jag till Näkkilä.

Den 22 kom vi hem från Näkkilä. På kvällen kom inspektoren. Vi var också och tittade på ett panorama.

Den 25 var Savander, Ramsay och Haveman hos oss. På eftermiddagen kom Mili tillbaka från Villnäs vart hon hade åkt den 24.

Den 29 började Mili skolan igen.

Februarius

Den 2 och 3 började jag skolan igen. Vi har en ny latinlärare, nämligen: Gräsbeck.

Den 3 fick Adu hosta och blev förkyld.

Den 4 fick jag hosta.

Den 5 fick jag beröm i geografi.

Den 6 var jag hos Tollens (en stund) och fick beröm i kalligrafi.

Den 7 var det dans hos Bruuns. Mamma, Mili, Alma, jag och Kolja var där till klockan halv 2.

Den 8 var vi hos Nyboms.

Den 11 hade vi gäster hos oss.

Den 13 fick jag beröm i geometri och kalligrafi.

Den 14 fick jag beröm i historia. På eftermiddagen kom tant Savander och Edla till oss. Det var barnbal hos Meyer och den pågick till klockan 11.

Den 15 var gäster hos oss och det dansades.

Den 16 fick jag beröm i kalligrafi.

19. † (ledsen) Alma var sjuk.

Den 20 fick jag beröm i geometri.

Den 23 på morgonen åkte tant Savander härifrån. Alma hade födelsedag och några flickor var här.

Den 24 var vi lediga och Savander, Sahlan, två Bremer, Haveman var här.

Den 25 fick jag beröm i historia.

Den 27 fick jag beröm i kalligrafi och latin.

Den 28 fick jag beröm i latin. Det ordnades en soaré och där var många människor.

Den 29 var det dans hos generalens och där var det mycket roligt.

Martius

Den 2 fick jag beröm i latin.

Den 3 dito – dito vi fick ett trevligt brev från Torsten. På kvällen var jag hos Quist.

Den 6 var det barnbal hos Meyer.

Den 8 fick jag beröm i geometri och vi hade gäster.

Den 9 fick jag beröm i latin.

Den 10 fick jag beröm i historia.

Den 11 var vi lediga från skolan.

Den 12 fick jag beröm i geometri.

Den 13 fick jag beröm i latin. På kvällen var jag hos Canth.

Den 14 var Ammondt, Ramsay, Savander, Grotenfelt och Klercker här.

Den 15 fick jag beröm i latin.

Den 18 fick jag beröm i geografi. På kvällen var Stark hos oss.

Den 19 gick jag på repetitionen.

Den 20 fick jag beröm i historia. På kvällen var det soaré i manegen.

Den 21 var jag och tittade på expositionen. På kvällen var Grotenfelt här.

Den 22 hade Adu namnsdag.

Den 24 på eftermiddagen kom Robert från Helsingfors. På kvällen spelade kadetterna teater i manegen och vi var där.

Den 25 var det lotteri och marienbal och vi var där.

Den 26 var vi och tittade på Alina Frasas balettdans.

Den 27 var jag hos Mansner.

Den 29 fick jag beröm i ryska.

Den 31 fick jag beröm i historia.

Aprilis

Den 1 hade vi gäster.

Den 2 fick jag beröm i latin och latinskrivning.

Den 3 fick jag beröm i historia och geografi.

Den 4 blev jag sjuk.

Den 7 fick jag gå ut lite igen. Samma dag började påsklovet.

Den 9 klockan halv 4 på eftermiddagen åkte Robert iväg.

Den 10 målade vi ägg och bara jag fick 10.

Den 11 rullade vi ägg.

Den 12 var jag hos Nybom på eftermiddagen och hos Nordström på kvällen.

Den 13 var jag hos Canth.

Den 14 började skolan igen och jag fick beröm i historia.

Den 15 fick jag beröm i geografi.

Den 16 fick jag beröm i latinskrivning.

Den 17 fick jag beröm i historia och geografi.

Den 18 var Amanda Willström, Cathinka Forsblom och Marie Aminoff samt kadetterna Grotenfelt, Gräsbeck, Thesleff och Haveman hos oss.

Den 21 fick jag beröm i rysk grammatik.

Den 22 var vi lediga.

Den 23 fick jag beröm i geometri.

