29.10.1865 Henrik Lindroos–LM

Svensk text

|1|

Min käre svåger!

Af ditt bref från Borgå erforo vi med glädje att ni lyckligt framkommit dit efter en snabb resa; och hoppas jag att dessa rader träffa er välbehållna i St. Petersburg.

De qvarglömda effecterna äro behörigen insatta i kistan, som nu afgår med Grefve Berg. Nycklarna skall jag gifva åt Kaptenen, Styrmannen eller uppasserskan; allt hur det passar när jag lemnar den ombord.

Alla må bra här hemma, och bedja om sina hjertligaste helsningar till er. Din tillgifne

Henr. Lindroos.

P.S. Jag hade ännu ej förseglat detta, då en af bodgossarne återkom från fartyget der han aflemnat godset, och sade att styrmannen emottagit nycklarne, emedan kaptenen var frånvarande. DsmeDensamme

Finsk text

Rakas lanko!

Kirjesstäsi Porvoosta saimme iloksemme tietää, että olette nopean matkanteon jälkeen päässeet onnellisesti sinne, ja toivon että nämä rivit tavoittavat teidät onnellisesti perillepäässeinä Pietariin.

Jäljellejääneet tavarat on asianmukaisesti pakattuina arkussa, joka nyt lähdee ”Grefve Bergillä”. Avaimen annan kapteenille, perämiehelle tai hyttipalvelijattarelle sen mukaan miten sopii kun jätän ne laivaan.

Täällä kotona kaikki voivat hyvin ja pyytävät lähettämään sydämelliset terveiset teille.

Henr. Lindroos

P.S. En ollut vielä ehtinyt sinetöidä tätä kun puotipoika tuli laivalta, jonne hän oli jättänyt tavarat ja sanoi, että perämies oli ottanut avaimet, kun kapteeni oli poissa.

Sama

Original (transkription)

|1|

Min käre svåger!

Af ditt bref från Borgå erforo
vi med glädje att ni lyckligt fram-
kommit dit efter en snabb resa; och
hoppas jag att dessa rader träffa er väl-
behållna i St. Petersburg.

De qvarglömda effecterna äro
behörigen insatta i kistan, som nu afgår
med Grefve Berg. Nycklarna skall jag
gifva åt Kaptenen, Styrmannen eller
uppasserskan; allt hur det passar när
jag lemnar den ombord.

Alla må bra här hemma, och bedja
om sina hjertligaste helsningar till er.
Din tillgifne

Henr. Lindroos.

P.S. Jag hade ännu ej förseglat
detta, då en af bodgossarne återkom
från fartyget der han aflemnat godset,
och sade att styrmannen emottagit nyc-
klarne, emedan kaptenen var frånvarande.
DsmeDensamme

Dokumentet i faksimil