möjligen 1856 Till Alexander

Svensk text

Till Alexander

På Suomis snötäckta strand
Står våren på nytt;
Det är gryning över folk och land,
Natten flyr undan ljusets brand,
Morgonen är redan nära.

Du, som har tillstått oss ljuset,
och skyddar vår vår;
Som har älskat och förstått oss,
Som alltid skonat med mild hand,
Är vår sol nu.

Spiran i den starka handen,
Högre – men oss lika bevågen,
Välkommen till det älskade land,
Där rent i varje hjärtas brand
Ditt namn skiner som guld.

För Finlands furste och hans hus
Ett glatt ”leve”!
För en stråle av hopp i stormbruset
För sol och liv: friskt fram
Ett högljutt: leve!

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Für Alexander.

Auf Suomis schneebedecktem Strand’
Steht neu der Frühling da;
Tag wird es über Volk und Land,
Die Nacht flieht vor des Lichtes Brand’,
Schon ist der Morgen nah.

Du, der das Licht uns zugestand,
Und unsern Frühling schützt;
Der uns geliebt und uns verstand,
Der stets verschont mit milder Hand,
Bist unsre Sonne jetzt.

Den Scepter in der starken Hand,
Mehr hoch – doch gleich uns hold,
Willkommen in’s geliebte Land,
Wo rein in jedes Herzens Brand
Dein Name strahlt wie Gold.

|2|

Für Finnlands Fürst’ und für Sein Haus
Ein frohes ”Lebe hoch”!
Für Hoffnungsstrahl im Sturmesbraus
Für Sonn’ und Leben: frisch heraus
Ein lautes: Lebe hoch!

Dokumentet i faksimil