Den 24 fick jag beröm i historia. På kvällen var det barnbal.

Den 25 var vi hos Tollens.

Den 26 fick jag beröm i latin och kalligrafi.

Den 28 fick jag beröm i historia.

Den 30 fick jag beröm i geometri.

Majus

Den 1 var Amanda Willström, Sophie Winter, Tollens flickor och Marie Aminoff; och Grotenfelt, Åkerman, Klercker, Hjelmman och Haveman här och vi dansade i stora salen.

Den 2 var vi på dans hos Willströms. Det var mycket roligt och vi dansade till klockan 11.

Den 3 fick jag beröm i kalligrafi.

Den 4 fick jag beröm i latin.

Den 5 var vi lediga.

Den 6 fick jag beröm i latin.

Den 7 hade jag namnsdag.

Den 8 fick jag beröm i latin. Det var soaré.

Den 9 var Grotenfelt, båda Bremers och Haveman här.

Den 10 fick jag beröm i geometri och kalligrafi.

Den 11 fick jag beröm i latinskrivning.

Den 12 fick jag beröm i historia; vi hade gäster.

Den 14 dito dito dito i kalligrafi och latinskrivning.

Den 15 – – – i historia, geografi och latin.

Den 17 fick jag beröm i kalligrafi.

Den 19 fick jag beröm i latin och ryska. Vi var lediga mellan den 20 och 24.

Den 24 fick jag beröm i latin.

Den 25 var jag på teaterrepetition.

Den 26 fick jag beröm i latin; för generalskan ordnades det teater och bal i stora salen. I början kom elden lös men den kunde släckas snart. Allt slutade klockan 4 1/2.

Den 27 fick jag beröm i geografi.

Den 28 var jag sjuk hela dagen.

Den 29 var vi lediga.

Den 30 var jag i Malina.

Den 31 var jag i Malina först och sedan hos Tollens.

Junius

Den 1 var vi lediga. På kvällen var vi alla i Malina.

Den 2 fick jag beröm i historia.

Den 3 var mamma, jag, Alma och Adu hos generalens.

Den 4 fick jag beröm i latin.

Den 5 fick jag beröm i historia, geografi och latin.

Den 6 var jag i Malina.

Den 7 fick jag beröm i kalligrafi.

Den 8 fick jag beröm i geometri.

Den 9 fick jag beröm i historia och latin.

Den 10 fick jag beröm i latin och geografi.

Den 11 fick jag beröm i latin och latinskrivning.

Den 12 dito – dito – dito – dito historia och geografi, aritmetik och katekes. Vi fick ledigt för att läsa på examen.

Den 13

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

1852 Almanachtillagt av utgivaren

Leopold Mechelin
1852.

1852

Secundus i tredje Classenstruket
af Elementarskolanstruket

|2|

Januarius

|3|

1. Vormittags war ich bei Koko, wel-
cher die Masern hatte; nachmittags
kam Papa zurück von seiner
Reise nach Willmanstrand.

2. War ich bei Lilius

5. bekamen wir Spielsachen
aus Petersburg

8. War es Tanz bei Rydzeff-
skys. Mama, Mili, Alma und
ich waren da, es wurde bis 12
Uhr getanzt.

13. Kamen die Kadetten zurück
Reinhold Grotenfelt kam auch zu
uns.

|4|

18. War es Kindertanz bei
uns, hier waren 13 Cadeten, 5
Knaben und eine Menge
Mädchen; wir tanzten von 5
bis 1/2 11 Uhr und es war sehr an-
genehm

21. fuhren Mama, Mili und ich
nach Neckilä.

22 kamen wir nachhause von
Neckilä, abends kam der Inspec-
tor; wir waren auch auf ein
Panorama zu sehen.

25. Waren Savander, Ramsay
und Haveman bei uns, Nach-
mittags kam Mili aus
Wilnäs, wohin sie den 24
gereist hatte.

29 fuhr Milisstruket fing Milis Schu-
le an.

|5|

Februarius

am 2–3 fing meine Schule an.
Wir haben einen neuen Lehrer
im Latein nehmlich: Gräsbeck.

3. bekam Adu Husten und Schnup-
fen.

4. bekam ich Husten.

5. 1. bekam ich Lob in Geografie.

