6.7.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Ditt bref af den 27 Juni har jag riktigt erhållit och skall vara Dig till möte å Laitiala ifrån den 15 dennes. –

Om Du vill hafva paret hingstar för din räkning, så fås Nigro nu för 700 FmkFinska mark, emedan jag är i stort behof af penningar. Den andra skall jag försöka att få inköpt om Du skickar penningar dertill. Din kusk kan sedan köra in hästarna efter egen smak. Vill Du deremot att de tillsvidare skola qvarstanna på Voipala, så låter äfven detta göra sig emot ersättning för födan. – Packalén var här och sade att han hört den andra hästen omtalas med mycket beröm.

Regn har fallit i myckenhet och i Lördag slås första ängen på Voipala.

Ett gladt återseende på Laitiala önskar Din broder

Robert

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Sain juuri 27. kesäkuuta päivätyn kirjeesi ja olen tavattavissa Laitialassa tämän kuun 15. päivästä lähtien.

Jos haluat saada oriparin omaan laskuusi, niin Nigron saa nyt 700 markalla, sillä olen pahassa rahapulassa. Toisen yritän saada ostettua, jos lähetät rahat siihen. Kuskisi voi sitten opettaa hevoset oman makunsa mukaan. Jos sitä vastoin haluat, että ne jäävät toistaiseksi Voipaalaan, niin sekin on mahdollista elatuskorvausta vastaan. Packalén oli täällä ja sanoi kuulleensa, että toisesta hevosesta puhutaan hyvin kiittävästi.

Vettä on tullut paljon, ja lauantaina niitetään ensimmäinen niitty Voipaalassa.

Iloista jälleennäkemistä Laitialassa toivoo veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Ditt bref af den 27 Juni har jag riktigt ochstruket erhål-
lit och skall vara Dig till möte å Laitiala ifrån
den 15 dennes. –

Om Du vill hafva paret hingstar för din
räkning, så fås Nigro nu för 700 FmkFinska mark, eme-
dan jag är i stort behof af penningar. Den
andra skall jag försöka att få inköpt om
Du skickar penningar dertill. Din kusk
kan sedan köra in hästarna efter egen smak.
Vill Du deremot att de tillsvidare skola qvar-
stanna på Voipala, så låter äfven detta göra
sig emot ersättning för födan. – Packalén var
här och sade att han hört den andra hästen
omtalas med mycket beröm.

Regn har fallit i myckenhet och i Lördag
slås första ängen på Voipala.

Ett gladt återseende på Laitiala önskar
Din broder

Robert

Dokumentet i faksimil