21.11.1869 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Käre Leo.

Jag ångrar att jag nästan hela mitt liv varit – en vagabond! Faktum är att ingen präst vill erkänna att jag hör till deras församling. Jag har ändå hört till sex, de i Åbo, Fredrikshamn, Petersburg, Helsingfors, Borgå och Nylands bataljon, och jag befinner mig nu i en sjunde. – För att få dokumentet i fråga borde man per telegraf vända sig till Fredrikshamn, exempelvis via R. Savander. [...]oläslig/saknad text har redan svarat att jag inte är inskriven i Borgå, och jag har sagt det till Jenny för att hon ska be Snellman om ett prästbevis från Helsingfors. I värsta fall kunde man kanske|2| sända in låneansökan till banken utan detta dokument, om man lovar att förse dem med det så snart som möjligt och förklarar situationen på ett bra sätt.

Hvad förmyndarbeviset beträffar, har jag senare hört försäkras att det af Blåfjeld utfärdade borde gälla, emedan han som domare skulle ega nödiga uppgifter för att utfärda ett sådant äfven åt personer utom hans domsaga. – Men, jag endast refererar!

Jag inväntar här nästa post och afreser först måndagen d. 29, stannar kanske tisdagen i ThusTavastehus och anländer sålunda till HforsHelsingfors först d. 1 December, hvarföre jag ber Dig, om handlingarna kunna fås i ordning, att inlemna ansökningen till Banken. – Det är utmärkt hyggligt|3| af Dig att icke finna något embarras i ombesörjandet af denna affär!

Tusen tack och helsningar till de Dina från Din tillgifne

Torsten.

P. S.Post Scriptum Onkel mår bättre och ber helsa. Jag skrifver i dag äfven till Jenny. Emottagit ett långt bref från Fogelholm, en vänfast, varmhjertad och intressant, men kuriös man!

Finsk text

Rakas Leo!

Suren kovasti sitä, että olen ollut melkein koko ikäni eräänlainen kulkuri! Tosiasia on, että kukaan pappi ei halua lukea minua seurakuntaansa kuuluvaksi. Olen kuitenkin kuulunut kuuteen, nimittäin Turun, Haminan, Pietarin, Helsingin, Porvoon ja Uudenmaan pataljoonan, ja nyt olen seitsemännessä. Asiaankuuluvan dokumentin saamiseksi täytyisi sähköttää Haminaan esimerkiksi R. Savanderin välityksellä. [...]oläslig/saknad text on jo vastannut minulle, etten ole kirjoilla Porvoossa ja kerroin sen Jennylle, jotta hän pyytäisi Snellmanilta minulle papintodistuksen Helsingistä. Hätätilassa voisi pankissa ehkä esittää lainapyynnön ilman tätä asiakirjaa, kun lupaisi toimittaa sen heti kun mahdollista ja selittäisi asian sopivalla tavalla.

Mitä holhoojantodistukseen tulee, niin olet myöhemmin kuullut vakuutettavan, että Blåfieldin laatimana se pätee, koska hänellä tuomarina pitäisi olla tarvittavat tiedot sellaisen laatimiseksi myös hänen oman tuomiokuntansa ulkopuoliselle henkilölle. Mutta tämä on vain referointia.

Odotan täällä seuraavan postin tulon ja matkustan vasta maanantaina 29. päivänä, pysähdyn ehkä tiistaiksi Hämeenlinnaan ja saavun niin ollen Helsinkiin vasta joulukuun 1. päivänä, minkä vuoksi pyydän Sinua jättämään hakemuksen pankkiin, jos asiakirjat saadaan järjestykseen. Olet suureksi avuksi ilmoittaessasi ettei Sinulla ole mitään estettä tästä asiasta huolehtimiselle!

Tuhannet kiitokset ja terveiset perheellesi
sinun uskollisesti

Torsten.

P.S. Setä voi hyvin ja lähettää terveisiä. Kirjoitan tänään myös Jennylle. Sain pitkän kirjeen Fogelholmilta, hän on mitä ystävällisin, lämminsydämisin ja kiinnostavin mies, mutta kummallinen!

Original (transkription)

|1|

Cher Leo,

Je regrette beaucoup d’avoir été
presque toute ma vie – un vagabond!
Le fait est qu’aucun prêtre ne veut
me reconnaître comme appartenant
à sa paroisse. – J’ai pourtant appar-
tenu à cinq six, savoir à Åbo, Fhamn,
Pbourg, Hfors, Borgå, et à celle du bataillon
de Nyland, et je me trouve maintenant
dans une septième. – Pour avoir le
document dont il s’agit, il faudrait
s’adresser par télégraphe à Fhamn
p. ex. par l’intermédiaire de R. Savander.
[...]oläslig/saknad text m’a déjà écrit que je ne
suis pas inscrit à Borgå, et je l’avais
dit à Jenny pour qu’elle obligeât Snell-
man à me donner un Prestbevis de Hfors.
À la rigueur on pourrait peut-être
|2| présenter à la banque la demande
de l’emprunt sans ce document-là
en promettant de le prouver ausstôt
que possible et en expliquant l’affaire
d’une manière agréable. –

Hvad förmyndarbeviset beträffar, har
jag senare hört försäkras att det af Blåfjeld
utfärdade borde gälla, emedan han som
domare skulle egatillagt nödiga uppgifter för
att utfärda ett sådant äfven åtanstruket
personer utom hans domsaga. – Men,
jag endast refererar!

Jag inväntar här nästa post och afreser
först måndagen d. 29, stannar kanske
tisdagen i Thus och anländer sålunda till
Hfors först d. 1 December, hvarföre jag
ber Dig, om handlingarna kunna fås
i ordning, att inlemna ansökningen till
Banken. – Det är utmärkt hyggligt
|3| af Dig att icke finna något embarras
i ombesörjandet af denna affär!

Tusen tack och helsningar till de Dina
från Din tillgifne

Torsten.

P. S. Onkel mår bättre och ber helsa.
Jag skrifver i dag äfven till Jenny.
Emottagit ett långt bref från Fogelholm,
en vänfast, varmhjertad och intressant,
men kuriös man!

Dokumentet i faksimil