6. War ich bei Tollens (ein bischen)

7.struket2tillagt senareund bekam Lob in Calligrafi

7. War es Tanz bei Bruuns Ma-
ma, Mili, Alma, ich und Kolja
waren bis 1/2 2 Uhr da.

8. Waren wir bei Nyboms.

11. Hatten wir Gäste bei uns

13. 3tillagt senare bekam ich Lob in Geome-
trie 4tillagt senare und Calligrafie.

14. bekam ich lob 5tillagt senare in Geschichte.
Nachmittags kamen Tante Savan-
der mit Edla zu uns. Es war

15. War es Tanz bei uns.struket

Kinder Ball bei Meyer bis 11 Uhr

|6|

d. 15. Waren Gäste bei uns und es
wurde getanzt.

d. 16. Bekam ich Lob 6tillagt senare in Calligrafie.

d. 19. † (traurig) Alma war krank.)

d. 20 bekam ich Lob in 7tillagt senare Geometrie.

d. 23. Morgens fuhr Tante Savander
weg Es war Almas Geburtstag hier
waren einige Mädchen

d. 24. hatten wir frei hier warentillagt Savander, Sah-
lan, 2 Bremer, Haveman.

d. 25 Bekam ich Lob 8tillagt senare in Geschichte.

d. 27. Bekam ich Lob 9tillagt senare in Calligrafi
und Latein 10tillagt senare.

d. 28 Bekam ich Lob 11tillagt senare in Latein. Es
war Soirée und da waren viel
Menschen

29. War es Tanz bei Genralens es
war sehr lustig da.

|7|

Martius

d. 2 Bekam ich 12tillagt senare Lob in Latein.

d. 3 dito 13tillagt senare – dito wir be-
kamen einen angenehmen Brief von
Torsten. Am Abende war ich bei Li-
l
struket Quist

d. 6. War es Kinderball bei Meyer.

d. 8. Bekam ich 14tillagt senare Lob in Geometrie
es waren Gäste bei uns.

d. 9. Bstruket Bekam ich 15tillagt senare Lob in Latein

d. 10 Bekam ich Lob 16tillagt senare in Geschichte.

d. 11. hatten wir frei von der Schule

d. 12 Bekam ich Lob 17tillagt senare in Geometri

d. 13. Bekam ich Lob in 18tillagt senare Latein; am abend
war ich bei Canth

d. 14. Bekstruket Waren hier Ammondt, Ram-
say, Savander, Grotenfelt und Klercker

d. 15. Bekam ich Lob in 19tillagt senare Latein.

|8|

d. 18. Bekam ich 20tillagt senare Lob in Geografie
Abends war Stark bei uns.

d. 19 War ich auf der repitition.

d. 20. Bekam ich Lob 21tillagt senare in Geschichte. Es
war soirée am Abend in der Ma-
nège.

d. 21. War ich auf die Exposition
zu sehen. Grotenfelt war hier am
Nstruket Abend

d. 22. War es Adus Namenstag.
und

d. 24. Nachm. kam Robert aus Helsing-
fors, abends war es Cadettentheater in
der manège, wir waren da.

d. 25. War es Lotterie und Marien-
ball, wir waren da.

d. 26. Waren wir auf Alina Frasas
Ballet-Tanz zu sehen.

d. 27. War ich bei Mansner.

d. 29. Bekam ich Lob 22tillagt senare in Russisch.

d. 31. Bekam ich Lob 23tillagt senare in Geschichte.

|9|

Aprilis

1. Waren Gäste bei uns

2. Bekam ich 24tillagt senare Lob in Latein
und Latein 25tillagt senare schreiben.

3. Bekam ich Lob in 26tillagt senare Geschichte et. Geogra-
fie.

4. Wurde ich krank.

7. Kriegte ich wieder etwas Hinausge-
hen an dem Tage bekamen wir
Osterferien.

9. 1/2 4 Uhr nachmittags fuhr Robert
weg.

10. Färbten wir Eier an nur ich bekam
10.

11. Rollten wir Eier.

12. War ich vorm: bei Nybom abends
bei Nordström.

13. War ich etwas bei Canth.

14. Fing die Schule an 27tillagt senare ich bekam
Lob in Geschichte

15. Bekam ich Lob in 28tillagt senare Geografie

|10|

d. 16. Bekam ich Lob in 29tillagt senare Latein schrei-
ben.

d. 17. Bekam 30tillagt senare ich Lob in Geschichte und
Geografie 31tillagt senare.

