17.10.1865 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Vi är alla mycket tacksamma för ditt långa och länge väntade brev. Jag antar att du inte sänt det samma dag som det är daterat, det vill säga den 1, eftersom det inte anlände förrän den 13. Det är också orsaken till att jag inte har kunnat sända växlarna förrän i dag, tisdag. I och med att kursen är bedrövlig: 122,50 för 100 francs: sänder jag nu endast summan du bad om, – och på en enda växel, eftersom jag inte ser någon anledning till varför jag borde göra mitt brev tyngre med tre papper. Divisionen|2| är i alla fall mycket enkel, man har inte ens behov av en ”regula de tri” för den. Men för att du inte ska hamna i ekonomiskt trångmål före jag anländer sänder jag om åtta dagar ännu några hundra francs. Sedan tar jag med pengar åt dig, närmare bestämt en summa på 80 rubel, som jag för din del köpt för 88 rubel.

Jag tackar dig innerligt för dina råd, vilka jag alla ännu inte kan följa, eftersom vi åker via Sankt Petersburg. – Beträffande pengar har jag ett kreditiv för en ganska tilltagen summa hos en bankir.

Jag bifogar här ett inbjudningskort|3| som lovat. De som är avsedda för Mili och Emmy tar jag med mig, för att inte göra mitt lilla brev för tungt.

Förlåt att jag är så föga intressant! – situationen är det desto mer. Därtill är jag för upptagen för att kunna ”utveckla mina åsiktersv”.

I dag närvarar Alexandra vid Salingres och fröken Cadenius bröllop, och jag vid Fogelholms.

Direktionen för Civilstatens Änke- och pupillkassa har sammanträde i dag eftermiddag. Reversen inlämnad. –

Adjö, min käre vän, Alexandra mår redan bättre och snart kommer vi många goda vänner att vara samlade.

|4|

Alexandra och Alma skrev i lördags till dina damer, men brevet är adresserat till deras beskyddare, poste restante.

På återseende! Din

Leo M

P.S. om detta brev kommer fram nästa tisdag, som det borde, hoppas jag att man tömmer en flaska champagne den dagen.

Finsk text

Rakas Torsten,

Olemme kaikki kovin kiitollisia kirjeestäsi, joka oli sekä kiintoisa että pitkään odotettu. Otaksun, ettet ole lähettänyt sitä samana päivänä kuin se on päivätty eli 1. päivä, sillä se tuli vasta 13. päivä. Siinä myös syy, miksen ole voinut lähettää niitä vekseleitä ennen kuin tänään, tiistaina. Kuinka surkea vaihtokurssi onkaan: 122,50 sadasta frangista. Lähetän nyt vain pyytämäsi summan, koska en näe syytä tehdä kirjeestäni painavampaa kolmella asiakirjalla. Jako on joka tapauksessa hyvin simppeli, siihen ei tarvita edes ”regula de tri”:tä. Mutta jotta et joutuisi rahaongelmiin ennen tuloani, lähetän kahdeksan päivän sisällä vielä joitakin satoja frangeja. Sitten tuon Sinulle rahaa, tarkalleen sanottuna 80 ruplan summan, jonka ostin laskuusi 88 ruplalla.

Paljon kiitoksia neuvoistasi, joita kaikkia en voi vielä noudattaa, sillä lähdemme Pietarista. Mitä rahaan tulee, minulla on kreditiivi eräälle pankkiirille melko sievoisesta summasta.

Liitän tähän kutsukortin kuten lupasinkin. Milille ja Emmylle osoitetut tuon mukanani – jotta pikku kirjeelleni ei tule liikaa painoa.

Anteeksi että olen näin epäkiinnostava! Tilanne on vielä enemmän sitä. Olen myös liian kiireinen voidakseni kehittää käsityksiänisv.

Alexandra menee tänään Salingren ja neiti Cadeniuksen ja minä Fogelholmin häihin. Siviilivirkakunnan leskein ja orpolasten kassan johtokunta kokoontuu tänään iltapäivällä (velkakirja jätetty).

Näkemiin, rakas ystävä, Alexandra voi jo paremmin, ja pian olemmekin yhdessä, monta hyvää ystävää. Alexandra ja Alma kirjoittivat lauantaina naisväellesi, mutta kirje oli osoitettu heidän holhoojalleen, poste restanteen.

Näkemiin! Sinun

Leo M

P.S. Jos tämä kirje tulee perille – niin kuin sen pitäisi – ensi tiistaina, toivon että sinä päivänä tyhjennetään pullo šampanjaa.

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

Nous te sommes tous très
reconnaissants de ta lettre aussi inté-
ressante que longtemps attendue. Je sup-
pose que tu ne l’a pas envoyée le
jour même qu’elle est datée c. à. d. le
1ier, puisquestrukettillagt elle n’est arrivée que le
13. Voilà aussi la raison pourquoi je
n’ai pas pu t’envoyer les lettres de
change avant aujourdhui, mardi. Comme
le cours est exécrable: 122,50 sur 100 fr:
je ne t’envoie maintenant que la somme
que tu as demandée, – et en un
seul billet, ne voyant pas la raison
pourquoi je devrais alourdir ma
lettre par trois papiers. La division
|2| est en tout cas très simple, on n’a
pas même besoin de ”regula de tri”
pour cela. Mais pour que tu n’aies
pas des embarras économique avant
mon arrivée, j’enverrai dans huit
jours encore quelques centaines de
francs. Puis j’apporte pour toi des
l’argent, proprement dit, une somme de
80 roubles, que j’ai acheté pour ton
compte pour 88 roubles.

Je te remercie beaucoup pour tes
conseils, dont je ne pourrais pas encore
suivre tous, puisque nous partirons par
Pbourg. – En fait d’argent, j’ai
une créditive sur [...]oläslig/saknad text un banquier,
pour une somme assez ronde.

J’ajoute ici une charte d’invitation
|3| comme preuve. Celles qui sont
adressées à Mili et Emmy, je les
apporterai, – pour que ma petite
lettre ne devienne pas trop lourde.

Pardon que je suis si peu inté-
ressant! – la situation l’est d’au-
tant plus. Aussi suis je trop
pressé pour pouvoir ”utveckla mina
åsigter”.

Aujourd’hui nous assisterons, Ale-
xandra à la noce de Salingre et
dem. Cadenius, moi à celle de
Fogelholm.

Direktionen för Civilstatens Enke- och
pupillkassa har sammanträde idag
e. m. Reversen inlemnad. –

Adieu, cher ami, Alexandra va
déjà mieux et bientôt nous serons
réunis, plusieurs bons amis.

|4|

Alexandra et Alma ont écrit same-
di à tes dames, mais la lettre était
adresssée à leur protecteur, poste restante.

Au revoir!
Ton

Leo M

P. S. si cette lettre arrive, comme
elle le devrait, mardi prochain, j’espère
qu’on videra une bouteille de Champagne
ce jour-là.

Dokumentet i faksimil