28.9.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Tack för Dina båda bref hvilka riktigt kommit mig tillhanda! Jag ser deraf att Du beslutit att qvarstanna i Finland och kan för min enskildta del icke annat än glädja mig deråt, ty Helsingfors skulle för mig ha förlorat sitt behag med Din afflyttning derifrån, i synnerhet nu, när Torsten så sällan är derstädes bosatt. En annan fråga blir huruvida detta beslut var klokt i och för Din framtida carriere, som på denna bana hade kunnat få en mera lysande yttersida än på många andra ställen. Med stort nöje emotser jag Ditt besök på Voipala|2| och förbehåller mig endast att detsamma icke måtte komma att lida af denna anmärkningsvärda korthet, som utmärkt Dina föregående besök. Likaledes vore det bra om Du kunde avertera om tiden för Din resa såväl för mig, som för Torsten, som äfven ämnat sig till Voipala föratt jaga. –

Sädpriserna äro så nedtryckta att ingen realisering nu på hösten synes möjlig. Man bjuder ej mer än 15 FmkFinska mark för rågen, 12 ½ för kornet och 9 för hafran. Med anledning häraf har jag sett mig tvungen att ånyo vända mig till Dig med anhållan om Femhundrafemtio (550) FmkFinska mark|3| föratt betala sytningen den sista i denna månad. Denna summa har jag redan förskottsvis lyftat af Packalén sålunda att han den 3e Oktober har en utbetalning i Helsingfors och infinner sig då hos Dig å Föreningsbanken föratt erhålla penningarne emot ett af mig utfärdadt qvitto. Förlåt mig om denna utbetalning kommer alltför olägligt, men hvad skall man göra!

Krafterna återvända endast småningom efter sednaste halsbölder. På marknaden har jag sålt 2ne gamla arbetshästar och fått väl betaldt.

I det glada hoppet att snart få se Dig på Voipala bjuder jag Dig ett hjertligt välkommen till

Din broder Robert

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Kiitos molemmista kirjeistäsi, jotka juuri tulivat! Huomaan niistä, että olet päättänyt jäädä Suomeen, enkä voi omasta puolestani kuin iloita siitä, sillä Helsinki olisi mielestäni menettänyt miellyttävyytensä, jos olisit muuttanut sieltä, erityisesti nyt kun Torsten majailee siellä niin harvoin. Eri asia sitten on, kuinka viisas tämä päätös oli tulevan urasi kannalta, joka olisi voinut tällä tiellä olla ulkoisesti loistavampi kuin monissa muissa paikoissa. Odotan suurella ilolla käyntiäsi Voipaalassa, sillä ehdolla vain, ettei se taas kärsisi siitä huomattavasta lyhyydestä, joka on luonnehtinut aiempia käyntejäsi. Samoin olisi hyvä, jos voisit ilmoittaa matkasi ajankohdasta sekä minulle että Torstenille, joka myös on aikonut tulla Voipaalaan metsästämään.

Viljan hinnat ovat niin alhaalla, ettei mikään rahaksi muuttaminen vaikuta nyt syksyllä mahdolliselta. Rukiista ei tarjota enempää kuin 15 markkaa, ohrasta 12 ½ ja kaurasta 9. Tämän johdosta olen katsonut, että minun on taas pakko kääntyä sinun puoleesi ja pyytää viittäsataaviittäkymmentä (550) markkaa maksaakseni syytingin tämän kuun viimeisenä päivänä. Olen jo ennalta nostanut tämän summan Packalénilta siten, että hänellä on 3. lokakuuta maksu Helsingissä ja hän saapuu silloin luoksesi Yhdyspankkiin saadakseen rahat antamaani kuittia vastaan. Suo anteeksi, jos tämä maksu tulee huonoon aikaan, mutta mitäpä muutakaan tässä voi!

Voimat palaavat vain vähitellen viimeisimmän kurkkutulehduksen jälkeen. Olen myynyt markkinoilla 2 vanhaa työhevosta ja sain hyvän hinnan.

Iloisessa toivossa saada pian nähdä sinut Voipaalassa kutsun sinut sydämellisesti tervetulleeksi luokseni

veljesi Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Tack för Dina båda bref hvilka
riktigt kommit mig tillhanda!
Jag ser deraf att Du beslutit att
qvarstanna i Finland och kan för
min enskildta del icke annat äntillagt glä-
dja mig deråt, ty Helsingfors
skulle för mig ha förlorat sitt
behag med Din afflyttning deri-
från, i synnerhet nu, när Tor-
sten så sällan är derstädes bo-
satt. En annan fråga blir hu-
ruvida detta beslut var klokt
i och för Din framtida carriere,
som på denna bana hade kun-
nat få en mera lysande ytter-
sida än på många andra
ställen. Med stort nöje emot-
ser jag Ditt besök på Voipala
|2| och förbehåller mig endasttillagt att detsam-
ma barastruket icke måtte komma
att lida af denna anmärk-
ningsvärda korthet, som ut-
märkt Dina föregående besök.
Likaledes vore det bra om
Du kunde avertera om tiden
för Din resa såväl för mig,
som för Torsten, som äfven
ämnat sig till Voipala
föratt jaga. –

Sädpriserna äro så ned-
tryckta att ingen realisering
nu på hösten synes möjlig.
Man bjuder ej mer än
15 FmkFinska mark för rågen, 12 ½ för
kornet och 9 för hafran.
Med anledning häraf
har jag sett mig tvungen
att ånyo vända mig till
Dig med anhållan om
Femhundrafemtio (550) FmkFinska mark
|3| föratt betala sytningen den
sista i denna månad. Denna
summa har jag redan förskotts-
vis lyftat af Packalén sålun-
da att han den 3e Oktober
har en utbetalning i Hel-
singfors och infinner sig
då hos Dig å Förenings-
banken föratt erhålla pen-
ningarne emot ett af mig
utfärdadt qvitto. Förlåt mig
om denna utbetalning kommer
alltför olägligt, men hvad
skall man göra!

Krafterna återvända endast
småningom efter sednaste hals-
bölder. På marknaden har
jag sålt 2ne gamla arbetshä-
star och fått väl betaldt.

I det glada hoppet att snart
få se Dig på Voipala bjuder
jag Dig ett hjertligt välkom-
men till

Din broder Robert

Dokumentet i faksimil