18.3.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Tack för bref, penningar m. m. Hinner nu endast meddela att icke lämpliga hästar funnos till salu, samt att den korta tiden icke medgaf att höra efter spekulanter till vagnshästar. De få hästköparene voro från HforsHelsingfors. Jag tror att L. Borgström var bland dem. Mera härom och om annat från Laitiala, dit jag afresa i morgon.

Din Robert

Finsk text

Rakas Leo!

Kiitos kirjeestä, rahasta yms. Ehdin nyt vain ilmoittaa, että sopivia hevosia ei ollut kaupan, ja että lyhyen ajan tähden ei ollut mahdollista tiedustella ostajia vaunuhevosille. Vähät hevosenostajat olivat Helsingistä. Uskoaksni L. Borgström oli yksi heistä. Enemmän tästä ja muusta saavuttuani Laitialaan, jonne huomenna matkustan.

Sinun

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Tack för bref, penningar m. m.
Hinner nu endast meddela att
icke lämpliga hästar funnos
till salu, samt att den korta
tiden icke medgaf att höra
efter spekulanter till vagns-
hästar. De få hästköparene
voro från HforsHelsingfors. Jag tror att
L. Borgström var bland
dem. Mera härom och
om annat från Laitiala,
dit jag afresa i morgon.

Din Robert

Dokumentet i faksimil