18. Waren Amanda Willström, Cathin-
ka Forsblom und Marie Aminoff, und die
Cadetten Grotenfelt, Gräsbeck, Thesleff
und Haveman bei uns.

19.struket 21. Bekam 32tillagt senare ich Lob in der russischen
Grammatik

22. Hatten wir frei

23. Bekam 33tillagt senare ich Lob in der Geometri

24. Bekam 34tillagt senare ich Lob in der Geschichte
am Abend war es Kinderball

25. Waren wir bei Tollens

26. Bekam 35tillagt senare ich Lob in Latein
und 36tillagt senare Calligrafie.

28. Bekam ich Lob in 37tillagt senare Geschichte undstruket

30. Bekam ich Lob in 38tillagt senare Geometri.

|11|

Majus

1. Hier waren Amanda Will-
ström Sophie Wintertillagt, Tollens Mädchen und Ma-
rie Aminoff; und Grotenfelt, Gräs-
be
struket Åkerman, Klercker, Hjelm-
man und Haveman und wir
tanzten im großen Saale

2 Waren wir auf Tanz bei
Willströms, da war sehr lu-
stig wir tanzten bis 11 Uhr.

3. Bekam ich Lob 39tillagt senare in Calligrafie

4. Bekam ich Lob in 40tillagt senare Latein

5: hatten wir frei

6. Bekam ich Lob in 41tillagt senare Latein

7. War es mein Namenstag

8. Bekam ich Lob 42tillagt senare in Latein, es war
Soirée.

9. Waren hier Grotenfelt, die beiden Bremers,
und Haveman.

10. Bekam ich Lob in 43tillagt senare Geometrie und 44tillagt senare Calligrafie

11. Bekam ich Lob in Latein 45tillagt senare schreiben

12. Bekam ich Lob in 46tillagt senare Geschichte; hier waren
Gäste

14. do do do in Calligrafie 48tillagt senare und Latein 49tillagt senare sch.

15. – – – in Geschichte 50tillagt senare, Geografie 51tillagt senare und Latein 52tillagt senare

|12|

17. Bekam ich Lob in 53tillagt senare Calligrafie

19. Bekam ich Lob in Latein 54tillagt senare und 55tillagt senare Russisch
Wir hatten frei vom 20ten bis zum 24.

24. Bekam ich Lob in 56tillagt senare Latein

25. War ich auf Theater repitition

26. Bekam ich Lob in 57tillagt senare Latein; es war
27.struket Theater und Ball im grossen Saale
für die Generalinn, aber im Anfange
brach das Feuer los, welches doch
bald gelöscht wurde; es endete um 4 1/2 Uhr

27. Bekam ich Lob in 58tillagt senare Geografie

28. War ich den ganzen Tag krank

29. Hatten wir frei

30. War ich in Malina

31. War ich erst in Malina und dann bei
Tollens

32. Hatten wir auch frei. Am Abend waren
wir alle in Malina.
struket

32struket

|13|

Junius

1. Wir hatten frei. Am Abende waren
wir alle in Malina.

2. Bekam ich Lob in 59tillagt senare Geschichte

3. Waren Mama, ich Alma und Adu
bei Generalens

4. Bekam ich Lob in Latein 60tillagt senare

5. Bekam ich Lob in Geschichte 61tillagt senare, Geografie 62tillagt senare und
Latein 63tillagt senare

6. War ich in Malina

7. Bekam ich Lob in Calligrafi 64tillagt senare

8. Bekam ich Lob in Geometrie 65tillagt senare

9. Bekam ich Lob in Geschichte 66tillagt senare und Latein 67tillagt senare.

10. Bekam ich Lob in Latein 68tillagt senare und Geo-
grafie 69tillagt senare.

11. Bekam ich Lob in Latein 70tillagt senare und Latein schr. 71tillagt senare

12. do – do – do – do 72tillagt senare Geschichte 73tillagt senare und Geogr 74tillagt senare,
Arithmetik 75tillagt senare und Cateches. 76tillagt senare wir bekamen
frei um zum Examen zu lesen.

13.

Dokumentet i faksimil