30.1.1868 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Då jag genom Jätten fick tillgång till blanketter skickar jag dig redan före postens ankomst, (emedan jag nu måste resa bort) en vexel å 6 000 fsvårtyttfinska mark, behörigen endosserad, jemte fullmakt för dig att diskontera den. All is righten. Allt är på det klara, således.

Jätten hitkom i förrgår till middagen och afreste i dag på morgonen. Han och hans fru beredde oss med sitt besök en särdeles angenäm dag. Om måndag har paret på återvägen lofvat åter vika in.

Ni har väl redan, förmodar|2| jag, fått en jobspost från kontotillagt av utgivarenret i Ekenäs. Då jag höll revision derstädes fanns der en vexel utställd af E Willebrandt och accepterad af Silfverhjelm. Märkvärdigt nog, leddes jag af en aning att då vexeln förevisades mig fråga: månne denna ej är falsk.

I brist på tid slutar jag utan vidare tecknande mig din

tillgifne

Ernst Linder

Finsk text

Veli Leo

Koska Jätin avulla pääsinkin käsiksi lomakkeisiin, lähetän sinulle jo ennen postin tuloa (koska minun täytyy nyt matkustaa) 6 000 markan vekselin, asianmukaisesti siirrettynä, sekä valtakirjan sinulle sen diskonttaamiseksi. Kaikki on siis kunnossa.

Jätti tuli tänne toissapäivänä päivälliselle ja lähti tänään aamulla. Hän ja vaimonsa tarjosivat vierailullaan meille oikein mukavan päivän. Pariskunta on luvannut poiketa tässä taas paluumatkallaan maanantaina.

Olette luullakseni jo saaneet jobinpostia Tammisaaren konttorista. Kun pidin siellä tarkastusta, sieltä löytyi E. Willebrandin asettama ja Silverhjelmin hyväksymä vekseli. Minun mieleeni nousi kumma kyllä aavistus, jonka johdosta kysyin sitä minulle esiteltäessä, että mahtaako se olla väärennetty?

Ajan puutteessa lopetan tämän enemmittä

sinun uskollinen

Ernst Linder

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Då jag genom Jätten fick
tillgång till blanketter skickar
jag dig redan före postens ankomst,
(emedan jag nu måste resa bort) en
vexel å 6 000 fsvårtyttfinska mark, behörigen endos-
serad, jemte fullmakt för dig
att diskontera den. All is right,
således.

Jätten hitkom i förrgår
till middagen och afreste i dag
på morgonen. Han och hans fru
beredde oss med sitt besök en
särdeles angenäm dag. Om mån-
dag har paret på återvägen lof-
vat åter vika in.

Ni har väl redan, förmodar
|2| jag, fått en jobspost från kon
ret i Ekenäs. Då jag höll revi-
sion derstädes fanns der en vexel
utställd af E Willebrandt och
accepterad af Silfverhjelm. Märk-
värdigt nog, leddes jag af en aning
att då vexeln förevisades mig frå-
ga: månne denna ej är falsk.

I brist på tid slutar jag
utan vidare tecknande mig din

tillgifne

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil